Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szybkie testy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania serologiczne w wykrywaniu aktywnej choroby COVID-19 nie mają dużego znaczenia. Jednak przy wzrastającej liczbie chorych bezobjawowo, którzy nie są diagnozowani, jest to jedyna możliwość retrospektywnej oceny tego zjawiska oraz wnioskowania o odporności stadnej. Aktualnie prowadzone niezależne walidacje pozwalają wskazać najbardziej wiarygodne testy laboratoryjne i do wykorzystania w miejscu opieki.
EN
Serological tests are not useful in diag­nosing active COVID-19 disease. However, with the increasing number of asymptomatic patients who are not recognized, this is the only way to retrospectively evaluate this phenomenon and to infer about herd immunity. Currently conducted independent validations allow to indicate the most reliable laboratory as well as POCT tests.
PL
W artykule usystematyzowano i uaktualniono informacje na temat metod oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia. Uwzględniono metody laboratoryjne opierające się na zmianach fizycznych i chemicznych, a także szybkie testy będące ich uzupełnieniem. Na koniec w tabeli zebrano zalecenia i regulacje prawne w wybranych krajach dla tłuszczów używanych do smażenia.
EN
The aim of this work was to systematize and update knowledge of methods of quality evaluation of fats use for frying. Laboratory methods based on physical as well as chemical changes of fats, and rapid tests being their completion were considered. At the end of the paper guidelines and regulations in different countries on fat use for frying were tabulated.
EN
A brief description of the design of basic fast tests bas been presented with particular consideration of dry tests. Basic methods of reading dry tests, both subjective and objective ones have been also described. Examples of applying fast tests for carrying out analysis under different conditions and in analytical matrices of various origin such as flood waters, mine waters, well water and natural water-courses and reservoirs, industrial wastewaters, fruit juices and finally milk have been also described. A good correlation of measurements carried out by means of the tests with the results of classical colorimetric measurements bas been shown. The high utility of fast tests for detecting and determining a number of ions and compounds where the rate of measurement is much more important than a very high precision bas been shown for selected examples. The examples presented have shown the usefulness of dry tests in various fields of a human being environment protection.
PL
W skrócie opisano podstawy budowy szybkich testów ze szczególnym uwzględnieniem testów suchych. Opisano również podstawowe sposoby odczytu testów suchych zarówno subiektywne, jak i obiektywne. Opisane zostały również przykłady wykorzystania szybkich testów do wykonywania analiz w różnych warunkach i w matrycach analitycznych bardzo różnego pochodzenia, takich jak: wody powodziowe, wody kopalniane, woda ze studni i naturalnych cieków i zbiorników, ścieki przemysłowe, soki owocowe i wreszcie mleko. Pokazano dobrą zgodność pomiarów wykonanych za pomocą testów z wynikami klasycznych pomiarów kolorymetrycznych. Na wybranych przykładach wykazano bardzo dużą użyteczność szybkich testów do wykrywania i oznaczania szeregu jonów i związków, gdzie ważniejsza jest szybkość pomiaru od bardzo dużej dokładności. Zaprezentowane przykłady pokazują przydatność szybkich testów w różnych dziedzinach ochrony środowiska człowieka.
4
Content available remote Optyczne sposoby odczytu suchych testów kolorymetrycznych - przegląd metod
PL
Pokazano przykładu odczytu suchych testów przez porównanie ze skalą barw. Przedstwiono zasadę działania reflektometrycznego odczytu suchych testów. Pokazano kilka wybranych przykładów praktycznych rozwązań odczytu testów.
EN
The examples of dry tests reading by comparison with colour scale were shown. The principle of reflectometric tests reading was presented. Some selected examples of practical solution to the test reading by reflectometry were shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.