Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Prof. Kazimierz E. Oczoś - twórca i krzewiciel dokonań technologii maszyn
PL
Zarys dokonań prof. Kazimierza E. Oczosia w zakresie rozwoju badań i propagowania krajowych i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie technologii maszyn.
3
Content available remote Zastosowanie metod obiektowych w procesie projektowo - konstrukcyjno - wytwórczym
PL
W pracy zaprezentowano metody komputerowego wspomagania procesu projektowania, konstruowania i przygotowania produkcji wybranych grup maszyn. Jako pierwszą zaprezentowano metodę wspomagania procesu projektowania maszyn w oparciu o komputerowy system SWPK [9,10,12], bazujący na wiedzy i doświadczeniu projektowym. Jako drugą przedstawiono metodę integracji procesu konstruowania i wytwarzania, z naciskiem na przyspieszenie procesu przygotowania produkcji wybranej grupy elementów. Do tego celu zastosowano metodę obiektów elementarnych. Jako trzecią zaprezentowano metodę tworzenia obiektów funkcyjnych, zorientowanych na analizę ruchu środka technicznego. Przedstawiono algorytm wyodrębniania obiektów funkcyjnych, oparty na podejściu obiektowym.
EN
The paper presents computer methods of aiding the processes of designing, constructing and production preparation of chosen groups of machine elements. As the first method the method of computer design aiding of machine elements basing on the computer system SWPK [9, 10, 12] is described. This system bases on design knowledge and experiences. The second method considers the process of integration the design and manufacturing phases. The aim of this method is to accelerate the process of production preparation of a chosen group of elements. It is reached by the application of the features technique. The third method is the method of creating the functional feature. This features let us to analyze the move of a technical mean. Basing on the feature approach the method of extracting features has been developed. The paper includes also examples of presented methods.
PL
W artykule przedstawiono powstanie i rozwój Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Bydgoszczy. Nastąpił rozwój środowiska naukowego w zakresie mechaniki ciała stałego, budowli, płynów, konstrukcji, eksploatacji, technologii maszyn oraz innych działów mechanicznych.
EN
The paper presents a brief history, the foundation and development, of the Bydgoszcz-based branch of the Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. The study reviews the scientific advancement of solid mechanics, theory of structure, fluid mechanics, design, operation, mechanical engineering and other branches of mechanics.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych materiału regeneracyjnego Chester Metal Slide, w skojarzeniu ze stalą 45 w stanie ulepszonym cieplnie. Wyznaczono graniczną wartość tarcia i nacisku jednostkowego.
EN
The article presents results of investigations of tribological properties of the Chester Metal Slide regenerative material, in relation to the heat treated 45 steel. Limit values for friction speed and unit pressure were determined.
PL
W referacie przedstawiono próbę usystematyzowania cyfrowych metod pomiaru wielkości geometrycznych przeznaczonych do badań oraz kontroli maszyn i urządzeń technologicznych. Przedstawiono własne wyniki badań dotyczących zastosowania precyzyjnych, cyfrowych przyrządów pomiarowych w badaniach dokładności geometrycznej i kinematycznej niektórych obrabiarek wysokiej dokładności.
EN
The paper is an attempt to systematise the numerical measurement methods of the geometric quantities applied to the research and monitoring of machines and engineering systems. The author's. Research results are presented that refer to the application of precise numerical measuring Instruments in the investigations into the geometric and kinematic accuracy of the high precision machine tools.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.