Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy aktywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a concept of designing active harmonic oscillators, the parameters of which can be controlled by a digital way. The concept presented in this work was verified by designing and testing oscillation circuit. Oscillator described in the paper is designed basing on the admittance matrix method. The amplitude dependence on the harmonic oscillation frequencies was tested, and the sample generated oscillograms are presented. All the results presented were verified using two methods: analytical calculations and computer simulation in PSpice.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektowania aktywnych oscylatorów harmonicznych, których parametrami można sterować w sposób cyfrowy. Prezentowana metoda została zweryfikowana poprzez zaprojektowanie oraz przetestowanie przykładowego układu oscylacyjnego. Układ oscylatora prezentowany w pracy zaprojektowano w oparciu o metodę macierzy admitancyjnej. Wykonano dla niego badania zależności amplitudy od częstotliwości wytwarzanych drgań oraz zaprezentowano przykładowo wygenerowane oscylogramy. Wszystkie prezentowane wyniki potwierdzono dwoma metodami: metodą analityczną oraz poprzez implementację proponowanego układu w programie PSpice.
EN
The principal aim of the research taken is to work out a method of structure and parameters searching i.e. structural and parametric synthesis of discrete model of active mechanical system on the base of desired requirements.
PL
Zasadniczym celem podejmowanej pracy jest opracowanie metody poszukiwania struktury oraz parametrów, czyli syntezy strukturalnej i parametrycznej dyskretnego modelu aktywnego układu mechanicznego, na podstawie żądanych wymagań.
PL
W pracy przedstawiono modelowanie drgających mechanicznych układów aktywnych za pomocą metody grafów biegunowych, które stanowi wstęp do ich analizy metodą liczb strukturalnych. Celem przeprowadzenia takiego ujęcia jest poznanie i udoskonalenie opisu i metod projektowania, tak aby formalizm matematyczny w pełni ujmował istotę problemu, czyli wyznaczenie charakterystyki tych układów. Otrzymany model matematyczny pozwala tak dobrać parametry układu mechanicznego, aby cechował się on żądanymi własnościami dynamicznymi. Przedstawiony model umożliwia również jednoznaczne rozwiązanie zadania odwrotnego, czyli syntezy.
EN
The problem of active material systems modelling by means of polar graph method, as introduction to their analysis by means of structural numbers. The aim of such modelling is studying and improvement of the description and methods of designing so as the mathematical formalism fully explained essence of the problem which means determination of the systems characteristic. Received mathematical model enables to select the material system parameters so as the system had required dynamic features. The model shown enables as well the unique solution of the converse task i.e. synthesis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.