Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi transportowe i spedycja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono dorobek badawczy odnoszący się do monitorowania procesów integracji pionowej oraz wskazano na potencjalne możliwości wykorzystania poszczególnych mierników w analizie sektora transportu. Odniesiono się do trzech głównych obszarów: sektora transportu, rynku właściwego i przedsiębiorstwa transportowego. W każdym przypadku omówiono proponowane metody mierzenia procesów integracyjnych oraz potrzeby informacyjne z tym związane. Przedstawione zostało również autorskie podejście do analizy zakresu integracji pionowej sektora (VIS). Część z zaprezentowanych miar okazała się nieprzydatna w badaniach dotyczących transportu bowiem nie uwzględniała jego specyfiki jako sektora usług. Ważnym wyzwaniem są również duże potrzeby informacyjne niezbędne do rzetelnego przeprowadzenia badań. Obecnie jednak możliwości wykorzystania baz danych zawierających informacje o podmiotach gospodarczych w połączeniu z możliwościami obliczeniowymi komputerów pozwolić może na empiryczną weryfikację stosowanych metod i podejść do mierzenia procesów integracji pionowej. Tym samym zdefiniowane zagadnienie wydaje się atrakcyjnym obszarem badawczym, który obok znaczenia teoretycznego posiada także istotny walor praktyczny.
EN
The paper presents the research findings related to monitoring of the process on vertical integration and refers to various measures implication in the transport sector. Reference has been made to three main areas: transport sector, relevant markets and transport companies. Measuring methods of integration processes and associated information needs, have been discussed in each particular case. In addition, author presents his own approach towards the analysis of vertical integration of the sector (VIS). Some of the presented measures are not applicable to transport studies. Main problem is the intangible nature of the transport service. Moreover, an important challenge is also information needs that are necessary for the research. Today, however, the possibility of use of databases containing information about specific entities and computational capabilities may allow for empirical verification of the approach and methods to vertical integration measurement. Therefore, problem seems to be the attractive research area, which next to the theoretical significance has also practical value.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie i charakter usług logistycznych w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej. Ponadto przedstawiono specyfikę i możliwości oraz zagrożenia outsourcingu usług, jako popularnej strategii zarządzania. Na koniec przedstawiono zakres usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na polskim rynku wraz z rankingiem 10 największych firm branży.
EN
The paper presents meaning and character of logistics services in transport-forwarding-logistics sector. Besides, it presents specificity, capabilities and threats of service out.sourcing as a popular management strategy. At the end, it shows range of services testified by en.terprises on polish market along with ranking of 10 biggest firms of sector.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę rynku przewozów towarowych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Omówiono strukturę transportu samochodowego i wymagania wobec firm przewozowych. Zamieszczono analizę opłacalności usług w sektorze spedycyjno - transportowym. Przedstawiono rynek usług kurierskich, kierunki jego rozwoju oraz wymagania wobec operatorów logistycznych. Podsumowanie zawiera prognozę i warunki długofalowego rozwoju branży transport - spedycja - logistyka w Polsce.
EN
The article presents the characteristics of freight business in Poland after the European Union accession. The structure of car transportation and the requirements from shipping firms are discussed. An analysis of services profitability in the shipping - transportation business is shown. The courier services market is presented as well as its prospects and the requirements from logistic operators. The conclusion involves prognosis as well as conditions for a long-term development of the transportation - shipping - logistics business in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.