Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport substancji niebezpiecznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono dane statystyczne liczby wypadków w transporcie drogowym substancji niebezpiecznych a także analizę częstości zdarzeń wypadków w transporcie ropy naftowej i produktów jej przetwórstwa. Przedstawiono znaczenie skutecznego usuwania substancji ropopochodnych z nawierzchni dróg w aspekcie poprawy bezpieczeństwa drogowego i ekologicznego.
EN
A review, with 26 refs., of road transport accident statistics related with release of crude oil and its liq. derivatives to the environment as well as methods for effective removal of the pollution.
PL
Problem transportu ropy naftowej i gazu, wydobytych z arktycznych złóż. Rozwój koncepcji systemu logistycznego wykorzystującego podwodne statki transportowe o napędzie nuklearnym do transportu tych zasobów. Krótki opis tych koncepcji i analiza przyczyn, dlaczego nie wdrożono żadnej z nich.
EN
Problem of the exporting vast Arctic natural resources including natural gas. Development of the concepts of a logistic system utilising nuclear submarines for such purpose. Their short description and analysis of reasons for which none of them came into existence.
PL
Amoniak to nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru, o wzorze sumarycznym NH3. Bezbarwny gaz, lżejszy od powietrza. Jednakże jakimi szczególnymi właściwościami się charakteryzuje? W jakich dziedzinach znalazł zastosowanie? Jak bardzo jest niebezpieczny?
PL
W artykule zaproponowano model matematyczny problemu optymalizacji transportu ładunków niebezpiecznych uwzględniający możliwość oraz przepustowość tras transportu niebezpiecznych substancji. W modelu uwzględniono także prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w miejscu składowania lub wypadku na trasie transportu substancji niebezpiecznej. Decyzje o transporcie niebezpiecznych substancji, uruchomieniu miejsc przetwarzania i utylizowania substancji oraz miejsc składowania substancji, które nie zostaną poddane utylizacji, zależą od miejsc, w których są one generowane, topologii ich możliwego transportu oraz technicznych możliwości ich dalszego zagospodarowania uwzględniającego przepustowość tras oraz prawdopodobieństwo wystąpienia awarii i kosztów z tym związanych.
EN
The article proposes a mathematical model optimization problem taking into account the transport of hazardous cargo throughput of transport routes of hazardous substances. The model also takes into account the probability of failure in the place of storage or transport accident on the route sheet. Decisions on transport of dangerous substances, start of treatment and disposal of substances and storage of substances that are not recycled, depend on the places where they are generated, the topology of the possible transport and the technical possibilities for their further development takes into account the capacity of routes and the likelihood of failure and the associated costs.
EN
Currently the risk assessment of dangerous substances manipulation and transportation is a frequent topic in scientific groups. It exist many themes from this area, which are discussed at conferences and scientific events. One of these topics is surely the calculation of accident probability of dangerous substance transport. The following paper describes the procedure of the accident probability calculation of dangerous substance road transportation. The next aim of this paper is to show, what uncertainties may be contained in such as calculation procedure. And finally, which parameters should be collected for complex accident risk assessment of dangerous substance road transport.
PL
Obecnie ocena ryzyka obsługiwania i transportu substancji niebezpiecznych jest częstym tematem w zespołach naukowych. Istnieje wiele tematów z tego obszaru, które są omawiane na konferencjach i wydarzeniach naukowych. Jednym z tych tematów jest z pewnością obliczanie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku w transporcie substancji niebezpiecznych. Poniższy referat opisuje procedurę obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku w transporcie drogowym substancji niebezpiecznych. Kolejnym celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jakie niepewności mogą być zawarte w takiej procedurze obliczeniowej. I wreszcie, jakie parametry powinny być zbierane do kompleksowej oceny ryzyka wypadkowego w przypadku transportu drogowego substancji niebezpiecznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.