Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground cable
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of overvoltages caused by a direct lightning strike in intrusion detection system equipped with underground radiating cable sensors. Waveforms of currents and voltages in the system components are calculated using analytical formulas basing on a transmission-line model in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the inverse fast Fourier transform (IFFT). Three network configurations of the intrusion detection system are analyzed.
EN
Results of calculations of overvoltages caused by a direct lightning strike to an underground coaxial cable are presented. Analytic formulas are used in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT).
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń przepięć spowodowanych przez bezpośrednie uderzenie pioruna w podziemny kabel koncentryczny. Wykorzystano wzory analityczne sformułowane w dziedzinie częstotliwości. Przebiegi w dziedzinie czasu obliczono z zastosowaniem Odwrotnej Dyskretnej Transformacji Fouriera (IDFT).
EN
Magnetic fields generated by underground cables can be high enough that some utility customers are concerned about their health effects and electromagnetic interference. The lay-out of the underground cables is much more similar to a broken line than to straight line. In the study the magnetic flux densities above the earth surface produced by underground cables of complex geometry are estimated. It is assumed, that the currents induced in the earth can be neglected, so the magnetic field can be obtained using the Biot-Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field with respect to a convenient and unique reference system are derived.
PL
Praca przedstawia metodę obliczania pola magnetycznego w otoczeniu kabli podziemnych o złożonej geometrii. Trasę kabla aproksymuje się odcinkami linii łamanej, pomija się prądy indukowane w ziemi oraz wyznacza indukcję magnetyczną stosując prawo Biota-Savarta i zasadę superpozycji. Uzyskane zależności analityczne umożliwiają analizę trójwymiarowego pola magnetycznego w dowolnie przyjętym układzie odniesienia.
4
Content available remote Lightning Performance of MV Underground Cables with Shield Wire
EN
Lightning protection of medium voltage underground cables is studied in this paper. Simulation of an underground cable with a shield wire is made to investigate protection against lightning discharges around the cable. The performance of the protection scheme is investigated with the Finite Element Method (FEM) considering different soil structures and resistivities. Finally, the failure rates of the underground cable with and without a shield wire are compared based on the real lightning statistics in Finland. It is expected that the results will further understanding of the need for lightning protection on medium voltage underground cables.
PL
W artykule podjęto próbę określenia zagrożenia piorunowego ułożonych w ziemi kabli średniego napięcia z przewodem odgromowym. Wykorzystano metodę elementów skończonych w celu doboru odpowiednich sposobów ochrony kabli przed wyładowaniami piorunowymi. Wyznaczono wskaźnik awaryjności podziemnych kabli z lub bez przewodu odgromowego. Wykorzystano do tego celu dane statystyczne zebrane z terenu Finlandii.
5
Content available remote Underground cable of complex geometry - magnetic field calculation
EN
Calculation of the magnetic field produced at any point by a conductor that is not a straight line is complex. In the study the magnetic flux densities above the earth surface produced by underground cables of complex geometry are estimated. The cable is divided into a series of small straight-line segments. The MatLab computer program is developed to model the magnetic field produced by the current paths of any shape. The result of the computation is verified by comparison with the result of calculation using the analytical solution.
PL
Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych polega na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi ciągu rur lub przewodów kablowych bez wykonywania wykopów liniowych. Jedynymi wykopami, które występują przy wbudowywaniu przewodów podziemnych metodami bezwykopowymi są wykopy punktowe, w postaci wykopu początkowego, pośredniego i wykopu docelowego (zwanych również komorami, szybami lub studniami startowymi i odbiorczymi). W niektórych technologiach np. w technologii przewiertów sterowanych (HDD) możliwe jest wbudowanie przewodów podziemnych bez wykonywania jakichkolwiek wykopów, nawet punktowych, a dodatkowo długość jednorazowo wbudowywanego odcinka może przekroczyć nawet 2 km.
EN
Trenchless pipeline and cable laying is a method of installing a series of pipes or cables underground without digging linear trenches. The only digging performed when this method is used is point excavation, in the form of an initial, intermediate and terminal excavation (also called start and end wells, chambers or shafts). Using some technologies, for example in horizontal directional drilling (HDD), it is possible to construct underground lines without even point excavation; moreover the length of a section laid at a single time may be as long as 2 kilometres or more.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.