Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztywność obwodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Charakterystyka badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach wykładziny TROLINING dla kanałów o przekroju kołowym i jajowym. Poddane próbą wytrzymałościowym zostaną próbki długie, całkowita długość 1 m, oraz próbki krępe o długości 30 cm. Próbki wykonane zostaną w warunkach laboratoryjnych dla 3 różnych wymiarów kanału. Obok odcinków wykładziny wykonanych z zachowaniem prawidłowej geometrii wykonane zostaną próbki o zaburzonych parametrach geometrycznych. Zamodelowane zostaną najczęściej występujące w wyniku uszkodzeń deformacje kanałów. Symulacje będą miały za zadanie przedstawienie charakterystyki pracy wykładziny swobodnej wykonanej w kanale o prawidłowej geometrii oraz w kanale uszkodzonym, którego kształt wymusza wykonanie warstwy TROLINING z pewnymi błędami. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe będzie przeprowadzenie analiz porównawczych systemu TROLINING pracującego w kanale bez zaburzonej geometrii i kanale uszkodzonym, który w pewnym stopniu utracił swoją nośność.
EN
Testing the influence of execution quality on loading capacity of sewers reconstructed with unconstrained linings according to TROLINING technology - stage 1: laboratory testing of lining test pieces of TROLINING. Described here is laboratory testing conducted on lining test pieces of TROLINING for sewers of egg-shaped section. Long test pieces (total length 1 m) as well as stumpy test pieces (of length 30 cm) were subjected to strength tests. The test pieces were made in laboratory conditions for 3 different cross sections of sewers. Apart from the test pieces made for sewers of correct geometry, test pieces were made for sewers of disturbed geometrical parameters. Modeled here were sewer deformations most frequently occurring through mechanical damage. Testing was conducted to determine working characteristics of unconstrained linings made in sewers of proper cross-section geometry and their comparison with working characteristics of linings inserted into cross sections deformed through damaged sewer structure. Results of laboratory tests will be compared with results of simulations performed utilizing digital computing technique.
EN
Definition of circumferential rigidity. Pipes" performance in the aspect of rigidity. General dependency of development of pipes" deflection change in the function of time. Circumferential rigidity of a cubage object. Characteristic deformations occurring during settlement and joint activity. Suggestions for static calculations. Particular characteristics of items made from plastics.
PL
Tworzywa sztuczne - zarówno wzmocnione włóknem szklanym lub poliestrowym (GRP). Jak i nie wzmocnione - są podatne na degradację zachodzącą pod wpływem działania obciążeń oraz różnych czynników chemicznych i fizycznych. W referacie omówiono wstępne badania zmian sztywności obwodowej rur reprezentujących dwa różne rozwiązania materiałowe: kompozyt poliestrowo-szklany (GRP) wykonany metodą nawijania i termoplast - warstwowy PCW nie wzmocniony włóknem. Dobór zakresu obciążeń powodujących cykliczne zginanie próbek pierścieniowych symulował obciążenia naziomu od ruchu pojazdów działające na płytko posadowiony przewód kanalizacji bezciśnieniowej. Podczas obciążania rejestrowano co pół dekady (w skali logarytmicznej) kształt cykli. Próby badanych materiałów prowadzone do 106 cykli wykazały ich różną odporność na degradację sztywności obwodowej w warunkach realizowanych obciążeń.
EN
Plastics, both reinforced with polyester or glass fiber as well as non-reinforced, are susceptible to degradation progressing due to loads and various chemical and physical agents. Initial examination ring stiffness of pipes made of two kinds of materials have been described, namely pipes made of duroplast -GRP composite and thermoplast - non-reinforced layered PVC. Selection of load range causing cyclic bending of ring specimens simulated traffic loads for shallow gravity pipeline. Cycle shape was recorded during the loading application every half a decade (in logarithmic scale). Examinations of specimens performed up to 106 load cycles showed different resistance to degradation of ring stiffness in applied load conditions.
PL
W pracy omówiono wyniki badań wpływu temperatury na sztywność obwodową rur z PCW. Dokonano analizy wpływu zmian sztywności obwodowej wywołanej zmianą temperatury na ugięcie grawitacyjnych rur kanalizacyjnych. Wskazano na konieczność uwzględniania na etapie projektowania wpływu podwyższonych temperatur na ugięcia rur.
EN
Results of research on influence of temperature on PVC pipe ring stiffness has been presented in the paper. Analysis of influence of ring stiffness and temperature change on deflection of pipes has been performed herein. Necessity of introducing deviations due to temperature changes in the pipe design procedure has been stated as a conclusion.
7
Content available remote Wpływ temperatury na sztywność obwodową rur z PCW
PL
W pracy omówiono wyniki badań wpływu temperatury na sztywność obwodowa rur z PCW. Dokonano analizy wpływu zmian sztywności obwodowej wywołanej zmianą temperatury na ugięcie rur w kanalizacji grawitacyjnej. Wskazano na konieczność uwzględniania na etapie projektowania wpływu podwyższonych wartości temperatury na ugięcia rur.
EN
Results of research on influence of temperature on PVC pipe ring stiffness has been presented in the paper. Analysis of influence of ring stiffness and temperature change on deflection of pipes has been performed herein. Necessity of introducing deviations due to temperature changes in the pipe design procedure nas been stated as a conclusion.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.