Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal insulation properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano oceny, w jakim stopniu zastosowanie układu konstrukcyjno-materiałowego w formie tzw. dachu zielonego wpływa na poprawę parametrów technicznych stropów w budynkach poddawanych modernizacji. W pierwszej części artykułu podano charakterystykę dachów zielonych, ich rodzaje, jak również opisano najczęściej stosowane układy warstw. W części drugiej zestawiono parametry termiczno-wilgotnościowe stropodachu przykładowego budynku przed modernizacją, po dociepleniu przy zachowaniu tradycyjnego układu warstw (termo- plus hydroizolacja), oraz po wykonaniu dachu zielonego ekstensywnego.
EN
The article assesses the extent to which the use of the construction and material system in the form of the so-called green roof affects the improvement of technical parameters of ceilings in buildings which undergo modernization. The first part of the article presents the characteristics of green roofs, their types, as well as the most commonly used layering systems. The second part describes the thermal and humidity parameters of the flat roof of the exemplary building before modernization, after insulation, while maintaining the traditional layering system (thermal plus hydroinsulation), and after construction of the extensive green roof.
2
PL
W pracy zastosowano odpady poliestrowo-szklane, pochodzące z produkcji jachtów, do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowych. Zbadano wybrane właściwości mechaniczne i termoizolacyjne otrzymanych pianek z recyklatem. Użycie odpadów poliestrowo-szklanych do usztywnień pokładów jachtów pozwoli częściowo zagospodarować je bezpośrednio w miejscu ich powstawania.
EN
In this work glass reinforced polyester waste from yacht production was used to rigid polyurethane foams. The mechanical and thermal insulation properties of polyurethane foams with recyclate were determined. Using glass-polyester waste to deck’s stiffeners of yachts can partially manage them directly in manufacture place.
3
Content available remote Influence of the Structure of Woven Fabrics on Their Thermal Insulation Properties
EN
In the present work, fabrics of intentionally changed structure were measured in the range of their basic structural parameters and thermal insulation properties. Cotton woven fabrics of different weaves, linear densities of the weft and different weft densities were the objects of the investigation. The thermal insulation properties of the fabrics were measured by means of an Alambeta. On the basis of the results, the influence of the fabric structure on values of particular thermal insulation parameters was analysed. Statistical analysis demonstrated that the weave and linear density of weft yarn significantly influence the thermal properties of woven fabrics. A strong and statistically significant correlation was found between the thermal insulation properties of the fabrics and such structural parameters as the average percentage filling and integrated fabric structure factor.
PL
Artykuł przedstawia badania zależności pomiędzy właściwościami termoizolacyjnymi tkanin a ich strukturą. W celu oceny ww. zależności wytworzone zostały tkaniny bawełniane o programowo zróżnicowanej strukturze. Zróżnicowanie struktury tkanin uzyskano poprzez zastosowanie różnych: splotów, liczności wątku oraz przędz wątkowych. Tkaniny poddane zostały badaniom w zakresie podstawowych parametrów strukturalnych za pomocą znormalizowanych metod pomiarowych oraz właściwości termoizolacyjnych za pomocą przyrządu Almabeta. W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzono wieloczynnikowa analizę wariancji w celu oceny statystycznej istotności wpływu splotu, liczności wątku oraz masy liniowej wątku na właściwości termoizolacyjne tkanin: opór cieplny, przewodność cieplną oraz absorpcyjność cieplną. Oceniono również korelację liniową pomiędzy wymienionymi właściwościami termoizolacyjnymi tkanin, a parametrami ich struktury: licznością nitek, masą powierzchniową, grubością, zapełnieniem i wypełnieniem.
4
Content available remote Investigation of the Thermal Insulation Properties of Multilayer Textiles
EN
Assuring the thermal stability of the human body is one of the most important functions of the clothing. Clothing creates a barrier between the skin surface and surroundings. This barrier influences not only the heat exchange by convection and radiation, but also the heat exchange by the evaporation of excreted sweat. The influence of clothing on the heat exchange between the human being and their surroundings is very complex. It depends on many factors connected with the environment, i.e. air temperature, air movement and humidity. No less an important role is played by the raw material, as well as the micro- and macrostructure of clothing. The aim of this work is to investigate the thermal insulation properties of the single- and multilayer textile materials. The thermal properties were measured with an Alambeta device. We investigated the relationships between the thermal insulation properties of the set of materials and the parameters of the particular components of sets, as well as the configuration of layers.
PL
Jedną z głównych funkcji odzieży jest zapewnienie stabilności termicznej organizmu użytkownika. Odzież wpływa na wymianę ciepła pomiędzy organizmem a otoczeniem, nie tylko poprzez przewodzenie, konwekcję, czy promieniowanie, lecz również poprzez odprowadzanie potu. Wpływ odzieży na wymianę ciepła jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników. W artykule przedstawiono badania właściwości termoizolacyjnych materiałów włókienniczych jedno- i wielowarstwowych. Badania przeprowadzono za pomocą przyrządu Alambeta. W oparciu o uzyskane wyniki, przeanalizowano zależności pomiędzy wartościami wybranych właściwości termicznych wielowarstwowych układów materiałów: tkanin i włóknin, a właściwościami termoizolacyjnymi poszczególnych warstw układu.
5
Content available remote Moisture transfer through porous peripheral walls
EN
Humidity, except of the other effect on building construction markedly influences its thermo-technical attributes. With effort for the lowest energy conceptions of the buildings it is often approached to increase heat transmission coefficient (U-value). Frequent method how to reach it is application of external thermal insulation composite system (ETICS).
PL
Wilgoć, niezależnie od innych aspektów jej obecności, znacząco wpływa na właściwości termoizolacyjne przegród. Pozostaje to w sprzeczności z dążeniem do obniżania zapotrzebowania budynków na energię i wartości współczynnika przenikania ciepła U. Najczęściej podwyższanie izolacyjności ścian realizuje się poprzez bezspoinowy system docieplania zewnętrznego (ETICS).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.