Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Dynamic synchronization of vibration exciters of the three-mass vibration mill
EN
The problem of self-synchronization of a three-axis vibrating mill with four unbalance vibrators, which are actuated by independent asynchronous motors and have the same angular velocities, is considered in the paper. In self-synchronization, synchronization and phase matching of the vibrator is achieved due to the vibration of the system of bodies on which the vibrator is installed, that is, by providing a dynamic connection between them.
PL
W artykule analizowano problem synchronizacji trzyosiowego wibracyjnego młyna z czterema niezależnymi wibratorami. Samoczynna synchronizacja została osiągnięta dzięki dynamicznemu połączeniu między wibratorami i podłożem.
EN
We present the theory of distributed Markov chains (DMCs). A DMC consists of a collection of communicating probabilistic agents in which the synchronizations determine the probability distribution for the next moves of the participating agents. The key feature of a DMC is that the synchronizations are deterministic, in the sense that any two simultaneously enabled synchronizations involve disjoint sets of agents. Using our theory of DMCs we show how one can analyze the behavior using the interleaved semantics of the model. A key point is, the transition system which defines the interleaved semantics is—except in degenerate cases—not a Markov chain. Hence one must develop new techniques to analyze these behaviors exhibiting both concurrency and stochasticity. After establishing the core theory we develop a statistical model checking procedure which verifies the dynamical properties of the trajectories generated by the the model. The specifications consist of Boolean combinations of component-wise bounded linear time temporal logic formulas. We also provide a probabilistic Petri net representation of DMCs and use it to derive a probabilistic event structure semantics.
EN
Many real-time systems can be described as cascade space-state models of different orders. In this paper, a new predefined controller is designed using a Strongly Predefined Time Sliding Mode Control (SPSMC) scheme for a cascade high-order nonlinear system. The proposed control scheme based-on SMC methodology is designed such that the system states reach zero within a determined time prior to performing numerical simulation. Moreover, Fixed Time Sliding Mode Control (FSMC) and Terminal Sliding Mode Control (TSMC) schemes are presented and simulated to provide a comparison with the proposed predefined time scheme. The numerical simulation is performed in Simulink/MATLAB for the proposed SPSMC and the other two existing methods on two examples: second and of third order to demonstrate the effectiveness of the proposed SPSMC method. The trajectory tracking of the ship course system is addressed a san example of a second-order system. Synchronization of two chaotic systems, Genesio Tesi and Coullet, is considered as an example of a third-order system. Also, by using two performance criteria, a thorough comparison is made between the proposed predefined time scheme, SPSMC, and the two no predefined time schemes, FSMC and TSMC.
EN
Researchers have paid significant attention on hyperjerk systems, especial hyperjerk ones with chaos. A new hyperjerk system with seven terms and two parameters is analyzed. Chaotic attractors as well as coexisting attractors are displayed by the hyperjerk system. Thus it is a new multi-stable chaotic hyperjerk system. Further properties of the proposed hyperjerk system such as circuit design and backstepping-based control and synchronization are reported.
EN
A new 4-D dynamical system with hyperchaos is reported in this work. It is shown that the proposed nonlinear dynamical system with hyperchaos has no equilibrium point. Hence, the new dynamical system exhibits hidden hyperchaotic attractor. An in-depth dynamic analysis of the new hyperchaotic system is carried out with bifurcation transition diagrams, multistability analysis, period-doubling bubbles and offset boosting analysis. Using Integral Sliding Mode Control (ISMC), global hyperchaos synchronization results of the new hyperchaotic system are described in detail. Furthermore, an electronic circuit realization of the new hyperchaotic system has been simulated in MultiSim software version 13.0 and the results of which are in good agreement with the numerical simulations using MATLAB.
PL
Wymóg izolacji galwanicznej sensorów do pomiaru prądów i napięcia od trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN, powoduje szereg problemów związanych z synchronizmem próbkowania, przesyłaniem danych oraz zasilaniem sensorów. Artykuł zawiera opis unikatowego systemu dystrybucji zasilania i sygnału synchronizującego izolowane galwanicznie sensory - przetworniki próbkujące prądy i napięcia trójfazowej sieci elektroenergetycznej SN. Synchronizacja próbkowania jest podyktowana dokładnością pomiaru kątów przesunięć fazowych pomiędzy poszczególnymi prądami lub napięciami sieci SN, a w konsekwencji obliczeń mocy, energii, synchrofazorów i wartości RMS.
EN
The requirement of galvanic isolation of current and voltage measuring sensors for three-phase mains grid causes a number of problems related to sampling synchronism, data transmission and sensor supply. Article describes the unique distribution system of power and synchronizing signal for galvanically isolated sensors - transducers sampling currents and voltage in the three-phase power network. Synchronization of sampling rate is mandatory due to the accuracy of the of phase shifts angles measurement between voltages or currents in grid and consequently the calculations of power, energy, synchrophazors and RMS value.
