Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system komunalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane uwarunkowania skutecznego działania operatorów systemów komunalnych
PL
Systemy komunalne zaopatrzenia w wodę, gaz ziemny i ciepło przynależą do infrastruktury krytycznej aglomeracji miejskich. Wiąże się to z niezawodnością i bezpieczeństwem ich funkcjonowania. Operatorzy tych systemów są narażeni na różnego rodzaju ryzyko. Sytuacjom kryzysowym towarzyszy deficyt czasu podczas wykonywania operacji decyzyjnych oraz zwiększenie jakości i liczby ich wykorzystania. W związku z tym dużą wagę przykłada się do ergonomiczno-organizacyjnych uwarunkowań działania tych systemów. Scharakteryzowano następujące warunki środowiska pracy: hałas, oświetlenie, promieniowanie, drgania i mikroklimat. Eliminacji błędów decyzyjnych operatora sprzyjają automatyzacja procesów i techniki informatyczne. Strukturalna hierarchia działania wyróżnia trzy poziomy: strategii, procedury i techniki. Przechodzenie od techniki do strategii jest związane z wnioskowaniem indukcyjnym, przechodzenie od strategii do techniki zaś z wnioskowaniem dedukcyjnym. W pracy przeanalizowano również czynniki mające wpływ na skuteczność podejmowanych decyzji. Odniesiono się także do percepcji podejmowania ryzyka przez operatora. Towarzyszy temu stresogenność decyzji operatorskich typu strategicznego, od których zależy bezpieczeństwo ludzi w stopniu bez porównania większym niż podejmowanie decyzji o charakterze rutynowym. Stworzenie operatorowi dogodnych warunków pracy stanowi podstawowy warunek uzyskania wymaganej skuteczności działania całego systemu. Do oceny jakości funkcjonowania operatora można wykorzystywać metody symulacyjne i analityczne.
EN
Municipal systems of water supply, natural gas and heat belong to critical infrastructure of the urban areas. This is due to the reliability and safety of their operations. The operators of these systems are exposed to various risks. Crisis is accompanied by deficit of time during execution of the decision-making and increase the quality and quantity of their use. Therefore, great importance is attached to the ergonomic – organizational conditions of operation of these systems. The following environmental conditions: noise, light, radiation, vibration and microclimate were characterized. Elimination of operator errors is caused by process automation and information technology. Structural hierarchy defines three levels of action: strategies, procedures and techniques. The transition from technology to strategy is related to inductive inference. The transition from strategy to technology is accompanied by deductive reasoning. The paper analyzes the factors that influence the effectiveness of the decision. Reference was made also to the perception of risk taking by the operator. Stress ability is accompanied by a strategic decision operator, on which depends the safety of people in vastly greater extent than to decide in routine. The creation of favorable conditions for the operator to work is a prerequisite for obtaining the required performance of the whole system. To assess the quality of the operator simulation methods and analytical can be used.
2
Content available remote Przegląd metod oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów komunalnych
PL
W artykule przedstawiono przegląd metod analizy i oceny ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów komunalnych, takich jak: zaopatrzenie w wodę, ciepło, gaz ziemny, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków. Ryzyko jest nową kategorią związaną z bezpieczeństwem. Problematyka bezpieczeństwa systemów komunalnych, które charakteryzuje praca ciągła jest w obecnych czasach bardzo aktualna i obserwuje się jej bardzo znaczący rozwój naukowy i techniczny.
EN
In the paper the survey of risk analysis and risk assessment methods in operation of communal systems such as: water, heat and gas service and also sewage removal and neutralization has been presented. The risk is the new class concerned safety. The matter of safety of communal, ongoing work systems is very upto-date nowadays and the major scientific and technical progress in this field is observed.
PL
Przedstawiono metode identyfikacji struktur niezawodnościowych. Identyfikacja pozwala na przeprowadzenie obliczeń, których celem jest wyznaczenie liczbowej wartości niezawodnosci funkcjonowania systemu technicznego. Systemy komunalne charakteryzują się pracą ciągłą i mają funkcje usługowe w stosunku do społeczności, które obsługują. Ich rozległość przestrzenna i złożoność techniczna wymaga komputerowych metod obliczania niezawodności.
EN
In the article the identification method of reliable structure has been presented. The identification allow to carry out calculation, which aim is the estimation of value of technical system reliable function. Characteristic for municipal systems is continue work and service with relation to serve community. Their wide space and technical complexity require to employ calculation methods of reliable supported by computer. The criterion which come up to these expectations is the method of testing automat presented in this article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.