Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trading company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu było zaproponowanie usprawnienia procesu kompletacji w hurtowni działającej w branży elektrotechnicznej, które polegało na zaprojektowaniu systemu kodów lokalizacji produktów. Dokonano pomiarów czasów poszczególnych czynności wykonywanych podczas realizacji zamówienia klienta oraz ustalono korelację między liczbą pozycji asortymentowych w realizowanym zamówieniu a czasem trwania czynności przygotowania produktów do odbioru. Na podstawie szeregu rozdzielczego punktowego ustalono średni czas trwania czynności przygotowania produktów po wprowadzeniu zaproponowanego rozwiązania.
EN
The aim of the article was to propose the improvement of the picking process in an electrical engineering wholesaler, which consisted in designing the product localization code system. Time measurements of individual actions carried out during the execution of the customer's order were measured and also a correlation between the number of assortment items in the executed order and the duration of the preparation of the goods for delivery was established. On the basis of the point distributive series, the average duration of the preparation of the goods after the proposed solution was determined.
EN
The author has made a multidimensional review of the determinants of retail business strategies in the context of the development of the omni-channel trade concept. The development of ICT and innovation in new omni-channel sales, affect the changes in customer acquisition processes. A customer-oriented trading company must take these changes into account in its customer service strategy and effectively meet new customer needs resulting from these changes. The article concludes with identifying new logistical customer service challenges and proposing operational actions needed to meet these challenges. The development of the omni-channel concept implies the simultaneous use of traditional channels and online channels in sales strategies. In addition, the company uses modern forms of promotion based on electronic channels and social media. These conditions necessitate a change in the architecture of the business enterprise's processes.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące funkcji transportu w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uwzględniono takie zagadnienia jak: miejsce transportu wśród zadań logistycznych, transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane gałęzie transportu, korzystanie z usług firm logistycznych.
EN
The paper presents the results of questionnaire research concerning the place and the role of transport in functioning of manufacturing, trade and service companies. The following were included: the place of transport and storing among the logistics aims, the transport of supply, transport to recipients, costs of transport and storage, the use of own means and purchase of transport services, used branches of transport as well as using logistic companies services.
PL
Artykuł przedstawia metody motywowania pracowników w czasie kryzysu. Przedstawione są sposoby jak skutecznie zmotywować pracowników do bardziej wydajnej pracy oraz pobudzić ich do rozwoju osobistego niekoniecznie używając do tego środków finansowych, których w czasie kryzysu jest najmniej. Dobrze wykwalifikowani pracownicy są największą siłą firmy w czasie kryzysu. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą wyjść obronną ręką z rynkowej niepewności i realizować swoje plany rozwoju. Umiejętności pracowników pozwalają firmie dostosować się do nowych warunków na rynku, szukać możliwości rozwoju i zwiększenia efektywności.
EN
This paper presents methods for motivating employees during the crisis. Demonstrates how to effectively motivate employees to work more efficiently and boost their personal development is not necessarily using the funds, which in times of crisis is the least. Well-trained employees are the greatest strength of the company during the crisis. Thanks to them, the company can get out unscathed from the market uncertainty and implement their development plans. Skills allow us to adapt to new market conditions, look for opportunities to develop and enhance efficiency. lf possible managers should strive for continuous development of staff.
PL
W artykule poruszono problematykę obsługi klienta i jej znaczenie dla funkcjonowania kanałów dystrybucji wybranego przedsiębiorstwa handlowego. Badania oparto na odpowiednio przystosowanej przez autorki metodzie ocen rankingowych. Zastosowanym narzędziem badawczym była ankieta, przeprowadzona wśród ponad 200 pracowników, mających codzienny kontakt z klientami i zaangażowanych w procesy obsługi. Na podstawie ankiety zidentyfikowano te obszary systemu obsługi klienta, które wymagają poprawy. Dodatkowo dokonano weryfikacji ważności czynników mających wpływ na obszar, w którym respondenci najczęściej wskazywali na konieczność wprowadzenia zmiany (udoskonalenia).
EN
In the paper there is taken under consideration the customer service and its importance in context of distribution channels of a chosen trade company. The research is based on a method of ranking evaluations, which was accommodated by authors. The applied researching tool was the survey conducted among over 200 employees which have daily contacts with clients and which are involved in customer service processes. On the basis of the survey there were identified these areas which need to be improved. Additionally, there was verified the significance of the factors which have an influence on the area that is most often pointed by respondents to be improved.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.