7
Content available remote Coordination of serial-parallel manufacturing processes of milk production
EN
The use of spatially distributed technological objects in industry and production systems is an ever-increasing trend. The optimal coordination algorithm is used in the information technology for the control of preparation and packaging of dairy products based on SCADA/HMI. The optimizing task is solved by genetic algorithm. In the process of coordination is carried out resource allocation and synchronization of technological lines. The results obtained ensure reduction of losses from equipment downtime and increase the production efficiency.
PL
Optymalny algorytm koordynacji wykorzystywany jest w technologii informacyjnej do kontroli przygotowania i pakowania produktów mlecznych w oparciu o SCADA / HMI. W procesie koordynacji prowadzona jest alokacja zasobów i synchronizacja linii technologicznych. Uzyskane wyniki zapewniają redukcję strat spowodowanych przestojem sprzętu i zwiększają wydajność produkcji.
PL
W nocy z 6 na 7 kwietnia 2019 r. (z soboty na niedzielę), o godz. 2:00 czasu urzędowego nastąpiło wyzerowanie się 10-bitowego licznika numerów tygodni (przepełnienie licznika), wysyłanego w depeszy nawigacyjnej przez satelity systemu nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System). Oznacza to, że po numerze tygodnia „1023” (2 do potęgi 10 minus 1), liczonego w systemie GPS w sposób ciągły od daty 22 sierpnia 1999 r., nastąpił numer „0”, który odpowiada pierwszemu tygodniowi liczonemu już od daty 7 kwietnia 2019 r. Zdarzenie takie, nazywane „GPS week number rollover”, wywoływało pewne obawy wśród przedstawicieli branży związanej z synchronizacją czasu i częstotliwości. W pewnym stopniu potwierdziły się one w rzeczywistości.
EN
At the night from 6 to 7 April 2019 at 2:00 am (UTC), the GPS (Global Positioning System) experienced a 10-bits week counter roll over to zero (data storage overflow). This counter is included in the satellite-transmitted navigation message. In view of the above, week number “1023” (2 to the power of 10 minus 1), calculated in the GPS system continuously from 22 August 1999, is followed by the number “0”, which corresponds to the first week counted from 7 April 2019. This event is called “GPS week number rollover” and was preceded by concerns manifested among representatives of the industry associated time and frequency synchronization. Some of these fears were confirmed in reality.
EN
Dynamic characteristics of the vibration screening machinery is influenced by synchronization between induction motors. Therefore, estimating the synchronous state between the motors is a crucial process for designing the vibration screening machinery. In this paper, two rotors excited with paralleled and counterrotating motors in a far resonance system are concerned. To master the synchronization of the system, the dynamic model is firstly established; then, the synchronous condition of the system is derived with the Poincar´e method; subsequently, the synchronous stability of the system is discussed by the Hamilton principle; finally, some computation simulations are implemented to verify correctness of theoretical analysis. The research result shows that the system actuated by rotors of the identical mass is planar motion as the stable phase difference between the rotors is stabilized in the zero phase. The system actuated by nonequivalent mass rotors exhibits spatial motion as the stable phase difference stabilizes in a nonzero phase.
PL
Głównym problemem podczas przeprowadzania badania z użyciem systemu motion capture wraz z urządzeniem mobilnym jest brak możliwości jednoczesnego startu nagrywania z systemu akwizycji ruchu, jak i z urządzenia przenośnego typu smartfon. Na potrzeby rozwiązania problemu zostały opracowane dwie metody synchronizacji nagrań. Pierwsza z nich to metoda rozpoczynająca nagrywanie po stronie urządzenia mobilnego, natomiast druga to metoda wychwytująca rozpoczęcie nagrywania w systemie akwizycji ruchu. Obie metody zostały porównane pod kątem opóźnień oraz korelacji zebranych danych pochodzących z urządzenia mobilnego oraz systemu Vicon Nexus.
EN
The main problem during research with a motion capture system and mobile device is lack of possibility to simultaneously begin recording on the motion capture system and a mobile device. Two methods were developed to solve this problem. In the first method the recording is started on the mobile phone and the motion capture system is notified, in the second method the motion capture system starts recording and notifies the mobile device. Both of them were compared for lags and correlation of data form the mobile device and the motion capture system.
