Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformata Hilberta-Huanga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study is to propose a new baroreflex sensitivity (BRS) index using improved Hilbert–Huang transform (HHT) using weighted coherence (CW) criterion and apply it to assess baroreflex in supine and standing postures. Improved HHT is obtained by addressing the mode mixing and end effect problems associated with empirical mode decomposition which is a required step in the computation of HHT and thus mitigating the unwanted low frequency component from the power spectrum. This study was first performed on synthetic signals generated using integral pulse frequency model and further extended to real RR interval and systolic blood pressure records of 50 healthy subjects, 20 post acute myocardial infarction patients undergoing postural stress from supine to standing position. Evaluation is also performed on standard EuroBaVar database, comprising of 21 subjects, under supine and standing positions. The results are (i) enhanced values of supine-to-standing low frequency BRS index (α-LF) equal to 1.78 and high frequency BRS index (α-HF) equal to 2.48 are obtained using improved HHT compared to standard HHT (α-LF = 1.54, α-HF = 2.36) and traditional power spectral density (α-LF = 1.55, α-HF = 2.34) for healthy subjects, (ii) there is an increased rate of change of LF/HF power ratios from supine to standing positions, and (iii) number of BRS responses obtained using CW criterion are greater than those obtained by using mean coherence criterion. In conclusion, the new BRS index takes into consid-eration the non-linear nature of interactions between heart rate variability and systolic blood pressure variability.
PL
Praca związana jest z problematyką przetwarzania sygnału pomiarowego z przepływomierza wirowego. W szczególnych konstrukcjach i sytuacjach pomiarowych sygnał może być słabej jakości. W pracy opisano algorytm dekompozycji empirycznej sygnału i analizę spektralną wyekstrahowanej składowej podstawowej. Przeprowadzono badania empiryczne, które wykazały efekt mieszania się częstotliwości. Zastosowany zmodyfikowany algorytm pozwolił na eliminację wpływu tego efektu na wynik przetwarzania.
EN
The work is related to the problem of the vortex flowmeter signal processing. In specific flowmeter designs and measurement circumstances, the signal might be weak. Algorithm of empirical decomposition of the signal and spectral analysis of extracted fundamental component has been described. The effect of frequency mixing has been observed in empirical investigations. Due to modified algorithm application, suppression ofthis effect has been attained.(Hilbert-Huang transform application in vortex meter signal processing)
3
EN
Fault location finding in power system is very important problem in power system monitoring. Moreover, demand for high grid availability are crucial for TSOs contracts. Many scientific papers are published on mentioned theme, along with efforts in transmission and distribution system operators about improving fault location accuracy. Recently, signal processing methods like Wavelets and Hilbert-Huang Transform are introduced in fault location procedure. In this paper, a new approach to power system fault signal processing is proposed. Three-phase fault voltages are converted to the vector of absolute values of its complex-space phasor. This vector represents fault traveling wave and it is further processed for fault location finding with Hilbert-Huang transform. The simulation results show that proposed method allows better accuracy in comparison to earlier procedures.
PL
Lokalizacja zwarć w liniach przesyłowych jest ważna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania linii przesyłowych. W ostatnim czasie zaproponowano wiele metod lokalizacji zwarć za pomocą falek czy transformaty Hilberta-Huanga. W tym artykule proponujemy przekształcenie trójfazowych sygnałów napięciowych za pomocą wektora przestrzennego. Rezultaty symulacji wykazują poprawę dokładności lokalizacji zwarć tą metodą w porównaniu z wcześniej opisanymi algorytmami.
EN
The purpose of this paper is to develop, for highly-resistant materials, a method of forecasting and analysis of gigacycle fatigue durability (108-109 cycles) relying on vibroacoustic signal analysis. The proposed method involves use of results of vibroacoustic signal analysis obtained during accelerated fatigue tests conducted in dedicated test bed constructed specially for this purpose and operating in the frequency range of 10 kHz which corresponds to the resonance frequency of vibration of samples. Let us note that the process of defect formation may lead to both, the intensification of non-linear phenomena as well as the occurrence of non-stationary effects even if during the early stages the intensity of defects is small while the growth of the level of vibration and noise is negligible, as contrasted with emergency states. A useful method is to test the higher order spectra, which respectively define the non-linear effects. The conducted analyses point to high usability of Hilbert spectrum through the EMD examining the non-stationary character of signals. The main goal of these investigations is to examine the signal processing method for gigacycle fatigue durability and impact of dynamic stress. Efficient signal analysis would be especially important for high frequency loading which dominates in rotating machinery diagnosis.
PL
Celem pracy jest opracowanie, dla materiałów o wysokiej wytrzymałości, metody prognozowania i analizy gigacyklowej trwałości zmęczeniowej (108-109 cykli) na podstawie badania sygnału wibroakustycznego. W metodzie proponuje się wykorzystać wyniki analizy sygnału wibroakustycznego, uzyskiwane podczas przyspieszonych badań zmęczeniowych, prowadzonych na specjalnie do tego celu skonstruowanym i zbudowanym stanowisku badawczym, pracującym w zakresie częstotliwości rzędu 10 kHz, odpowiadającym częstotliwości drgań własnych próbek. Zauważono, że proces kształtowania się uszkodzenia może prowadzić zarówno do nasilenia zjawisk nieliniowych jak również do wystąpienia efektów niestacjonarnych nawet wtedy, kiedy podczas wczesnych stadiów uszkodzeń ich intensywność jest mała a wzrost poziomu drgań i szumu jest pomijalny, porównując go z poziomem przy stanach zagrożenia. Użyteczna jest w tym wypadku metoda widm wyższego rzędu, która odpowiednio definiuje efekty nieliniowe. Zamieszczone w publikacji analizy wskazują na dużą użyteczność widm Hilberta a w szczególności empirycznej dekompozycji sygnału (EMD), która pozwala na analizę niestacjonarnego charakteru sygnału. Głównym celem badań było znalezienie skutecznej metody przetwarzania sygnałów dla gigacyklowych wytrzymałościowych procesów zmęczeniowych oraz zbadanie wpływu obciążeń dynamicznych. Efektywny sposób analizy sygnału jest szczególnie ważny w diagnostyce maszyn obrotowych gdzie występują wysoko częstotliwościowe obciążenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.