Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vertical resolution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Sub-bottom profiler (SBP) is an acoustic instrument commonly used to survey underwater shallow geological structure and embedded objects whose most important performance parameter is the actual vertical resolution. This paper presented a methodology to measure and evaluate the actual vertical resolution of SBP based on an experiment in an anechoic tank, which was divided into three components: building of artificial geological model, measurement of acoustic parameters, and determination of actual vertical resolution of the acoustic profiles. First, the wedge-shaped geological model, whose thickness could be accurately controlled, was designed and built in an anechoic tank to try to directly measure the vertical resolution of SBP. Then, the acoustic pulse width of SBP was measured to calculate the theoretical general vertical resolution and extreme vertical resolution. Finally, based on the acoustic profiles obtained in the experiment, the method which was used to evaluate the actual vertical resolution by measuring the duration of reflection event was put forward. Due to comparing measurement data of different parameter settings of the SBP, the study has revealed that the SBP had the lowest resolution in the 4 kHz–500 μs setting, which was 226.5μs, or 36.2 cm, and the highest resolution in the 15 kHz–67 μs setting, which was 72.7 μs, or 11.6 cm. The vertical resolution decreased with the increase of the pulse width. The results also showed that the actual resolution was close to the theoretical general resolution and far from the extreme resolution.
EN
The signal-to-noise ratio (SNR), vertical resolution and fdelity of marine seismic data are closely related to the characteristics of hydrophones, namely the sensitivity and the frequency band range. In this article, we analyzed and processed seismic data collected in 2017 from a towed marine streamer equipped with optical fiber cable and hydrophones. Results from a pre-stack time migration section revealed that the optical fiber seismic data yielded high SNR, vertical resolution and fdelity. For validation purpose, a comparison of these data with those acquired by classic piezoelectric hydrophones along a migration section located in a very close location was carried out. This comparison showed that the SNR, fdelity and vertical resolution from the two means of measurements were comparable.
3
PL
Przeprowadzono badania wpływu błędu kwantyzacji na wartości parametrów stereometrii powierzchni. Wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni z wykorzystaniem profilometru optycznego o rozdzielczości pionowej 0,01 nm. Przedmiotem badań było 20 powierzchni izotropowych i anizotropowych, jedno- i dwuprocesowych, losowych i okresowych. Rozdzielczość pionową zmieniano z zastosowaniem programu TalyMap. Przeanalizowano szczegółowo tendencje zmian parametrów stereometrii trzech powierzchni, wywołane błędami kwantyzacji. Wyodrębniono parametry najbardziej i najmniej wrażliwe na błędy.
EN
The effect of the quantization error on values of surface topography parameters was examined. Surface topography was measured using an optical profilometer of 0.01 nm vertical resolution. Twenty isotropic and anisotropic, one- and two-process, random and deterministic surfaces were objects of investigations. The vertical resolution was changed using TalyMap software. Tendencies of changes of three surfaces due to quantization errors were analyzed in details. Parameters of the highest and the smallest sensitivity on errors were selected.
PL
Przedstawiono wyniki matematycznych operacji filtracji i interpolacji dla dynamicznych parametrów sprężystych: czasów interwałowych fal P i S, modułu Younga i współczynnika Poissona. Parametry uzyskano w wyniku interpretacji akustycznych obrazów falowych z użyciem aplikacji FalaFWS w systemie GeoWin i na podstawie obliczeń z użyciem programu Estymacja. Przedmiotem analizy były wyniki odnoszące się do zróżnicowanych formacji litostratygraficznych w profilach kilku otworów na Niżu Polskim w interwale od powierzchni terenu do ponad pięciu kilometrów głębokości. Wykonane działania miały na celu skalowanie danych geofizyki otworowej, o wysokiej pionowej rozdzielczości, na potrzeby sejsmiki. Przedstawiono średnie wartości parametrów sprężystych jednostek wydzielonych w interpretacji geologicznej. Do analizy włączono także obliczenie współczynnika dobroci Q, będącego miarą dyspersji energii fal sprężystych w ośrodku skalnym.
EN
The results from the mathematical operations of filtration and interpolation are presented for dynamic elastic parameters such as P-wave slowness and S-wave slowness, Young modulus and Poisson ratio. The parameters were obtained by interpreting acoustic full waveforms using FalaFWS application of GeoWin system and based on calculations using the Estymacja program. The subject of the analysis were the results obtained from various lithostratigraphic formations in several Polish Lowland's borehole profiles sampled from surface to a depth of more than 5 km. The goal was to scale well log data of a high vertical resolution for seismic purposes. Average values of the elastic parameters were presented for units derived out of geological interpretation. The analysis also included calculation of the Q parameter, which is a measure of energy dispertion of elastic waves in a rock formation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.