Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  value of a company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ instrumentów polityki bilansowej na kreowanie wartości składników przedsiębiorstwa ujętych w sprawozdaniach finansowych. Zaprezentowano również wpływ instrumentów na wskaźniki ekonomiczne, które mogą być podstawową metodą analizy sprawozdań przez instytucje takie jak banki. W ostatniej części artykułu zaprezentowano próbę zdefiniowania rachunkowości kreatywnej w ujęciu pozytywnym i negatywnym jako istotnego w ostatnich latach zagadnienia wpływającego na wartość przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the impact of the policy of statement instruments on enterprise component included in financial statement value creation. The author has also presented the impact of economical ratio, which could be the basic method for the statement analysis by the different institution, such as banks. In the last part of this item the efforts had been taken to identify the influence of the creative accountancy for company value as a relevant issue in the positive and negative way.
PL
Przedsiębiorstwa, które wprowadzają koncepcję zarządzania zasobami klienckimi, muszą zbudować organizację, procesy i mierniki sprawności, które wspólnie zmierzałyby do maksymalizacji wartości tego kapitału. Kapitał klientów bowiem bezpośrednio wpływa na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem klienta stanowi kompleksowy system funkcjonowania organizacji, a nie jest tylko metodą obliczania wartości finansowej relacji z klientem. Wymaga to od przedsiębiorstwa tworzenia zintegrowanej strategii, która opiera się na strategii zarządzania produktami i klientami w skali całego cyklu życia relacji z klientem. Jednocześnie organizacja musi modyfikować strategię marki (produktu) z punktu widzenia wpływu na tworzenie kapitału klienta. Koncepcja kapitału klienta zmienia koncentrację działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo oraz wpływa na sposób alokacji zasobów w organizacji.
EN
Customers' capital, called also is involving with market capital, directly with economic with functioning of companies, because is posing the bridge between the market and his needs but working of the organization. Customers' capital is the catalyst of every action laying of directions of the marketable value of the economic subject of transformations of all resources of the company. Without taking customers' capital into consideration the marketable value and functioning of the organization they would be difficult to reach. The customer's capital should so to be cultivated by supporting with human, structural and innovative capital. The attempt at revealing the weight of the customer's capital is the purpose of the report in creating the goodwill.
EN
Nowadays, modern managers focus on one of the main aim: building the value of a company. Modern companies are looking for new ideas, which can support management and help them reach aims. Many companies especially in Japan and in USA try to introduce new tools such as: reengineering and lean management. The main objective of this paper is to present the usefulness of reengineering and lean management. And managers should use these tools as a way of development and a way of increasing their competition.
EN
Both in literature, and for the economic practice, importance of immaterial resources and human capital is being emphasized in the activity of companies. They are these are considered too strategic factors, because they are influencing the value of subjects on the market. Contemporary companies more often and more often base their activity on immaterial resources, but particularly on knowledge. However the person has the special place and importance in the company since only he is able to get, to process information, to perfect and to transfer knowledge. Plurality existing in literature of the object and the variety of the interpretation of the subject taken up is pointing at big importance of these issues and her huge influence for shaping the value of companies. Chosen approaches to essence and the role in the organization of knowledge were discussed in the present report and they pointed at procedures and strategies of knowledge management.
PL
W kreowaniu wartości zdaniem polskich przedsiębiorstw, coraz większego znaczenia nabierają wartości niematerialne. Jest to wynikiem rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy wywierającej nacisk na jednostki organizacyjne, w celu skuteczniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego. Zasoby jakie zawiera kapitał intelektualny powinny być racjonalnie gospodarowane by przyniosły odpowiednie rezultaty. Badania, które zostały przedstawione w artykule potwierdziły założenia teoretyczne, na temat istotności obszaru klienta i zasobów dla jednostek gospodarczych, który jest jedną ze składowych kapitału intelektualnego. Wyniki zaprezentowane w artykule wykazały, że prawie 87% badanych uważa za najistotniejsze dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstw w przyszłości zadowolenie klientów. Równie ważna zdaniem ankietowanych jest systematyczna praca nad utrzymaniem klientów. Kolejne czynniki, które zostały wymienione za bardzo ważne i mające wpływ na kształtowanie wartości w przyszłości badanych przedsiębiorstw to: image marki, wzrost rynku oraz liczba nowo pozyskanych klientów. Wynika z badań, że kapitał kliencki odgrywał i będzie odgrywać coraz większą rolę w budowaniu wartości jednostek gospodarczych.
