Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szybkie wykonywanie prototypów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Alloplastyka stawu biodrowego jest jedną z poważniejszych operacji ortopedycznych wykonywanych przy zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Jedną z jej wersji jest kapoplastyka, która polega na wymianie części głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego. Od prawidłowego przeprowadzenia operacji zależy czas dochodzenia pacjenta do zdrowia jak i komfort późniejszego życia. Postęp w tomografii komputerowej, komputerowych metodach obróbki obrazu oraz metodach szybkiego prototypowania umożliwił wytwarzanie indywidualnych (dopasowanych do konkretnego pacjenta) narzędzi wspomagających chirurga podczas operacji. W artykule omówiona zostanie procedura wytwarzania indywidualnego narzędzia prowadzącego do operacji kapoplastyki.
EN
Hip replacement is one of the major orthopedic surgery, performed with osteoarthritis of the hip. One of the versions is hip resurfacing, which involves replacing a part of femoral head and the acetabulum. The time of patient recovery and comfortable later life depends on a proper conduct of the surgery. Progress in the computed tomography, computerized methods of image processing and rapid prototyping, enabled the production of the individual (tailored to individual patient) tools to assist a surgeon during the operation. This paper presents an application for design of an individual guid-ing tool for hip resurfacing. The first volumetric model based on a series of TC is created. It is made with using the thresholding method combined with simple morphological operations (erosion, dilatation). The key issue is to separate the femur model from the pelvis one. It is carried out with the software user assistance. The final step of bone model creation is conversion of the volumetric model to the polygonal mesh model. It is performed with the marching cubes algorithm. To avoid the quantization artifacts related to finite resolutions of the volumetric model and to reproduce the bone shape as accurately as possible, smoothing with a Gaussian filter is applied to the volumetric model before application of the marching cubes algorithm. A software module directly related to the Guider design allows the user to manually adjust the position of the key Guider elements. Positioning of the auxiliary elements of the Guider is automatically made. The output of the presented module is a set of polygonal mesh models corresponding to the Guider components. The final stage of the Guider creation process is assembling the Guider solid by using Boolean operations.
2
Content available remote Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej
PL
Artykuł przedstawia metodykę modelowania i prototypowania przekładni dwudrożnej. Opisany jest sposób modelowania hybrydowego uzębienia kół zębatych przekładni. Pierwszym etapem modelowania hybrydowego jest opracowanie geometrii zarysów uzębień W drugim etapie, modelowania bryłowego zostały wykonane pozostałe elementy geometrii koła zębatego. W kolejnym przy wykorzystaniu modelowania w zespole wykonano pozostałe elementów przekładni dwudrożnej. Następnie otrzymane zespół przed przystąpieniem do wykonywania modelu fizycznego poddano weryfikacji w środowisku numerycznym. Modele bryłowe posłużyły do wykonania prototypu fizycznego. Prototyp wytworzono w zastosowaniem metody FDM.
3
PL
Aktywizacja osób niepełnosprawnych często wymaga dedykowanego dla nich sprzętu. Przykładem możliwej personalizacji jest zaprojektowanie urządzenia peryferyjnego oznakowanego alfabetem Braille’a w oparciu o standardowe podzespoły elektroniczne. W pracy przedstawiono możliwości szybkiego prototypowania z wykorzystaniem wydruku trójwymiarowego metoda FDM. Zaprezentowano proces modelowania w programie CAD myszki komputerowej dedykowanej dla osób z dysfunkcja wzroku. Modyfikacje zostały wykonane na podstawie dostępnego w sprzedaży modelu myszki komputerowej.
EN
Elicitation of people with disabilities often require dedicated hardware for them. An example of personalization is design of a peripheral device with Braille code by using standard electronic components. This paper presents the possibility of rapid prototyping three-dimensional printing by using FDM method. Presented modelling of a dedicated computer mouse for people with visual dysfunction. Modifications were made on the basic computer mouse model.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono pierwszy etap prac, który dotyczył zrywania próbek wykonanych w różnych ustawieniach wybranymi metodami RP: FDM (Fused Deposition Modeling) z czystego ABS, LOM (Laminated Object Manufacturing) z foli PCV, PJM (PolyJet Modeling) z żywicy akrylowej, 3DP (3D Printing) z proszku na bazie gipsu infiltrowanego żywicą epoksydową. Celem pracy jest zbadanie wpływu parametrów technologicznych metod RP na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu.
