Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ekozarządzania i audytu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System ekozarządzania i audytu (EMAS) ma szansę odegrać znaczącą rolę w przedstawionej przez Komisję Europejską koncepcji zmiany gospodarki na model o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy).
PL
W artykule przedstawiono zbieżność pomiędzy koncepcjami produkcji a ekozarządzaniem (EMAS). Opisano również możliwość stosowania dokumentów referencyjnych (BREF) i parametry kontrolne procesów wytwórczych. Przedstawiono badania dotyczące zrównoważonej produkcji w polskich przedsiębiorstwach.
EN
The paper presents the convergence between the concepts of production and environmental management (EMAS). Also describes the possibility of using the reference document (BREF) and the control parameters of manufacturing processes. The paper presents research on sustainable production in Polish enterprises.
EN
The paper presents the implementation of the Environmental Management and Audit Scheme System (EMAS) in Poland and the European Union. It analyzes the existing rules on the implementation and the process of its implementation. It also defines the benefits and costs arising from the registration of organizations in the system. The paper presents the current status of implementation of EMAS in the European Union.
XX
Praca przedstawia wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Audytu (EMAS) w Polsce i Unii Europejskiej. Analizuje obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania oraz sam proces wdrażania systemu. Określa również korzyści oraz koszty wynikające z rejestracji organizacji w systemie. Praca przedstawia również obecny stan wdrażania systemu EMAS w krajach Unii Europejskiej.
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonującym w Unii Europejskiej system ekozarządzania i auditu EMAS, opartym o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009. Zwrócono uwagę na sposób jego działania w Polsce w ramach prawnie wyznaczonych w tym celu organów administracji państwowej. Podkreślono znaczenie EMAS jako wiarygodnego systemu, dającego instytucjom i przedsiębiorcom ukierunkowanie na osiąganie celów prośrodowiskowych.
PL
EMAS oparty jest na dobrowolnym udziale "organizacji". Służy ocenie i doskonaleniu efektów jej działalności środowiskowej, jednocześnie dostarczając odpowiednich informacji opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom.
PL
Omówiono etapy wdrażania systemu środowiskowego EMAS w Elektrowni Jaworzno III oraz Elektrowni Łaziska. Podstawowym celem EMAS jest stymulowanie takich działań firm i instytucji, które służą ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko, spełnianiu coraz wyższych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz zapewnianiu dostępu wszystkich zainteresowanych stron do informacji środowiskowych o skutkach funkcjonowania organizacji zarejestrowanych w systemie.
EN
The article presents the successive stages of EMAS environmental system implementation in Jaworzno III and Łaziska Power Plants. The basic goal of EMAS is to stimulate such company and institution undertakings which would aim at reducing the negative impact on the environment, meeting more and more stringent legislative requirements in the scope of environmental protection, and securing access of all the interested parties to environmental information concerning the participation outcomes of all organizations registered in the system.
EN
The article presents the role of erwironmental indicators in the process of preparing environmental statements by organizations registered in Eco Management and Audit Scheme (EMAS). Using these indicators is a very efficient tool for communication with a society. Environmental statements contain information about the organizations' environ-mental impacts. Indicators used by organizations arę the subset of sustainable development indicators. In this paper environmental statements of three City Councils were analyzed and a draft version of a list of indicators was worked out for them. The indicators were defined in several thematic areas according to the nomenclature approved for EU Sustainable Development Strategy monitoring indicators.
PL
Program promocji EMAS w Polsce, czyli jak skutecznie podnieść świadomość społeczną na temata EMAS oraz, jakie środki powinno stosować państwo, aby zachęcać przedsiębiorstwa do wdrażania tego uznanego w Unii i na świecie systemu zarządzania środowiskiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.