Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1216--1223, CD 2
PL
Ponad dziesięcioletni okres rozwoju handlu internetowego w Polsce określany jest mianem dynamicznego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istotnej roli zaplecza logistycznego w rozwoju handlu internetowego. Poddano analizie jak to zaplecze logistyczne ewoluowało w analizowanym okresie rozwoju handlu internetowego w Polsce i jaki miało nań wpływ, szczególnie biorąc pod uwagę następujące aspekty: lokalizację sklepów internetowych, liczbę prowadzonych pod jednym szyldem sklepów internetowych, liczbę zatrudnionych do prowadzenia sklepu, liczbę dostawców, rodzaj kanału sprzedaży, powierzchnię magazynową, opcje dostawy, współpracę z firmami logistycznymi, czy czas realizacji zamówień.
EN
More than ten years of development of ecommerce in Poland is called dynamic. The aim of this study is to show the important role of logistics in the development of e-commerce. Were analyzed as a logistic base has evolved in the period of the polish ecommerce development, and which had an impact on him, especially taking into account the following aspects: the location of the online stores, the number of conducted under one banner online stores, number of people employed to running a shop, the number of suppliers, the type of channel sales, warehouse space, delivery options, working with logistics companies, delivery time of orders.
PL
W artykule przedstawiona została koncepcja logistyki zaopatrzenia, uwzględniająca znaczenie procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, zwłaszcza przemysłowym i handlowym, a także określenie potrzeb zaopatrzeniowych i podjęcie decyzji odnośnie sposobu realizacji tychże potrzeb. Ponadto artykuł przedstawia kolejne etapy i działania związane z realizacją zakupu i organizacją dostawy. Szczególna uwaga została zwrócona na metody identyfikacji potrzeb zaopatrzeniowych.
EN
The article presents the concept of supply logistic, taking into account the importance of procurement processes in an enterprise, especially industrial and commercial. Moreover, it discusses the supplies‘need and methods of making decisions about how to implement these requirements. Furthermore, the article presents the steps and activities associated with the implementation of purchasing and organizating the supply. Particular attention is paid to methods of identifying supply needs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.