Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  typical meteorological year
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza jest kluczowe do określenia efektywności energetycznej każdego projektowanego systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego. Określa się je zazwyczaj w oparciu o dane klimatyczne, opracowane na postawie pomiarów wieloletnich, w postaci tzw. typowych lat meteorologicznych. Wybór danych źródłowych może skutkować znaczącymi różnicami w wynikach obliczeń. Zostało to potwierdzone w obliczeniach przeprowadzonych na podstawie danych uzyskanych z dwóch różnych źródeł. W artykule przedstawiono i przedyskutowano wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza dla kilku wybranych lokalizacji na terenie Polski. Uzyskane wyniki pokazują, że wybór statystycznych danych klimatycznych ma największy wpływ na obliczeniowe zapotrzebowanie energii do oziębiania powietrza, stosunkowo najmniejszy zaś na zapotrzebowanie energii do nawilżania.
EN
The energy demand for air treatment is essential for determining the energy efficiency of any designed ventilation and air conditioning system. They are normally determined on the basis of climatic data based on long-term measurements in the form of so-called Typical Meteorological Years. The choice of source of climatic data can cause significant differences in the calculation results. This was confirmed in calculations carried out on the basis of data obtained from two different sources. The article presents and discusses the results of calculations of energy demand for air treatment for several selected locations in Poland. The results obtained show that the choice of statistical climate data has the greatest impact on the calculated energy demand for air cooling and the relatively lowest on the energy demand for humidification.
PL
W projektowaniu i symulacji pracy systemów klimatyzacyjnych ważną rolę odgrywa określenie zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza. Obliczenia zapotrzebowania na energię wykonuje się zazwyczaj w oparciu o statystycznie przygotowane dane klimatyczne w postaci tzw. typowych lat meteorologicznych. Korzystając z dwóch różnych źródeł danych klimatycznych, zwrócono uwagę na stosunkowo dużą niezgodność, jaką mogą się charakteryzować takie dane. Określone na ich podstawie zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza w systemie klimatyzacyjnym skutkuje znaczącymi różnicami w wynikach obliczeń.
EN
In the design process and simulation of air conditioning systems, it is important to determine the energy demand for air conditioning. The calculations of energy demand are usually carried out on the basis of statistically prepared climatic data in the form of a typical meteorological year. Using two different climate data sources, a relatively high degree of incompatibility was highlighted, which may characterise such data. The determination of the energy demand for air treatment on the basis of such data generates significant differences in the calculation results.
PL
W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i chłód. W pracy porównano zapotrzebowanie na energię wyznaczone za pomocą TRM i późniejszych danych klimatycznych z lat 2001−2012 dla trzech przykładowych miejscowości zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych na terenie Polski. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwość wykorzystania TRM do oceny zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowanie na chłód jest jednak znacznie niższe w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla późniejszego okresu. Może to powodować niewłaściwą ocenę potrzeb energetycznych i warunków klimatu wewnętrznego w okresie letnim oraz przyczyniać się do znacznego dyskomfortu użytkowania nowych i istniejących obiektów.
EN
In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mentioned set may diverge from the actual needs for heat and coolness. The paper compares the energy requirements determined using the TRM and subsequent weather data from the period between 2001 and 2012 for three exemplary towns located in different climatic zones, within the territory of Poland. The conducted analysis proves that there is a possibility to use the TRM data for assessing the thermal needs pertaining the buildings. However, the needs related to the cooling ability are much lower, in comparison with the results obtained for the later period. This may cause inadequate assessment of the energy needs and of internal climatic conditions in the summer period as well as contribute to significant lack of user comfort, when it comes to using the new and existing facilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.