Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał mowy normalnej i przełykowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Cepstral analysis of vowels of esophageal speakers
EN
The aim of this study was to compare normal (NL) and esophageal (ES) speech signals in scope of vowels in order to show differences between signals. A discriminant analysis based on cepstral features extracted from vowels of NL and ES speech was performed. The comparison was made on the basis of the classification function coefficients and the results of the classification for each speech. Vowels recordings were acquired from 10 NL speakers and 10 ES speakers. The discriminant analysis was based on cepstral features extracted from vowel recordings, and was performed separately for NL speech and ES speech. Then a comparison between coefficients of classification functions of NL and ES vowels using the Euclidean distance was made. Based on the resulting classification matrix of NL and ES speech, the results of classification were compared. The discriminant analysis based on cepstral features showed 76% of the mean classification score for ES speech and 90% for NL speech. The Euclidean distance showed low differences between the vowel /a/ of NL speech and the vowel /a/ of ES speech and between the vowel /e/ of NL speech and the vowel /e/ of ES speech.
PL
Celem pracy było porównanie sygnału mowy normalnej (NL) i przełykowej (ES) w zakresie samogłosek w celu wykazania różnic pomiędzy sygnałami. Przeprowadzono analizę dyskryminacyjną współczynników cepstralnych uzyskanych z samogłosek mowy NL i ES. Porównania dokonano na podstawie uzyskanych współczynników funkcji klasyfikacyjnych oraz otrzymanych wyników klasyfikacji dla każdej mowy. Sygnał mowy każdej samogłoski pozyskany został od 10 mówców mowy NL i 10 mówców mowy ES. Analizę dyskryminacyjną przeprowadzono w oparciu o współczynniki cepstralne oddzielnie dla mowy NL i mowy ES. Następnie dokonano porównania uzyskanych współczynników funkcji klasyfikacyjnych samogłosek mowy NL i mowy ES, wykorzystując do tego celu odległość Euklidesa. Na podstawie macierzy klasyfikacji otrzymanej dla mowy NL i ES porównano rezultaty klasyfikacji. Analiza dyskryminacyjna w oparciu o współczynniki cepstralne wykazała 76% jako średni wynik klasyfikacji dla mowy ES, natomiast 90% dla mowy NL. Odległość Euklidesa wskazuje na najmniejsze różnice w zakresie samogłoski /a/ i /e/ mowy NL i ES.
EN
The present study determines acoustical differences between esophageal and normal speakers of Polish in the production of Polish vowels. Formant frequencies, first (F1) and second (F2), were extracted from six Polish vowels produced by 10 esophageal and 10 normal speakers. Spectral analysis revealed that F1 and F2 values of Polish vowels produced by the esophageal speakers were significantly higher than those produced by normal speakers, with the exception of F2 of /i/ and /y/ produced by esophageal speakers. Discriminant analysis of formant frequency values showed 60% of mean classification score for esophageal speakers and 91% for normal speakers. The lowest classification score was obtained by esophageal speakers for the vowel /u/ (7%). The acoustic findings suggest a general shortening of the effective vocal tract length for resonance in esophageal speakers. Higher tendency to classify /y/ as /i/ than /i/ as /y/ in esophageal speech was observed. The lower classification scores of back vowels obtained by esophageal speakers may suggest that esophageal speakers articulate vowels with fronted tongue positions relative to the tongue position in normal speakers.
PL
Celem pracy była analiza akustyczna Polskich samogłosek mowy przełykowej w porównaniu do mowy normalnej. Częstotliwości formantowe, F1 i F2, zostały wyznaczone z zarejestrowanych nagrań Polskich samogłosek 10 mówców mowy przełykowej i 10 mówców mowy normalnej. Analiza częstotliwości formantowych wykazała wyższe wartości częstotliwości formantowych mówców mowy przełykowej niż mówców mowy normalnej, z wyjątkiem wartości F2 samogłosek /i/ oraz /y/ mówców mowy przełykowej. W przeprowadzonym procesie klasyfikacji w oparciu o analizę dyskryminacyjną i częstotliwości formantów uzyskano wynik średniej klasyfikacji równej 60% dla mówców mowy przełykowej oraz 91% dla mówców mowy normalnej. Najniższy wynik klasyfikacji został uzyskany przez mówców mowy przełykowej dla samogłoski /u/(7%). Uzyskane wyniki analizy akustycznej sugerują krótszy efektywny trakt głosowy u mówców mowy przełykowej. W wyniku przeprowadzonego procesu klasyfikacji zaobserwowano wyższą tendencję do klasyfikacji samogłoski /y/ na samogłoskę /i/ niż /i/ na /y/ w przypadku mowy przełykowej. Niższe wyniki klasyfikacji uzyskane dla samogłosek tylnich mowy przełykowej mogą sugerować, że mówcy mowy przełykowej artykułują podobnie do mówców mowy normalnej samogłoski wymagające pozycji przedniej języka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.