Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telecommunications services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące udziału Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej w projekcie SIMS. Skupiono się na wynikach (zarówno koncepcyjnych jak i implementacji) osiągniętych przez zespół z Instytutu Telekomunikacji PW. Zakres prac, za który jest odpowiedzialny zespół uczestniczący w projekcie, dotyczy wykorzystania ontologii w procesie projektowania i użytkowania usług telekomunikacyjnych stworzonych i działających zgodnie z wytycznymi opracowanymi w ramach projektu SIMS. Omówiono też wyniki osiągnięte w czasie trwania projektu i plany ich późniejszego wykorzystania.
EN
The paper presents selected issues related to the contribution of the Institute of Telecommunications of Warsaw University of Technology in the SIMS project. The focus of the paper is put on the results (both theoretical and implementation) achieved by the team from the Institute of Telecommunications. Specifically, it covers the fields of exploitation of ontologies (1) in the service design process developed according to the SIMS methodology and (2) during the execution of the service at runtime. The paper identifies the core contributions and presents future plans for exploiting the results.
2
Content available Modelowanie popytu na usługi telekomunikacyjne
PL
Przeanalizowano zagadnienie modelowania popytu na usługi telekomunikacyjne. Rozpatrzono liczne czynniki determinujące zmienność popytu, w tym: cenę usługi, ceny usług komplementarnych i substytucyjnych, dochód abonentów, ich profil, czas (porę dnia) świadczenia usługi, dzień tygodnia i liczbę abonentów, Zaproponowano analityczną postać modelu, opisującego wpływ tych czynników na wielkość generowanego ruchu, rozpływ ruchu w sieci i liczbę abonentów.
EN
The paper analyses issues of modelling demand for telecommunications services. Many factors determining demand fluctuations have been reviewed, including the price of the service, the price of complementary and substitute services, subscriber income, their profile, the time (time of day) for providing the services, the day of the week and the number of subscribers. An analytical form of the model has been proposed, which describes the influence of these factors on the level of traffic generated, the distribution of the traffic in the network and the number of subscribers.
PL
Przedstawiono skrótowo charakterystykę polskiego rynku telekomunikacyjnego, elementy nowej polityki marketingowej TP S.A. oraz kierunki i dokonania w zakresie kształtowania nowej oferty dla klienta. Omówiono kampanie reklamową przeprowadzoną w związku z prywatyzacją TP S.A. i wyniki tej kampanii. Opisano udział i osiągnięcia Spółki w zakresie wystawiennictwa na targach i konferencjach telekomunikacyjnych.
EN
Polish telecommunication market is shortly described as well as new marketing policy, ideas and elements of new services offer of TP S.A. Marketing activity following privatization procedure is presented along with effects of this compain. Contribution of Company to the fairs and conferences is quoted.
PL
Przedstawiono zarys historii TP S.A., jej główne obszary działalności, posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną, rozwój rynku abonenckiego, ofertę usług telekomunikacyjnych i zakres współpracy z innymi operatorami. Scharakteryzowano posiadane wyposażenie informatyczne. Przedstawiono działalność naukowo-badawczą. Przedstawiono działalność inwestycyjną i orientacyjne wskaźniki finansowe.
EN
The history of Polish Telecom, their main activity areas, owned telecommunications infrastructure, subscriber's market development, telecommunications services offer and cooperation with other operators is described. Used computer systems and equipment is characterised. Research and development is briefly presented. Some data concerning investing and finances are shown.
PL
Opisano podstawowe aspekty techniczne sieci ISDN oraz informacje dotyczące dostępności i stanu rozwoju ISDN w Polsce.ěş ˝QŤ
EN
The paper deals with the basic technical aspects of ISDN and contains some information concerning the accessibility and development of ISDN in Poland.M‹×Ç…T˙
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.