Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration propagation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie analogowe w analizie jakościowej rozchodzenia się drgań
PL
Proces rozprzestrzeniania się drgań zachowuje się analogicznie jak inne znane zjawiska podobne do niego, np. zjawisko drgań układów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, zjawisko dyfuzji, zjawisko rozchodzenia się ciepła, zjawisko falowe, czy zjawisko adwekcji. Do analizy problemu zostaną wykorzystane zjawiska podobne i uogólnione układy dynamiczne. Da to możliwość wyciągania wniosków co do zachowania się jednego procesu na podstawie innego, podobnego do niego. Taka koncepcja zostanie wykorzystana przy analizie jakościowej rozchodzenia się drgań, w szczególności w gruncie, czy podłożu gruntowym inżynierskich obiektów transportowych.
EN
The theory of dynamic systems is usually used to model the real systems. The models are based on solving ordinary differential equations, partial or difference, which enable obtaining the relation between input signal and the system response (output signal). The analogy between those models and generalized dynamic systems or control systems can be practically used. Vibration propagation can be described in a similar way as the phenomena of vibrations of the electrical, mechanical, or hydraulic systems, diffusion, heat propagation, wave propagation or advection. the physical problem will be solved based on generalized dynamic systems, which enables drawing corresponding conclusions. This concept will be applied to qualitative analysis of vibration propagation in the foundations of transportation constructions.
PL
Celem pracy była analiza wpływu sposobu mocowania akcelerometrów na poziom rejestrowanych drgań powierzchniowych ośrodka gruntowego. W pracy prezentowane są wyniki badań terenowych polegających na pomiarze przyspieszeń drgań w punktach pomiarowych znajdujących się na powierzchni gruntu. Przedmiotowe badania były realizowane w dwóch miejscach na terenie żwirowni zlokalizowanej w miejscowości Mince niedaleko Białegostoku. Źródłem drgań o wysokiej powtarzalności parametrów impulsu była lekka płyta dynamiczna ZFG-01. Przyrząd ten zasadniczo służy do oceny modułu sztywności podłoża gruntowego, jednakże w niniejszej pracy pełnił rolę wzbudnika drgań. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano przy wykorzystaniu najwyższej klasy i dokładności układu pomiarowego firmy Brüel&Kjær. Akcelerometry montowano na powierzchni gruntu piaszczystego w punktach pomiarowych rozmieszczonych promieniście w odległości 5 m i 10 m od źródła drgań. W pracy analizowano wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na gruncie na poziom rejestrowanych wartości przyspieszeń drgań. Czujniki przyspieszeń mocowano do podłoża na trzy sposoby – przy użyciu podstaw pierścieniowych zespalanych z gruntem za pomocą trzech prętów (typ a), podstaw z aluminiową głowicą przykręcaną do pojedynczego pręta zagłębianego w gruncie (typ b) i płyty betonowej z zamocowanymi do niej czujnikami (typ c). Wykazano, że sposób mocowania czujników do powierzchni terenu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wiarygodności realizowanych pomiarów. Analiza wykazała, że wyniki, które należy uznać za najbardziej wiarygodne uzyskano przy użyciu podstaw typu a.
EN
The aim of this work was the analysis the impact of accelerometer mounting on the level of recorded surface vibrations of the ground. The paper presents the results of field research based on the measurements of accelerations recorded at points located on ground surface. The research was carried out in two places in a gravel pit in the village of Mince near Bialystok. The source of the vibration characterized by high repetition rate of pulse parameters was light falling weight deflectometer ZFG-01. This device generally is used for the determination of the stiffness modulus of the ground, however in this study it was used as source of vibration. Measurements of vibration have been carried out using top quality high-precision measuring system produced by Brüel&Kjær. Accelerometers were mounted on a sandy soil surface at measuring points located radially at 5 m and 10 m distance from the source of vibration. The paper analyses the influence of accelerometers mounting methods on the level of the recorded acceleration values of vibrations. Acceleration sensors were mounted on the subsoil in three ways – by ring bases fixing with ground by three rods (type a), bases with aluminium head screwed to a single rod driven into the ground (type b) and concrete plate with fixed on it sensors (type c). It has been shown that the sensors mounting method to the surface of the ground is crucial for the credibility of the performed measurements. The analysis showed that the results which could be considered as the most reliable, were obtained using a type bases.
