Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy antenowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of multiport broadband amplifiers with antenna arrays
EN
New structures of original multiple broadband amplifiers for radiocommunication systems are proposed in the work. These amplifiers consist of several amplify blocks and special multiple phase commutators. Base properties, characteristics and results of computer simulation of the multiple amplifiers with antenna and antenna arrays are presented. These devices may be used for reduction of electromagnetic disturbances in different radio systems.
PL
Proponowano struktury oryginalnych szerokopasmowych wielowrotnikowych wzmacniaczy dla systemów radiowych. Wzmacniacze zawierają bloki wzmacniające oraz specjalne komutatory fazowe. Przedstawiono właściwości, charakterystyki i wyniki symulacji komputerowej wzmacniaczy razem z anteną i układem antenowym.
2
Content available remote Redukcja listków bocznych w układach antenowych częściowo nieregularnych
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję jednowymiarowych układów antenowych z częściową nieregularnością geometryczną. Pokazano, że efektywna redukcja listków bocznych w charakterystyce promieniowania układu antenowego jest możliwa przy częściowej nierównomierności rozmieszenia elementów. Do określenia rozmieszczenia zastosowano optymalizacyjny aIgorytm roju cząstek i środowisko Matlab. Analizowano układy antenowe opisane uproszczonym modelem matematycznym złożone ze źródeł izotropowych. Wykonano symulacje komputerowe I przedstawiono wyniki.
EN
Conception of one-dimensional array antennas with partial geometric irregularity is presented in this paper. It is shown, that there is possibility of effective sidelobe level reduction in radiation pattern of array antenna by partial irregularity of radiators spacing. We use particle swarm optimization algorithm and Matlab to determine spacing of radiators. Only simple mathematic model of array of isotropic sources was analyzed. Computer simulations were made the results are presented.
PL
W pracy przedstawiono układ antenowy sterowany reaktancyjnie przy pomocy algorytmu genetycznego. Układ składa się z dipola umieszczonego centralnie, zasilanego ze źródła sygnału oraz sześciu pasywnych dipoli obciążonych reaktancyjnie, rozmieszczonych równomiernie po okręgu. Do elektronicznego sterowania wiązki zastoso-wano algorytm z funkcją celu optymalizująca. maksimum zysku energetycznego na dowolnie wybranym kierunku [fi]0. Algorytm genetyczny determinuje wartości reaktancji obciążające elementy pasywne. Przeprowadzono symulację i przedstawiono wyniki.
EN
Reactively controlled array with genetic algorithm was presented in this paper. This structure consists of central dipol which is fed from signal source and six reactively loaded passive dipoles equispaced on a circle. Genetic algorithm with goal function which is maximizing gain on arbitrary direction [fi]0 was used to control main lobe electronically. Genetic algorithm determines values of reactances loading the passive elements. Simulations ware made and the results are presented.
PL
W artykule przedstawiono monoimpulsową metodę sterowania układami nadążnymi zespołu antenowego radaru śledzącego trajektorię pocisku. Zestawiono wyniki symulacji algorytmów pozycjonowania z rzeczywistą trajektorią pocisku kalibru 105 mm, zarejestrowaną przez stację balistyczną DR6700.
EN
A monopulse method used to control antenna drive systems in the missile trajectory tracking radar is presented in the paper. Results of simulation of positioning algorithms are compared with the real 105 mm round trajectory recorded by the ballistic station DR 6700.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.