Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system TMR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono analizę poprawności żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej w szczycie laktacji pod względem zapewnienia odpowiedniej ilości energii i białka w dawce pokarmowej. Średnia wydajność stada w gospodarstwie farmerskim wynosiła ponad 11,5 tys. kg mleka rocznie. Analizując wyniki 51 krów, wzięto pod uwagę zawartość białka i mocznika w mleku w pierwszych trzech miesiącach laktacji. Średnia dobowa wydajność pierwiastek wynosiła ponad 36 kg, a wieloródek - ponad 45 kg mleka. Całe stado było żywione mieszanką TMR, obliczoną na 40 kg mleka. Tylko ok. 20% krów pobrało paszę równoważną ich aktualnej wydajności, natomiast u ok. 60% krów występował niedobór energii w pobranej paszy.
EN
The study analyzed correctness of feeding dairy cows of high milking productivity, at a peak of lactation period, in respect of supplying sufficient amounts of energy and protein in diets. The average milking yield of cows in herd on the farm amounted to above 11.5 thousand kg milk per head per year. The contents of protein and urea in milk were tested in 51 cows during first three months of lactation. Average daily milk yield for primiparaes reached above 36 kg, whereas for multiparous cows - above 45 kg. Total herd was fed with the TMR mixture diets accounted for milk yield of 40 kg. Only about 20% cows were supplied with the nutrients equivalent to their actual milk production, whereas the shortage of energy was observed in diets for about 60% cows.
2
Content available Wozy paszowe do żywienia krów w systemie TMR
PL
W artykule przedstawiono podział wozów paszowych do żywienia krów w systemie TMR. Dokonano analizy rozwiązań konstrukcyjnych tych maszyn ze wzglądu na pojemność zbiornika, stosowane źródła napędu zespołów roboczych, sposób załadunku, mieszania i zadawania paszy. Opracowanie przeprowadzono na podstawie informacji zebranych z prospektów firmowych producentów tych maszyn oraz literatury. Analizą objęto maszyny produkowane w latach 2002-2005.
EN
Division of forage trailers for cows feeding in TMR system into specific groups is discussed in the article. Analysis of various forage trailers designs was carried out taking into account such data as tank capacity, used sources of the working unites driving, the methods of tank loading, forage mixing and the ways of its distributing. The article was based on the information collected from prospectuses of the companies which are producing these machines as well as from literature survey. The analysis covered the time span since 2002 till 2005.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.