Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
SKS and PKS splitting parameters were determined in the broader Greek region using data from 45 stations of the Hellenic Unified Seismological Network and the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, utilizing teleseismic events that occurred between 2010 and 2017. Data were processed for shear-wave splitting with the Minimum Energy Method that was considered the optimal. The results generally confirm the existence of anisotropic zonation in the Hellenic subduction system, with alternating trench-normal and trench-parallel directions. The zonation is attributed to the upper and lower olivine fabric layers that can, potentially, be present in the subduction zone. At the edges of this zone, two possible toroidal flow cases have been identified, implying the existence of tears that allow the inflow of asthenospheric material in the mantle wedge. The high number of null measurements in the KZN and XOR stations indicates a possible anisotropic transition zone between the fore-arc and back-arc areas. SKS and PKS splitting results are jointly interpreted, given that they yield similar values in most cases.
PL
Celem pracy jest porównanie powierzchni węzłów tarcia sprężarek chłodniczych, pracujących w niekorzystnych warunkach eksploatacji. W pracy przedstawiono wyniki badania zużycia węzłów tarcia sprężarki chłodniczej. Badania wykonano na stanowisku eksperymentalnym, składającym się z rzeczywistych elementów chłodniczych. Na urządzeniu tym symulowano różne niekorzystne warunki pracy. Sprężarka chłodnicza pracowała w wysokiej temperaturze i ciśnieniu, w obecności mieszaniny oleju i ciekłego czynnika chłodniczego oraz w obecności gorących gazów czynnika chłodniczego. Po próbach za pomocą profilometru uzyskano profile chropowatości powierzchni. Profile te porównano z profilem chropowatości powierzchni nowego elementu. Przy ocenie otrzymanych profili nie stwierdzono istotnych zmian w chropowatości powierzchni pracujących w symulowanych warunkach pracy.
EN
The objective of the paper is to compare the surface of friction pairs of a refrigeration compressor operating in disadvantageous conditions of exploitation. Results of the research of wear and tear of friction pairs of a refrigeration compressor were presented in the paper. The research was carried out on an experimental stand composed of real refrigeration elements. Various unfavourable operation conditions were simulated in this device. A refrigeration compressor was operating in a high temperature and pressure in the presence of oil mixture and liquid refrigerating medium and in the presence of hot gases of a refrigerating medium. After tests, with the use of a profilometer, roughness profiles of the surface were obtained. These profiles were compared with the roughness profile of the surface of a new element. At the evaluation of the obtained profiles no significant changes were determined in roughness of the surfaces operating in the simulated conditions of operation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych zmian wartości zużycia próbek wykonanych ze stopu AK 9 (AlSi9Mg), współpracujących w skojarzeniach ślizgowych typu stal - aluminium smarowanych zanurzeniowo olejem napędowym Ekodiesel Plus F50 z dodatkami paliwa RME.
EN
In the paper results of preliminary laboratory tests of changes of wear and tear values of samples made of AK 9 (AlSi9Mg) alloy, mating in sliding associations of type steel - aluminium lubricated in an immersed manner with diesel oil Ecodiesel Plus F50 with added RME fuel have been presented.
4
Content available remote Analiza zużycia rurek wyparki cukrowniczej
PL
Dokonano analizy procesu technologicznego ze szczególnym uwzględnieniem warunków pracy rurek wyparki oraz powstawania osadów i metod zapobiegania. Przedstawiono wyniki badań materiałowych, na których podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące miejsca, postaci i nasilenia uszkodzeń, czynników intensyfikujących zużycie oraz wpływu zastosowania dodatków antyinkrustacyjnych na proces zużywania rurek wyparki cukrowniczej.
EN
Technical process was analysed with special attention put on working conditions of sugar evaporated pipes, deposit formation and prevention methods. The results of materials testing were presented. On such a basis the conclusions were drawn concerning the place, form and intensity of the damages, factors intensifying the wear as well as the influence of antiincrustation additive applications on the wear process of sugar evaporator pipes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.