EN
This paper presents the first stage of the work, which dealt with breaking samples taken at different settings, different methods rapid prototyping: FDM (Fused Deposition Modeling) with pure ABS, LOM (Laminated Object Manufacturing) with PVC foil, PJM (PolyJet Modeling) with acrylic resin, 3DP (3D Printing) of gypsum powder infiltrated with epoxy resin. Aim of this study is to investigate the influence of process parameters on the parameters of RP methods of strength produced object.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania przyrostowych technik szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w implantologii kości sklepienia czaszki. W badaniach posłużono się danymi tomograficznymi (CT) pacjentów z urazami czaszki. W trakcie digitalizacji danych DICOM użyto programu 3D Doctor, a następnie stworzono modele CAD uzupełnień ubytków w programie CATIA V5. Na postawie modeli CAD wykonano prototypy implantów wybranymi metodami RP.
EN
The paper presents the possibilities of using the rapid prototyping techniques and the reverse engineering in the process of filling skull defects. The CT data of patients with skull injuries were digitalized by 3D-Doctor program. On that basis the CAD models were prepared in CATIA V5 program. Then CAD models were used to create RP prototypes.
EN
The research focused on the production of prototype castings, which is mapped out starting from the drawing documentation up to the production of the casting itself. The FDM method was applied for the production of the 3D pattern. Its main objective was to find out what dimensional changes happened during individual production stages, starting from the 3D pattern printing through a silicon mould production, wax patterns casting, making shells, melting out wax from shells and drying, up to the production of the final casting itself. Five measurements of determined dimensions were made during the production, which were processed and evaluated mathematically. A determination of shrinkage and a proposal of measures to maintain the dimensional stability of the final casting so as to meet requirements specified by a customer were the results.
PL
Opisano zastosowanie metod szybkiego prototypowania (FDM, Polyjet, drukowanie proszkowe) do wykonywania prototypów dysz napowietrzających. Praca jest fragmentem badań wydajności nowego kształtu dyszy Venturiego stosowanej w odpieniaczach białek do akwariów morskich.
EN
The paper describes the use of rapid prototyping methods (FDM, Polyjet Modeling, 3D Printing) for making prototypes of aeration nozzles. The work is part of research performance of the new shape of the Venturi nozzle used in protein skimmer for marine aquariums.
8
Content available remote Budowa drukarki 3D RepRap
PL
Idea maszyn zdolnych do samoreplikacji obecna jest w myśli technicznej od wielu lat. Od dawna naukowcy tworzyli hipotetyczne koncepcje budowy maszyn, które potrafią zbudować własną kopię. Jedna z takich koncepcji narodziła się na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. dr Adrian Bowyer, brytyjski inżynier i matematyk, wykładowca na Uniwersytecie w Bath, opracował projekt samopowielającej się drukarki 3D RepRap. RepRap jest skrótem od angielskich słów Replicating Rapid-prototyper.
EN
Presented is a concept of the self-duplicating 3D RepRap printer developed in 2004 by Adrian Bowyer British engineer, mathematician and lecturer to Bath University.
9
Content available remote Montażowe implikacje rozwoju technik wytwarzania
EN
In this paper analysis of the factors determining assembly process is presented. In this analysis two stages of product life cycle: design and production are taken into account. Analysis of relationships between some production engineering, i.e. Rapid Prototyping, and necessary assembly process are fulfiled. The visible relations between analyzed phases of manufacturing process are indicated, but they are different for individual engineering and level of their development.
10
PL
Projekt koła naukowego "Innowacyjnych Technologii Rapid Troopers", polegający na stworzeniu laboratorium szybkiego prototypowania w formie wirtualnej, z dostępem przez www. Tworzenie wirtualnych odpowiedników maszyn odbywa się z wykorzystaniem technik CAx. Opisano wykonanie pomiaru geometrii digitalizowanych obiektów. Wyniki pomiaru zweryfikowano za pomocą skanowania. Następnie wykonano model w środowisku Solid Works. Umożliwia to poznanie podstawowych technik stosowanych w szybkim prototypowaniu.
EN
The idea of students association "Technological Innovation- Rapid Troopers", is to create a virtual "Laboratory of Rapid Product Development" with easy access through the internet. A virtual model of machine is build using the techniques of CAx systems. Physical dimensions are gathered using manual tools, and used to build a three-dimensional model of the machine in Solid-Works. The primary objective of the project is to popularize the issue of rapid prototyping by showing the principle of 3D printing technology in "light" form. The second goal is to create a starting point to develop and implement improvements of equipment located in the laboratory to improve their performance.