EN
The process of synchronization of synchronous generators and power electronic converters with the power grid may take on quite different forms. This is due to their specific principles of operation and essential differences in energy conversion process. However, since synchronous generators and power converter often operate in the same utility network, coherent rules should be defined for them. There-fore, this paper aims at a formulation of the uniform and consistent interpretation of synchronization with the power grid for both types of aforementioned units. The author starts from the classic interpretation of synchronization for synchronous generators and power electronic converters, considered as micro-generators, specifies their mathematical and numerical models and then performs simulation tests. Selected synchronization algorithms are described in detail. Simulation tests are used for analysis of the elaboration of outcomes. The results of simulation tests are handled to formulate a uniform interpretation of synchronization for the micro-generation systems considered. Based on the results obtained, appropriate parallels are built between the two systems being compared. It is shown that the synchronization processes are identical regardless of the micro-generation unit considered. Nonetheless, they differ significantly due to their properties in transient states. Inverter systems have higher dynamics but their disadvantage lies in the relatively high sensitivity to disturbances and the complex selection process of the synchronization algorithm.
EN
J. L. Hindmarsh, R. M. Rose introduced the concept of neuronal burst. In this paper, synchronization is investigated for the construction of a model of neuronal burst using backstepping control with recursive feedback. Synchronization for a model of neuronal bursting system is established using Lyapunov stability theory. The backstepping scheme is a recursive procedure that links the choice of a Lyapunov function with the design of a controller. The backstepping control method is effective and convenient to synchronize identical systems. Numerical simulations are furnished to illustrate and validate the synchronization result derived in this paper.
EN
A new 4-D dynamical system exhibiting chaos is introduced in this work. The proposed nonlinear plant with chaos has an unstable rest point and a line of rest points. Thus, the new nonlinear plant exhibits hidden attractors. A detailed dynamic analysis of the new nonlinear plant using bifurcation diagrams is described. Synchronization result of the new nonlinear plant with itself is achieved using Integral Sliding Mode Control (ISMC). Finally, a circuit modelusing MultiSim of the new 4-D nonlinear plant with chaos is carried out for practical use.
14
Content available remote Samoczynna synchronizacja silników LSPMSM
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę procesu ponownego załączenia i synchronizacji silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) różnej mocy, wykorzystując opracowane ko-symulacyjne polowo-obwodowe modele silników. Zbadano wpływ okresowego zmniejszenia wartości napięć zasilających podczas procesu łagodnego załączenia wirującego silnika na sieć zasilającą, bez konieczności zatrzymania maszyny i podczas procesu synchronizacji, na jego przebieg i skuteczność. Zaproponowany układ sterowania, pozwalający na łagodne załączenie wirującego silnika, może zostać zastosowany podczas procesów synchronizacji silników synchronicznych o rozruchu dwustopniowym i jednej docelowej, znamionowej prędkości synchronicznej.
EN
The article presents a numerical analysis of the process of automatic self reconnection and synchronization of low- and medium-power energy-efficient line-start permanent magnet synchronous motors, using a specially developed co-simulation field-circuit models of the motors. The influence of periodic reduction of the supply voltage values during the process of smooth switching of the rotating motor to the supply network, without the need to stop the machine and during the synchronization process has been examined. The proposed control system, allowing for gentle connection of the rotating motor, can be used during synchronization processes of synchronous motors with two-stage start-up and one target, rated synchronous speed.
EN
This paper investigates the global exponential synchronization and quasi-synchronization of inertial memristive neural networks with time-varying delays. By using a variable transmission, the original second-order system can be transformed into first-order differential system. Then, two types of drive-response systems of inertial memristive neural networks are studied, one is the system with parameter mismatch, the other is the system with matched parameters. By constructing Lyapunov functional and designing feedback controllers, several sufficient conditions are derived respectively for the synchronization of these two types of drive-response systems. Finally, corresponding simulation results are given to show the effectiveness of the proposed method derived in this paper.
EN
This paper presents state feedback control with a linear-quadratic regulator of a doubly fed induction generator. Resonant terms are added to the plant model in order to provide disturbance rejection and reference tracking. A new approach to controlling a parameter varying linear model of the induction machine is presented, allowing to apply a linear-quadratic regulator to the doubly fed induction generator. The control scheme described herein is suitable for the doubly fed induction generator operating under unbalanced stator voltage conditions, because the controller with resonant terms is built in the stationary αβ coordinate system. In it, the positive and negative symmetrical sequences have equal frequencies. The paper highlights specific problems associated with state feedback control of the doubly fed induction generator, i.e. the process of generator connection to an unbalanced grid. In contrast with classical voltage-oriented cascade control methods, in state feedback control of a stand-alone doubly fed induction generator there is no separate rotor current controller. This may cause over-current problem during DFIG synchronization with the grid which has been solved in this paper. Voltage synchronization and grid operation of the generator were tested in a laboratory rig with a 7.5 kW wound-rotor induction machine.
EN
The article presents the quantified and qualitative effects of the application of wireless signal transmission with particular emphasis on the effects of repeated signal transformation and synchronization problems when using more complex measurement systems containing parallel operating wired and wireless interfaces.
