Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Spalanie odpadów zwierzęcych w piecu obrotowym
PL
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego jest termiczne przekształcanie na drodze spalania. Metoda ta zapewnia uzyskanie produktów bezpiecznych sanitarnie i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, pod warunkiem zachowania właściwych standardów procesu ujętych w przepisach prawnych. Istotne jest również uwzględnianie wymagań wydajnościowych i ograniczeń konstrukcyjnych. Konieczność równoczesnego spełniania wymagań prawnych, wydajnościowych i konstrukcyjnych stanowi podstawową trudność przy prowadzeniu procesu spalania odpadów. Powodem jest losowa zmienność składu elementarnego odpadów. Duża zmienność wartości opałowej odpadów jest przyczyną gwałtownych zmian intensywności procesu spalania i zapotrzebowania na tlen, co w konsekwencji powoduje duży rozrzut parametrów spalania. W tej sytuacji kluczowym zagadnieniem jest właściwy dobór elementów konstrukcyjnych i technologicznych instalacji spalania odpadów. W artykule został przedstawiony model opisujący złożony, wielowymiarowy proces termicznego przekształcania poprodukcyjnych odpadów zwierzęcych. Zaproponowany model procesu systematyzuje zmienne wejściowe, wyjściowe i parametry pracy instalacji spalania. Przygotowany na jego podstawie algorytm obliczeniowy pozwala na ocenę wpływu poszczególnych czynników wejściowych na kształtowanie się rozkładów kluczowych parametrów wyjściowych procesu (odnoszonych do warunków brzegowych). Wyniki przeprowadzonych analiz procesu przedstawione także w postaci poglądowych wykresów pozwalają na przewidywanie i unikanie tych kombinacji parametrów wejściowych, dla których nie są spełniane warunki brzegowe. Możliwe jest również określenie przewidywanego strumienia energii dodatkowej (gazu ziemnego) i określanie optymalnego obszaru pracy instalacji.
EN
The basic method of animal waste disposal consists in thermal treatment by way of incineration. This method ensures sanitary safe products and does not pose a threat for the natural environment subject to the compliance with adequate process standards provided for in the regulations of the law. It is also important to consider yield requirements and design limits. The necessity to meet legal, yield and design requirements at the same time is a basic obstacle to overcome when incinerating waste. This is due to a random variability of waste-specific parameters. A high variability of the waste energetic value causes rapid changes of the incineration process intensity and oxygen demand, resulting in a wide spread of parameter values. In this situation, proper selection of design and technological parameters for the waste incineration plant is crucial. This paper presents a model describing a complex, multidimensional process of thermal treatment of animal postproduction waste. The presented model of the process systemises input and output variables and incineration plant operation parameters. A calculation algorithm prepared on the basis of this model is used to evaluate the influence of individual input factors on the development of distributions of crucial input process parameters (referenced to boundary conditions). The results of the process analyses carried out, which are expressed also in the form of reference charts, can be used to anticipate and avoid such combinations of input parameters for which boundary conditions are not met. It is also possible to define an expected flux of additional energy (natural gas) and specify an optimal work area of the plant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.