Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  time measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono w przystępny sposób wybrane zagadnienia związane z genezą pojęcia czasu, próbami jego określenia, podejmowanymi przez filozofów i fizyków oraz z rozwojem narzędzi, służących do jego pomiaru.
EN
The article presents in a approachable way selected issues related to the genesis of the concept of time, attempts to define it taken |by philosophers and physicists and development of tools used to measure it.
2
Content available PPS Quality Estimation From Different Receivers
EN
The article presents data analysis of the short-term and long-term-periodic characteristics of the PPS (Pulse Per Second) signal from the navigation systems. The signal arrival time to the Earth was assessed in relation to a high stability frequency source. The basic statistical properties of the signal were calculated, e.g. mean, variance, autocorrelation and actual distributions of random variables were depicted by using a histogram. The differences have been compared between the quality of the signal from the GPS network, the GLONASS network and their combination. The equipment offered by various manufacturers was assessed. Finally, the impact of the MAV filter (Moving Average) on the characteristics of the random variable was examined. At last, but not least, the autocorrelation was checked.
3
Content available Ultrasonic flow measurement with high resolution
EN
The ultrasonic flowmeter which is described in this paper, measures the transit of time of an ultrasonic pulse. This device consists of two ultrasonic transducers and a high resolution time interval measurement module. An ultrasonic transducer emits a characteristic wave packet (transmit mode). When the transducer is in receive mode, a characteristic wave packet is formed and it is connected to the time interval measurement module inputs. The time interval measurement module allows registration of transit time differences of a few pulses in the packet. In practice, during a single measuring cycle a few time-stamps are registered. Moreover, the measurement process is also synchronous and, by applying the statistics, the time interval measurement uncertainty improves even in a single measurement. In this article, besides a detailed discussion on the principle of operation of the ultrasonic flowmeter implemented in the FPGA structure, also the test results are presented and discussed.
EN
The availability of detector with linear interpolating filter for oscillations attenuation time sensitive measurement is considered in article. The necessity of such approach for sensitive measurement is proved. The functional structure of detector with linear interpolating filter and schematic circuit based on it is proposed. Model-based analysis was carried out; expediency of employing such type of detectors is proved.
PL
W artykule rozważa się oraz uzasadnia się możliwość zastosowania liniowo interpolującego filtru dla dokładnego pomiaru zanikania swobodnych drgań generowanych w układzie LC. Zaproponowano schemat detektora z takim filtrem i wykonano teoretyczne modelowanie.
5
Content available A 128-channel high precision time measurement module
EN
In the external target experiment for heavy ion collisions in the HIRFL-CSR, Multi-Wire Drift Chambers are used to measure the drift time of charged particles to obtain the track information. This 128-channel high precision time measurement module is designed to perform the time digitization. The data transfer is based on a PXI interface to guarantee a high data rate. Test results show that a 100 ps resolution with a data transfer rate up to 40 MBps has been achieved; this module has also been proven to function well with the detector through a commissioning test.
PL
Odmierzanie zadanych odcinków czasu jest jednym z naczęściej występujących elementów algorytmów sterowania procesami przemysłowymi. Zadanie to jest realizowane w programowalnych sterownikach logicznych (ang. PLC - Programmable Logic Controllers) za pomocą specjalnych struktur programowych lub sprzętowych, zwanych czasomierzami (ang. Timers). Celem artykułu jest dokonanie przeglądu różnych sposobów konstrukcji czasomierzy, a także dyskusja ich właściwości metrologicznych, a w szczególności wpływ sposobu ich konstrukcji na dokładność odmierzanego czasu. Rozważania zostały przeprowadzone na przykładzie sterowników programowalnych z rodziny Simatic produkowanych przez firmę Siemens.
EN
Measuring-out predefined time delays is one of the tasks most often required in control algorithms. In Programmable Logic Controllers (PLC-s) the task is handled by special software and/or hardware structures referred to as timers. The objective of the paper is to provide a brief overview of the ways timers are implemented in PLC-s, and discussing properties of the solutions, including their metrological properties. Special attention was devoted to relationships between the way timers are constructed, and accuracy of the generated time delays. The considerations were presented using the Simatic PLC-s from Siemens as an example.
PL
Przepływomierze ultradźwiękowe mierzące różnicę czasu przelotu impulsu przez medium stanowią jedną z dwóch najbardziej rozpowszechnionych grup przepływomierzy. W artykule tym została przedstawiona konstrukcja systemu pomiaru odcinka czasu zaimplementowanego w strukturze programowalnej FPGA jak również metoda kalibracji i wyznaczenia rozdzielczości przetwornika czas/cyfra w trakcie pomiaru. Takie rozwiązanie zapewnia niewrażliwość układu na czynniki zewnętrzne (temperatura), oraz skrócenie czasu pomiaru, a tym samym redukcję poboru energii, co jest atutem przy zasilaniu bateryjnym.
EN
The ultrasonic flowmeter market is the fastest-growing market in any flowmeter type, and transit-time flowmeters have the largest share in that market. One of the fundamental parts of a transit-time ultrasonic flowmeter is a time measurement circuit, often implemented in CMOS ASIC. This paper describes an application of a low-power FPGA device to the transit-time flowmeter time measurement circuit. The main problem discussed in this work is calibration of a delay line in TDC implemented in a FPGA device. The time- and resource-consuming code density testing is undesirable for mass production devices. In this paper a fast and simple method for calibration is proposed. The method is based on measurement of the clock period length [5] and analysis of the data; therefore, it does not require implementation of any additional circuits in the device. A resolution of TDC is estimated by (2), when I_T is the largest state of a decoder in measurement series, and T_0 is clock period. The method uncertainty is larger than that of the code density test, but the method requires virtually no resources and takes less time - under certain conditions the calibration can be performed simultaneously with the measurement. At the end the measurement results and the conclusions are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.