PL
W artykule przedstawiono zidentyfikowane ilościowo i jakościowo efekty zastosowania bezprzewodowej transmisji sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem skutków wielokrotnego przekształcania sygnału a także problemów synchronizacji w przypadku stosowania bardziej złożonych układów pomiarowych zawierających równolegle działające interfejsy przewodowe i bezprzewodowe.
EN
In the recent years, chaotic systems with uncountable equilibrium points such as chaotic systems with line equilibrium and curve equilibrium have been studied well in the literature. This reports a new 3-D chaotic system with an axe-shaped curve of equilibrium points. Dynamics of the chaotic system with the axe-shaped equilibrium has been studied by using phase plots, bifurcation diagram, Lyapunov exponents and Lyapunov dimension. Furthermore, an electronic circuit implementation of the new chaotic system with axe-shaped equilibrium has been designed to check its feasibility. As a control application, we report results for the synchronization of the new system possessing an axe-shaped curve of equilibrium points.
PL
Problem synchronizacji linii tramwajowej omówiono na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, wschodniej części sieci łączącej 13 miast konurbacji katowickiej. Na tej części sieci linie kursują z różnymi modułami częstotliwości, co uniemożliwia dobrą koordynację. Dodatkową barierę stanowią odcinki jednotorowe z mijankami. Artykuł zawiera uproszczoną metodykę postępowania przy ocenie możliwości i kosztów remarszrutyzacji sieci tramwajowych. Opisane w nim zostały podstawowe zasady synchronizacji linii. W oparciu o przedstawioną metodykę przygotowano projekt nowej synchronizacji linii – odpowiedź na pytanie: czy dla tej części sieci korzystniejszy jest wariant modułów 15- i 20-minutowych, czy też jest możliwość techniczna i finansowa wprowadzenia w godzinach szczytu modułów 10-minutowych? Uwzględniając bariery infrastrukturalne, dla obydwu wariantów przeanalizowano: poziom i jakość oferty na głównych ciągach komunikacyjnych, wielkość pracy eksploatacyjnej w ujęciu tygodniowym, zapotrzebowanie na tabor i czas pracy kierujących oraz szacunkowe koszty reformy w podziale na jednostki administracyjne. Przedstawiono również tabele koordynacji linii w modułach 10-, 15- i 20-minutowych. Badania wykazały, że wprowadzenie w Zagłębiu Dąbrowskim jednolitych, przyjaznych pasażerowi częstotliwości kursowania tramwajów nie jest możliwe bez dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych.
EN
The problem of synchronization of the tram line is discussed on the example of the Dąbrowski Basin, the eastern part of the network connecting 13 cities of the Katowice conurbation. On this part of the network lines run with different frequency modules, which prevents good coordination. An additional barrier is the one-lane ramp sections with turnouts. The article contains a simplified methodology for evaluating the possibilities and costs of rerouting of tram networks. The basic principles of line synchronization are described here. Based on the presented methodology, a new synchronization project has been prepared – the answer to the question: is this 15- and 20-minute module better for this part of the network, or are there technical and financial possibilities of introduction of 10-minute modules in peak hours? Taking into account the infrastructure barriers, both options analyzed the level and quality of the offer on major transport routes, the amount of weekly operating work, demand for rolling stock, working time of the managers and estimated costs of reform by administrative units. The tables for line coordination in 10-, 15-, and 20-minute modules are also presented. The research has shown that the introduction of uniform passenger-friendly frequencies in the Dąbrowski Basin is not possible without additional infrastructure investments.
PL
W artykule opisano właściwości oraz możliwości wykorzystania źródła sygnału taktowania i synchronizacji STFS oraz mobilnego źródła sygnału referencyjnego SYN-Rb, opracowanych na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Sygnały wyjściowe źródeł spełniają wymagania zalecenia ITU-T G.703.9. Źródła STFS i SYN-Rb wykorzystują generator rubidowy i mogą być używane jako źródło sygnału wzorcowego klasy Stratum-1 dla synchronizacji dowolnego fragmentu sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, jako źródło sygnału wzorcowego w pomiarach parametrów sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz do synchronizacji zestawów generatorów niższej klasy na potrzeby laboratoriów cywilnych oraz wojskowych.
EN
The article describes the features and possibilities of time and frequency source (STFS) and the mobile reference signal source (SYN-Rb). The devices were developed at the Faculty of Electronics and Telecommunications of Poznań University of Technology. The signals comply the requirements of ITU-T G.703.9. The STFS and SYN-Rb sources use rubidium oscillators and can be used as Stratum-1 class signal source for synchronization of any part of a telecommunications and data communications network, as a reference source for measuring, and for synchronization of lower class generators for civilian and military laboratories.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.