PL
Przedstawiono zagadnienia kształtowania metodami przyrostowymi uzębień nieokrągłych kół pasowych stosowanych w nierównobieżnych przekładniach cięgnowych. W procesie tym zastosowano wybrane metody Rapid Prototyping (RP) i Rapid Manufacturing. W zakresie metod szybkiego prototypowania wykonano przykładowe koła techniką FDM oraz 3DP, natomiast jako przykładową technikę RM zastosowano metodę SLS. Wyniki badań cech geometrycznych oraz stereometrii powierzchni wskazują, że metody te mogą być z powodzeniem stosowane w procesie projektowania oraz badań nowych postaci geometrycznych nieklasycznych uzębień zębatych, jakimi są koła nieokrągłe nierównobieżnej przekładni cięgnowej. Podstawową cechą różnicującą te procesy jest to, że elementy wykonane techniką RP przeznaczone są do weryfikacji zaprojektowanych cech geometrycznych i analizy sprzężenia kształtowo-ciernego przekładni nierównobieżnej. Natomiast koła nieokrągłe, powstałe w wyniku przyrostowego kształtowania metodą RM, są z powodzeniem stosowane w przekładni nierównobieżnej z pasem zębatym do sterowania procesami wytwórczymi transportowymi i technologicznymi.
EN
Presented are problems found in forming of teeth in non-circular belt pulleys produced by means of incremental methods for use in variable speed toothed belt transmission mechanisms.
12
EN
Purpose: Research and development of modern medical implants is complex and demanding process focused on fulfilling requirements regarding materials, machining technologies and functionality. Typical example of modern medical implant is elbow nail for fixation of Caput radii fractures. It could be manufactured with classical machining technologies and with advanced Rapid Prototyping technologies such as highly targeted metal deposition technology LENS (Laser Engineered Net Shaping). Design/methodology/approach: Development of modern medical implants is a multi-stage design and manufacturing process primarily based on computer aided design (CAD), computer simulations, machinability of certificated biomaterials, in-vitro biofunctionality and in-vivo tests. Findings: LENS technology enables rapid and agile manufacturing, improved design flexibility, repair and re-manufacture. Material built with LENS technology has equal or even better mechanical and material properties. In medical application LENS technology enables development and rapid prototyping of special surgical instruments, trauma and orthopaedic high-performance implants which are hollow and thin walled. Research limitations/implications: To confirm assumption regarding better material and mechanical properties of products made with LENS technology additional static, dynamic (the High-Cycle-Fatigue test) and material (porosity and microstructure) tests will be carried out in the near future. Practical implications: Three different designs of bone fixation nail prototype made of titanium alloy had been manufactured with conventional machining techniques where some disadvantages due to the technology had been identified. To solve those problems LENS technology had been applied. As fourth design hollow thin walled fixation bone nail prototype made of titanium alloy powder (grain size 45 micrometers) had been manufactured and tested. Originality/value: Paper presents case study where LENS technology is being applied to manufacture modern medical implants. Particular focus of the paper is on material quality and quality benefits obtained in current and future medical application.
PL
Możliwości procesu selektywnego spiekania laserowego proszków metalowych do wytwarzania elementów maszyn oraz narzędzi. Proces realizowano na urządzeniu EOSINT M 250XT. Elementy o wymiarach większych od wymiarów komory roboczej spiekano w częściach, a następnie łączono spawaniem laserowym.
EN
In the paper possibilities of the metal powders selective laser sintering to rapid manufacturing of functional prototypes and tools have been presented. The process is carried out one the EOSINT M 250XT system and laser welding machine LRS 160 (in case of sophisticated and bigger then SLS machine chamber parts).
PL
Upowszechnienie się w biurach projektowych technik szybkiego prototypowania to tylko kwestia czasu. Obecnie techniki te są już na tyle zaawansowane, że pozwalają na wykonanie wiernego modelu w kilka godzin. FDM jest metodą umożliwiającą szybkie tworzenie wytrzymałych modeli z powszechnie używanego materiału ABS.
EN
Dissemination of rapid prototyping techniques in design offices is just a matter of time. Nowadays those techniques are developed so well, that it is possible to make a faithful model within hours. FDM is a method that uses commonly known material, ABS, to build a durable models in a very short time.
