Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  summer period
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents results of simulation tests for the heat balance of double, triple and quadruple glazed windows with eastern, southern, western and northern exposure, conducted for the climate conditions of the city of Poznań and the Wielkopolska region in response to the needs of eco power engineering. It was shown that in the summer period a greater number of window panes and a change in exposure from southern to eastern, western and northern result in a considerable reduction of heat balance for these windows. In the summer months from May to August heat balance of windows with eastern, southern and western exposure is comparable. The heat balance of windows with the northern exposure is much lower in each month of the summer period. In the winter period the highest and positive heat balance is recorded for windows with the southern exposure. Windows facing the other geographical directions have a comparable balance with values around zero. At all the exposures an increased number of window panes to a relatively limited extent improves heat balance, in general for the entire winter period and in its individual months.
PL
Streszczenie Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych bilansu cieplnego okien 2-, 3- i 4-szybowych ustawionych na wschód, południe, zachód i północ dla warunków klimatycznych Poznania i regionu Wielkopolski oczekiwane w ekoenergetyce. Wykazano, że w okresie letnim wzrost liczby szyb i zmiana ustawienia okien z południa na wschód, zachód i północ powodują znaczne zmniejszanie bilansu cieplnego okien. W miesiącach okresu letniego od maja do sierpnia bilans cieplny okien zorientowanych na wschód, południe i zachód jest zbliżony. Bilans okien skierowanych na północ jest znacznie niższy w każdym miesiącu okresu letniego. W okresie zimowym najwyższy i dodatni bilans cieplny mają okna skierowane na południe. Okna zorientowane na inne kierunki mają podobny bilans cieplny i oscylujący około zera. Przy wszystkich zorientowaniach geograficznych okien zwiększana liczba szyb dość mało polepsza bilans cieplny ogólnie w okresie zimowym i w poszczególnych jego miesiącach.
2
Content available remote Procesy wymiany ciepła w konstrukcjach z fasadami wentylowanymi w okresie letnim
PL
W artykule wykonano analizę procesów wymiany ciepła i zaprezentowano model matematyczny wymiany ciepła w obudowach budynku z wentylowaną fasadą w okresie letnim. W modelu uwzględniono braki jakie występują w istniejących metodykach obliczeniowych. Zaproponowany model matematyczny daje możliwość przeanalizowania wpływu takich czynników, jak korelacja konwekcyjnych i promieniowych strumieni ciepła oraz emisyjność powierzchni warstwy powietrznej, na procesy wymiany ciepła w obudowie z wentylowaną warstwą powietrzną. Za pomocą przedstawionego modelu matematycznego można analizować propozycje poprawy cech konstrukcyjnych fasad wentylowanych dla zmniejszenia napływu ciepła do pomieszczeń w okresie letnim.
EN
This article is about the analysis of heat transfer processes and development of the mathematical model of these processes in building envelope with ventilated facade for the summer period. A mathematical model was developed considering the main limitations of existing methods of heat engineering calculations. Offered mathematical model makes it possible to analyze the impact of such factors as the ratio of convective and radiative heat fluxes and emissivity of the air gap surfaces on the processes of heat transfer in the structure with ventilated layer. Using this mathematical model, recommendations for reducing the income of heat from the sun into the room for the summer period can be provided.
3
Content available remote The effects of thermal stability in residential loft spaces during summer periods
EN
This paper aims to verify the procedure for calculated and measured values, the effectiveness of varying insulation thicknesses for selected rooms and assessment of the highest allowable daily internal air temperature increases during summer periods. Residential building lofts are considered suitable, because in addition to solving problems with sub-standard, common roof leaks, sloped roof constructions significantly impact the architecture of the building and complement its overall character.
PL
Badania dotyczące stateczności cieplnej i warunków komfortu cieplnego ludzi przeprowadzono w loftach. Opracowanie ma na celu zweryfikowanie wartości wybranych parametrów wyznaczonych na podstawie stosowanych procedur obliczeniowych i porównanie ich z wartościami zmierzonymi w warunkach rzeczywistych. Oceniono efektywność różnych grubości izolacji dla wybranych pomieszczeń oraz najwyższy dopuszczalny dzienny wzrost temperatury powietrza we wnętrzach w okresie letnim. Lofty uznaje się za odpowiednie do kształtowania przestrzeni mieszkalnych, ponieważ pomimo problemów m.in. z niestandardową przestrzenią do za-aranżowania czy przeciekami dachów, nachylone konstrukcje dachowe wpływają istotnie na architekturę budynku i nadają jej niepowtarzalny charakter.
PL
Praca zawiera ocenę zmienności ekstremalnych wartości dobowych temperatury powietrza, opadów atmosferycznych oraz poziomu wód gruntowych w okresie letnim z lat 1961-2000 we Wrocławiu-Swojcu. Analizy wartości ekstremalnych elementów agrometeorologicznych dokonano w różnych przedziałach czasu, takich jak: pentada, dekada i miesiąc. Przeanalizowano zmienność wartości ekstremalnych na tle badanego wielolecia oraz oceniono tendencję zmian poszczególnych czynników w kolejnych pentadach, dekadach i miesiącach okresu letniego. W pracy przeanalizowano również prawdopodobieństwa nieprzekroczenia poszczególnych elementów agrometeorologicznych oraz tendencję zmian okresów występowania wartości ekstremalnych w okresie letnim ocenianego wielolecia.
EN
Variability of extreme daily values of air temperature, precipitation and ground water levels in summer periods of the years 1961-2000 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. Analysis of extreme values was carried out for different time intervals: 5- and 10-day periods and a month. The variability of extreme values and its trends were analyzed for each element in subsequent 5-day and 10-day periods and months in the summer period. Probabilities of the occurrence of analyzed agro-meteorological factors and the tendencies of periods with extreme values were found for summer periods of the years 1961-2000.
EN
The chlorococcalean flora from two crossed rivers during the summer period (from July to September 2001 and 2002) was examined. Phytoseston communities were collected from the Wełna and Nielba rivers before and behind the cross-rivers as well as from the central place of the cross-rivers. Species belonging to 6 dominant genera: Scenedesmus, Pediastrum, Monoraphidium, Ankistrodesmus, Coelastrum and Tetraedron were found in both rivers. At most of the stations located along the Wełna and Nielba rivers after their crossing a trend of increasing green algae species richness together with an increase in the total species number of cells was observed. Furthermore, it was found that the Wełna river takes over some of the Nielba phytoseston species.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.