Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura minimalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Model regresji wielokrotnej został zastosowany do modelowania wartości średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnej na 10 wybranych polskich stacjach meteorologicznych. Wartości temperatury stanowiły zmienne zależne, a miesięczne wartości wskaźników cyrkulacji: North Atlantic Oscillation (NAO), Scandinavian Pattern (SCA), East Atlantic Pattern (EA), East Atlantic/ Western Russia Pattern (EA/WR), Polar/Eurasia Pattern (POL) stanowiły zmienne niezależne. Okres poddany analizie (1951-2006) został podzielony na dwie równe 28-letnie części. Podziału dokonano na podstawie analizy zmienności wspomnianych indeksów cyrkulacyjnych powyżej odnoszące się do każdego miesiąca. W obu krótszych seriach wyznaczono równania regresji wielokrotnej. Obliczono wartości współczynnika determinacji (R2), określono także istotność statystyczną regresji. W celu weryfikacji modelu drugiej z 28-letnich serii użyto, wraz z pierwszą, jako okresu referencyjnego. Obliczono miary różnicy wartości prognozowanych (ang. differencial measures), a wśród nich m.in. pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE), błąd systematyczny (MSEs) i błąd niesystematyczny (MSEu), a także indeks zgodności (d). Wymienione wskaźniki pozwoliły wyznaczyć miesiące, w których cyrkulacja w największym stopniu wpływa na kształtowanie temperatur ekstremalnych, a co za tym idzie na możliwości ich modelowania. Porównanie wyników z pierwszego okresu (1951-1978) i drugiego (1979-2006) wskazuje, że zmienność cyrkulacji w znacznym stopniu oddziałuje na możliwości wykorzystania równania regresji wielokrotnej do modelowania temperatur ekstremalnych. Ponadto temperatura minimalna w mniejszym stopniu podlega wpływom cyrkulacji aniżeli tempera-tura maksymalna. W związku z tym modele statystyczne oparte na jej wartościach cechują się większymi błędami.
EN
Multiple linear regression model was used for modeling of mean monthly maximum and minimum temperature on 10 meteorological stations located in Poland. The temperature values were the dependent variables, while the monthly circulation index values: North Atlantic Oscillation (NAO), Scandinavian Pattern (SCA), East Atlantic Pattern (EA), East Atlantic/Western Russia Pattern (EA/ WR), Polar/Eurasia Pattern (POL) were the independent variables. The analyzed period (1951-2006) was divided into two equal 28-year subseries. Division was based on analysis of the variability of mentioned circulation indices. The annual index values were smoothed with 10-year moving average. Then the NAO and the EA passed from the period when their negative phase prevailed to the period when the positive one was more frequent. In case of the SCA the change was opposed. Two other indices have reached the lowest values in the late 70's and 80's, while the maxima occurred around the middle of 28-year series. The periodicity of the indices were investigated by the means of autocorrelation function (Blackman-Tukey method). For each month in both short time series the multiple regression equation was determined. The determination coefficient (R2) was calculated, and statistical significance of regression was tested. In order to verify the models, the second of the 28-year series was used, with the first, as the reference period. For predicted values the differential measures such as: root mean square error (RMSE), systematic error (MSEs), unsystematic error (MSEu) and index of agreement (d). Above measures allowed to determine the months when the circulation has had the most important influence on maximum and minimum temperature variation and thus on the possibility of theirs modeling. The comparison of the results of the first period (1951-1978) and second (1978-2006) indicates that the variability of circulation significantly affects the ability to use the multiple regression equations for modeling of the extreme temperatures. Moreover minimum temperature is less vulnerable to circulatory impacts, thus statistical models depending on circulation indices are less accurate than in case of maximum temperature.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań mikroklimatycznych prowadzonych w latach 2002-2004 w dolinach Będkowskiej, Kobylańskiej, Kluczwody i Bolechowickiej, znajdujących się na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wyniki synchronicznych, wielopunktowych pomiarów temperatury powietrza w warstwie przygruntowej wykorzystano do opracowania modelu zróżnicowania temperatury minimalnej w zależności od lokalnych warunków środowiska geograficznego. Najwyższe dodatnie odchylenia temperatury minimalnej wystąpiły na szczytach wzniesień i górnych częściach stromych stoków, natomiast najniższe ujemne - w stanowiskach zlokalizowanych w dnach dolin zamkniętych i dolnych częściach łagodnych i bardzo łagodnych stoków o wystawie południowej.
EN
Applied studies concerning topoclimatic description are an important element in the spatial management of the landscape. One of the aims of these studies is to predict the impact of climate on natural environment by determining the frequency and likelihood of the occurrence of phenomena affecting the basic life processes. The objective of this study was to determine the differentiation of minimum air temperature in Krakowskie Valleys Region. The study area is located in the Dolinki Krakowskie Landscape Park in VI Małopolska Natural Forest Region, 8 - Krakowsko-Częstochowska Upland Subregion. Spatial description of the variability of minimum air temperature of the area under study was based on studies carried out in the years 2002-2003. Most clear contrasts in minimum temperature occurred between the top of heights and valley bottom. The highest probability of the occurrence of ground frosts was in the closed valley-bottoms and in lower parts of gentle slopes; the lowest - in upper parts of steep slopes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.