Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość gazomierzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Optymalny dobór gazomierzy miechowych przez operatora systemu gazowniczego
PL
W artykule omówiono wybrane charakterystyki metrologiczne gazomierzy miechowych, które w istotny sposób wpływają na ilość nierozliczonego gazu. Zaprezentowano też aplikację, która na podstawie wprowadzonych charakterystyk metrologicznych danego gazomierza pozwala oszacować skalę wyżej wymienionego zjawiska. Informacją zwrotną z aplikacji jest analiza ekonomiczna uwzględniająca koszty zakupu gazomierza oraz wielkość zysków lub strat związanych z jego funkcjonowaniem w całym okresie eksploatacji. Porównując w ten sposób kilka typów gazomierzy, kupujący (operator systemu gazowniczego) może dokonać takiego wyboru, który w bliższej lub dalszej przyszłości przełoży się na wymierne korzyści finansowe.
EN
In the article selected metrological characteristics of diaphragm gas meters, which significantly affect the amount of unaccounted gas were discussed. An application which allows to estimate the scale of this phenomenon based on the input of metrological characteristics of the meter, has been presented in this article as well. The feedback from the application is the price balance that takes into account the cost of purchasing the gas meter and the amount of profits or losses, related to its functioning during the whole period of operation. Comparing a few groups of meters in such a way, the buyer can make a more qualified choice, which sooner or will translate into tangible financial benefits.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badania trwałości gazomierzy miechowych uzyskanych za pomocą metod znormalizowanych (opisanych w normie PN-EN 1359:2004 oraz zaleceniach OIML R 137-1&2:2012), metody zawartej w projekcie normy prEN 1359:2015, a także według metod autorskich opracowanych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. W stosowanych metodach badawczych czynnikiem obciążeniowym były: medium robocze (gaz ziemny lub powietrze), strumień objętości (stały lub cyklicznie zmienny), temperatura otoczenia (−25°C, 20°C oraz 55°C).
EN
The article presents a comparative analysis of durability test results of diaphragm gas meters obtained using normalized methods (described in the standard PN-EN 1359:2004 and in the OIML Recommendations R 137-1&2:2012), and a method contained in the draft of prEN 1359:2015 and also according to the author’s testing methods developed in INiG – PIB. In applied test methods, the exposure factors were: working medium (natural gas or air), the type of flow rate (constant or with cyclical changes), ambient temperature (–25°C, 20°C and 55°C).
3
Content available remote Trwałość gazomierzy miechowych – różne metody badania
PL
W artykule przedstawiono stosowane obecnie metody badania trwałości gazomierzy miechowych w celu wykazania ich zgodności z dyrektywą metrologiczną MID. Zaprezentowano również propozycję alternatywnej metody badania trwałości z cyklicznymi zmianami strumienia, wraz z prezentacją przykładowego stanowiska oraz badań przeprowadzonych w celu porównania dwóch metod badania trwałości.
EN
The article presents the current methods of testing the durability of diaphragm gas meters in order to demonstrate compliance with the metrological directive MID. Also presented is a proposal for an alternative durability testing method of gas meters by changing the flow rate, together with the presentation of the test stand and the tests carried out in order to compare two methods of testing the durability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.