Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  switch point mechanism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Miejsce układu napęd zwrotnicowy - rozjazd w kolejowym systemie transportowym
PL
Aktualnie w literaturze przedmiotu brakuje jasnego odniesienia, jakie jest miejsce niektórych istotnych elementów i układów stosowanych w transporcie kolejowym w kolejowym systemie transportowym. Często patrzy się na rozwiązania techniczne stosowanie w technice kolejowej jako całość lub podsystem bez podkreślenia wpływu usterek na poprawność pracy systemu kolejowego oraz bez odniesienia do bezpieczeństwa tej gałęzi transportu. Układ napęd zwrotnicowy – rozjazd jest istotnym elementem kolejowego systemu transportowego. Artykuł jest próbą umiejscowienia tego układu w systemie kolejowym transportowym.
EN
The contemporary literature of the subject lacks explicit determination of the role performed in rail transport systems by certain major components and assemblies used in rail transportation. One typically perceives the technical solutions applied in railway engineering as an entire body of solutions or as a subsystem, without properly emphasising the impact of defects on the operating efficiency of the rail transport system and without the due regard to safety in this domain of transport. The switch point mechanism/switch point assembly is an important component of a rail transport system. This article is an attempt to identify the role and importance of this assembly in a rail transport system.
2
Content available remote Eksploatacja układu napęd zwrotnicowy - rozjazd. Definicja sił w układzie
PL
Napęd zwrotnicowy jest bardzo ważnym elementem urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ma on bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów i towarów. Współpraca napędu zwrotnicowego z rozjazdem jest najważniejszym elementem procesu sterowania ruchem kolejowym. Istotnym problemem jest diagnostyka układu napęd zwrotnicowy - rozjazd, natomiast nie spełnia ona europejskich standardów. Mimo rozwoju urządzeń diagnostycznych brakuje jasnych i precyzyjnych definicji sił w tym układzie a także wytycznych ich interpretacji. W artykule autor podjął próbę usystematyzowania zagadnień związanych z pomiarami sił wykonywanymi w układzie napęd zwrotnicowy - rozjazd. Szczególny uwagę poświęcono sile nastawczej.
EN
The switch motor is a very important component among railway traffic control devices. It has an immediate influence on the safety of passengers and goods being transported. Its cooperation with the railway switch is the most important element of the traffic control process. Also, diagnostics of the railway switch and its cooperation with the railway switch is a very important process. Unfortunately, the diagnostic process and analyses of the condition of the switch motor and the railway switch system do not meet the standards they should meet. It might seem that the development of technology should cause an improvement in the diagnostic process and the analysis of the condition of the devices. Unfortunately, this is not the case. First of all, there are no precise definitions of forces occurring in the switch motor and the railway switch system. Secondly, there are no clear guidelines concerning the interpretation of measurement results.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy geometrycznej rozkładu sił w układzie napęd zwrotnicowy - rozjazd oraz analizy kontaktowej układu pręt nastawczy - trzpień pomiarowy - suwak nastawczy. Określono procentowe parametry zmian wartości siły nastawczej w zależności od odchyleń w położeniu napędu zwrotnicowego względem rozjazdu.
EN
This paper presents results of geometric analysis of forces distribution in the system of switch point mechanism - switch point, and contact analysis of the system coupling bar - plunger gauge - point rod. There has been defined the percentage parameters of force value changes depending on the deflection between the switch point mechanism orientation and the switch point.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.