3
Content available remote Exposure to vibrations generated by the motor vehicle
EN
The article provides a discussion on the studies and analysis of exposure to vibrations generated by the motor vehicle. For the driving safety and comfort it is very important what kind and values of vibration are to car boy. As the vibration source the motor-engine was chosen. The experiments were conducted on the car vehicle which was placed on the special test racks. It allows eliminate the road roughens impact on the suspension and in result to car body. The changes of the vibration signals from the motor-engine, floor panel and seat were observed and measured in 3 axes. These vibrations are producing a level of discomfort for driver.
EN
The paper presents the results of investigation on directional distribution of vibration generated by engine. The vibration are strongly correlated to comfort and safety of driving. The results of the research enable analyzing the vibration propagation from engine to human body. The structures and directional distribution of the vibrations have been registered in the location where vibrations penetrate the human organism.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kierunkowego rozkładu drgań generowanych przez silnik pojazdu na postoju. Komfort i bezpieczeństwo jazdy są ściśle powiązane z drganiami pojazdu. Uzyskane wyniki badań umożliwiają precyzyjną analizę propagacji drgań od silnika do organizmu człowieka. Drgania rejestrowano w 3 osiach w miejscach konstrukcyjnych, w których drgania przenoszone są na ciało człowieka.
5
Content available remote Material vibration propagation in floor pan
EN
Purpose: The article provides a discussion on the studies on material vibration propagation in floor pan of the passenger car. The purpose was to analyse the vibration signals in multiple measuring points. The time-frequency distribution of the signals allows to identification the dominant component of the signal useful for material natural frequency calculation. Design/methodology/approach: The investigations were conducted based on the modified method of experimental and operating modal analysis. The investigation comprised 3 steps: research and measurements of vibration accelerations in a vertical direction perpendicular to the horizontal surface of vehicle in four selected points (impact excitation), analysis of the time courses of the vibration response, signal processing and analysis of the time-frequency distribution of the vibration Findings: The distribution of the signal allows to identify the dominant frequency band. For the floor pan it is low frequencies, between 20 and 40 Hz. In this band the natural frequencies of the floor pan material can be identification Research limitations/implications: Number of the acceleration sensors and impossibility of the impact excitation signal recorded. Originality/value: Application of the modified method of experimental and operating modal analysis for the vehicle frame and car body. Research on the material properties influence on the vehicle vibration research. Comparison of the vibration structure at floor pan under the place of the driver and passengers feet as the vibration propagation path from frame and car body to the human body.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia modelowe badania zjawisk propagacji drgań w przyjętym układzie transportowym metra. Założone zadania mogą być realizowane poprzez wykonanie badań eksploatacyjnych bądź teoretycznych. Przedstawiono proces modelowania dynamiki obiektu oraz kierunki badań w zakresie zmniejszenia szkodliwego oddziaływania drgań na obiekty inżynierskie.
EN
The paper presents model issues of vibration propagation phenomena studies in a given underground transport scheme. The established tasks have been accomplished by means of experimental research works and theoretical analysis. Moreover, the article presents the process of mathematical modelling of objects dynamic as well as directions of studies in the realm of decreasing harmful impact of vibrations on engineering objects.
PL
Zaprezentowano wyniki badań poziomów drgań w budynkach mieszkalnych, generowanych przez ruch taboru kołowego. Ocenę poziomów drgań odniesiono do pasm 1/3-oktawowych i naniesiono na nomogramy dla analizowanego kierunku drgań zalecone w PN-88/B--02171 oraz instrukcji ITB nr 348/98, względem których dokonano oceny szkodliwości tych drgań. Podano również wyniki badań propagacji drgań źródło-budynek oraz zaprezentowano koncepcję metody odwzorowania dowolnego rodzaju oddziaływań transmitowanych przez podłoże gruntowe.
EN
The development of Warsaw agglomeration and the increase of transported article and persons, causes also the worsening of road surface conditions. It affects the increase of dynamic effects propagated to the environment in the form of noise and vibrations of the ground. These loads are transfered to the buildings situated near communication tracks, enlarging the occupants discomfort and sometimes causing construction damage. In this paper the following problems have presented and discussed: • the results of measurements of the vibrations levels on buildings, generated by road traffic; the measurement points have been localized on the region of the capital town of Warsaw and in neighbouring towns; the results were presented in the 1/3 octave strips (tierce) and were put on the special nomograms • the results of measurements of the vibrations propagation on the way from source (road traffic) to buildings. These results were presented in narrow frequencies strips (5 Hz) • the conception of the new method for reconstruction of possible vibrations, which have affected the buildings in the past - the "reconstruction method".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.