EN
In the paper, the author provides a proposal of a quick prototyping environment for algorithms controlling homogenous, autonomous mobile robots. The solution proposed enables monitoring of the operation of a group of mobile robots consisting of the recording of motion parameters and signals from distance detectors as well as of controlling the drive units. Furthermore, the solution is flexible, enabling work with various numbers of robots as well as modification of their settings, and conforms to the real time system requirements assumed. In the course of the development process, AmigoBot mobile robots manufactured by ActiveMedia Robotics were used. The control and measuring environment proposed has been verified based on the sample behavioural task of "running in the middle of a free space".
EN
The primary target of this project consists of combining the technique of rapid prototyping and casting to produce aluminum parts in a sand mold being made the corresponding models and core boxes by means of the technology of rapid tooling, FDM (fused deposition modeling) of ABS. The followed process to obtain the pieces is casting, that consists of the fused metal spill in a mold pattern previously conformed, followed of a cooling and later rinding of the solidified piece. The models and core box, generally, is made in wood or plaster, but in this case they were made by means of a Rapid prototyping machine of the company 3Ddimension. The phase of design and manufacture of the model and the mold are most expensive and critical of the process. In this work it is tried to study the valuation of the time of manufacture of the models, core box and molds. The application Catia V5 R17 has been used for the geometric definition of the model and care box. This model is exported in stereolithography format (stl) and after this, the file was sent to the printer Dimension BST 768 and begin the construction of the models. The proposal methodology using rapid prototyping to generate the models is a clean and fast solution, and in addition it allows to obtain geometries that are nonviable by another procedure. The surface finish quality of the model is appropriate for the casting process, and reproduces with a high reliability the model CAD.
PL
Główne trendy rozwojowe urządzeń do realizacji rapid-technologii. Przykłady drukarek 3D. Urządzenia do wytwarzania wyrobów seryjnych z tworzyw sztucznych, modeli do odlewania, form do odlewania piaskowego oraz oprzyrządowania i wyrobów seryjnych z materiałów metalowych.
EN
General trends of development of devices for implementing rapid technologies. Examples of 3D-printers. Devices for manufacturing of serial products from plastics, models for casting, moulds for sand casting as well as tooling and serial products made of metal.
18
Content available remote Improvements of medical implants based on modern materials and new technologies
EN
Purpose: Modern medical implants are products with pretentious requirements regarding materials, machining technologies and their functionality. In general they are divided into two main groups which are permanent and temporary medical implants. To improve implant's performance in the working environment one of the main goals of research and development process is to improve implant's biofunctionality, biocompatibility, corrosion resistance, bioadhesion, processability and availability. Design/methodology/approach: Development of modern medical implants is a multi-stage design and manufacturing process primarily based on computer design, computer numerical simulations and in-vitro tests. Findings: Some improvements could be done with reverse engineering technology which generates a numerical model from the workpiece in order to get a replica or geometric variant for the scanned data. Practical implications: The surgical treatments of bone fractures (osteosynthesis) are divided into external fracture fixation or internal fracture fixation. One of the most common used medical implant for internal fracture fixation is bone fixation plate which holds together the bone fragments. In some cases the improved shape of the plate could results into better biofunctionality and bioadhesion. Originality/value: In this contribution few examples of machining technologies based on CAD-CAM principle, modern materials and research/development process of modern medical implants is presented.
EN
The concept of obtaining Rapid Prototypes build up on Ceramic materials is increasingly being an object of study due to the multiple applications of different Ceramic compounds, for instance, in the biomedical or in the aerospace industries. However, technical ceramics are much difficult to machine than other materials due to special characteristics such as fragility, dustiness and abrasive behaviour. As a difference to studies that approach the realisation of Ceramic prototypes by the application of layered manufacturing technologies, the purpose of this work is to analyse the specific features of technical ceramic materials and to develop a methodology for the materialisation of ceramic rapid prototypes based on subtractive methods. In the present study, the ceramic material is compacted on a cylindrical preform and then machined into a geometry that will then be sintered, deforming to the final shape required. The study presents the most relevant points of the methodology and the potential outcomes of its application.
PL
Ogólna charakterystyka aktualnego rozwoju metod Rapid Prototyping (RP). Ostatnie dokonania w zakresie rapid-technologii wyrobów z tworzyw sztucznych za pomocą: Stereo-Litography (SL), Fused Deposition Modelling (FDM), Ink Jet Printing (IJP), Selective Laser Sintering (SLS), 3D-Printing (3DP) oraz High Speed Cutting (HSC).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.