Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trophic level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
When analyzing the symptoms of eutrophication and water quality in a small retention reservoir Bachmaty, an attempt to assess changes in its trophic condition before and after modernization, was undertaken. The study upon changes in water trophic level was carried out on a small retention reservoir Bachmaty located in Podlasie region on the Orlanka river in the municipality of Dubicze Cerkiewne. Tests of water samples collected from the surface layer of the coastal zone were performed once a month, and the time of the research was divided into two periods. The first period was conducted since April 2007 to March 2008 and since April 2009 to March 2010. The second research period included the time immediately after the reservoir reclamation, which ended in May 2011. The study was conducted since May 2011 to March 2012 and since April 2013 to March 2014. The trophic level of Bachmaty reservoir was also assessed according to the concentration criteria and based on the trophic status indices (TSI) calculated after Carlson’s as well as Kratzer and Brezonik’s. Reclamation of the reservoir, which consisted mainly in removing the sediments, caused a reduction in all TSI values. Analysing the overall trophic level index, i.e. the average of TSI (TP), TSI (TN), and TSI (Chl), water of the Bachmaty reservoir may be classified as eutrophic in individual years of the research, although a gradual decline in the TSI value could be observed directly after the reservoir modernizing. After testing it was found that the formation of the trophic level of Bachmaty reservoir was largely affected by the amount of total phosphorus supplied to the water. Water quality in the reservoirs, and also the content of phosphorus compounds is largely determined by external supply.
EN
After presentation of the characteristics of a water reservoir in CaCO3 excavation pit, called the Turkusowe Lake, situated in the Wolin National Park on the Wolin Island, available results of the analyses referring to the quality of surface water of this water reservoir and being carried out since 1986 as well as those of own studies being carried out from 1999 to 2010 were gathered, collecting this way a research material covering the quarter-century 1986-2010. It was shown that the Turkusowe Lake is a water reservoir being resistant by nature to eutrophication (lake basin development and depth, surrounding by the heights adhering to it, and presence of CaCO3 building the lake basin), whereas an increase in the trophic level and development of eutrophication phenomena in the form of weak phytoplankton blooms being observed, particularly in 2005-2010, is connected with increased anthropogenic pressure in the form of direct discharge of municipal sewage to the lake and waste-water to the soil in the alimentation zone of underground waters feeding this lake. The extent of anthropogenic pressure was so big that it started to prevail over the natural processes limiting an increase in the trophic level in this lake.
PL
Przedstawiono charakterystykę zbiornika wodnego w wyrobisku po kopalni CaCO3, zwanego jeziorem Turkusowym, znajdującego się w Wolińskim Parku Narodowym na wyspie Wolin. Następnie zebrano dostępne wyniki badań jakości wód powierzchniowych tego zbiornika prowadzonych od 1986 roku i wyniki badań własnych prowadzonych od 1999 do 2010 roku - gromadząc materiał badawczy obejmujący ćwierćwiecze 1986-2010. Wykazano, że jezioro Turkusowe jest zbiornikiem odpornym z natury na eutrofizację (ukształtowanie i głębokość misy zbiornika, otoczenie przez przywierające do jeziora wysoczyzny oraz obecność CaCO3 tworzącego misę jeziorną), zaś obserwowany szczególnie w latach 2005-2010 wzrost trofii i rozwój zjawisk eutrofizacyjnych w postaci słabych zakwitów fitoplanktonowych jest związany ze wzrostem antropopresji w postaci bezpośredniego zrzutu ścieków komunalnych do jeziora i wód ściekowych do gleb w strefie alimentacji wód podziemnych zasilających to jezioro. Rozmiary antropopresji były tak znaczne, że zaczęły przeważać nad naturalnymi procesami ograniczającymi wzrost trofii w tym zbiorniku.
EN
In the Upper Vistula River course three sections were distinguished: first, at 11 km of the river course, with low trophic level of water (mean yearly yield <30% of Chlorella pyrenoidosa Chick. control cultures), second, up to 66.2 km of the river course, with the moderate trophic level (between 30-50% yield of control), third below 115.6 km of the river course, with the high trophic level (between 50-80% of control yield). The highest water trophic level (80% of control cultures yield) was evidenced at 115.6 km of the river course, due to the input of industrial and municipal sewage. The yield of Chlorella cultures was highly significantly postively correlated with the content of organic matter, electrolytic conductivity, P-PO4, N (as N-NH4 + N-NO3), S-SO4, Ca and Mg concentration in the water. In case of Cd, Cu, Pb, Mn, Zn no correlation was found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.