EN
People constitute organization-people who are creative, loyal, competent, engaged and open for learning processes. We need a manager to see, in these people, the future of the company and growth of its value, the manager who inspires, motivates, set objectives and thinks perspectively. Realization of personal function as an element of enterprises strategy became a priority for "Poczta Polska" Capital Group. "Poczta Polska" employee s code and coaching are elements of this strategy.
PL
W kreowaniu wartości zdaniem polskich przedsiębiorstw, coraz większego znaczenia nabierają wartości niematerialne. Jest to wynikiem rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy wywierającej nacisk na jednostki organizacyjne, w celu skuteczniejszego wykorzystania kapitału intelektualnego. Zasoby jakie zawiera kapitał intelektualny powinny być racjonalnie gospodarowane by przyniosły odpowiednie rezultaty. Badania, które zostały przedstawione w artykule potwierdziły założenia teoretyczne, na temat istotności obszaru klienta i zasobów dla jednostek gospodarczych, który jest jedną ze składowych kapitału intelektualnego. Wyniki zaprezentowane w artykule wykazały, że prawie 87% badanych uważa za najistotniejsze dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstw w przyszłości zadowolenie klientów. Równie ważna zdaniem ankietowanych jest systematyczna praca nad utrzymaniem klientów. Kolejne czynniki, które zostały wymienione za bardzo ważne i mające wpływ na kształtowanie wartości w przyszłości badanych przedsiębiorstw to: image marki, wzrost rynku oraz liczba nowo pozyskanych klientów. Wynika z badań, że kapitał kliencki odgrywał i będzie odgrywać coraz większą rolę w budowaniu wartości jednostek gospodarczych.
EN
In the era of information creating of the goodwill it is one of the most important purposes of the organization. Economic units are concentrating their remark on financial factors in practice. However building the economy based on knowledge is involving with aiming of owners and decision-makers of economic subjects, to obtaining the bigger quantity of reliable information about the usage of knowledge and for creating the value of the organization. The modest fragment of examinations will be restated in the article, of whom nonfinancial factors were one of trends of the estimation. The estimation of impact of outlets and the relation will be presented with the customer for shaping the value in Polish companies.
EN
A brand mark is an intangible property, having sometimes a big value in terms of the company's assets. Nowadays, it plays a crutial role and it's significance in the company value is growing all the time. In the literature connected with the management of the value of the company, the dominate trend of concederation is on the methds of avaluating the value of the company, however the value of the entity is connected with the adductions creating their value. A brand mark eeffets the value of the firm, and the strengthening of the brand mark is one of the ways in increasing the value of an entity. Therefore it should be well managed and its managment should be an crucial element of a company's staratergy - not only in connection with marketing, and corporate commmunication but also should be taken from the financial prospective.
EN
The problem of the creation of the value gains at present on the meaning both in theory and in the economic practice. This process finds an expression in many models of building of the competitive superiority. Nevertheless for dynamic changes of the external environment of present firms most on the meaning gain ideas oriented on the close cooperatior of economic subjects. An answer on suchlike challenges is the ECR idea. The ECR ("Efficient Consumer Response") movement effectively began in the mid nineties and was characterised by the emergence of new principles of collaborative mana gement along the supply chain. It was understood that companies can serve consumei better, faster and at less cost by working together with trading partners.
EN
Marketing instruments that determine attainment of expected company results, including marketing results and financial results, are utmost substantial means to shape and even manage the company value. The complex and demanding competitive conditions on the insurance market in the EU require Polish non-life insurance companies to apply highly advanced marketing instruments influencing the market. Unfortunately, the results of this empirical research show that the scope and impact of marketing instruments used by non-life insurance companies operating in Poland are still insufficient to effectively compete and systematically increase the company value in non-life insurance sector of the EU. However, the research results have allowed to precisely identify the scope and the degree of incongruity of particular components of the competitive strategy with requirements to compete successfully in the EU. Additionally, the results have provided insights into the further directions of desirable converging actions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.