Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulphur deposit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Była siarka! Co jest teraz?
PL
Zakończenie eksploatacji złóż siarki w Kopalni „Machów" w 1992 r. pozostawiło po sobie wyrobisko odkrywkowe o pow. ok. 600 ha i głębokości ok. 110 m. Prowadzone od 1994 r. prace likwidacyjne, a następnie rekultywacyjne, doprowadziły do powstania zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody ok. 500 ha i głębokości 42 m, wyposażonego w infrastrukturę umożliwiającą rozwój sportów wodnych. W 2010 r. po raz pierwszy udostępniono częściowo zbiornik do celów rekreacyjnych. Uzyskany efekt ekologiczny pozwolił na stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego na terenach zdegradowanych górnictwem siarki. Prowadzone prace rekultywacyjne są kolejnym przykładem właściwie pojmowanej ochrony środowiska oraz wspólnego dobra.
EN
Ending of exploitation of sulphur deposit in "Machów". Mine in 1992 left an open-cast excavation which covered about 600 hectares area with 110 metres depth. Liquidation and after that restoration works, leading since 1994, conducted to creation of water basin about 500 ha of surface and 42 m deep, which was equipped with facilities to provide the development of water sports. In 2010 the water basin was opened partly to recreation the first time. Obtained ecological effect has allowed to create conditions for restitution and reintroduction of biological living among the area which was degraded by sulphur mining. Leading reclamation works is a consecutive example of properly comprehended environmental protecion as well as the common good.
EN
Geophysical logs of borehole F-380 drilled through the Jeziórko sulphur deposit near Tarnobrzeg are interpreted in terms of mineral composition and porosity. Measurements were made from a standard set of logs by Geokar Geophysical Co. and from using university prototype logging equipment developed for shallow boreholes. Comparative analysis was made of GR and gamma ray spectroscopry, density, neutron-gamma, epithermal neutron, and acoustic logs. The interpretation yielded values for the volume of limestone, clay mineral content, sulphur content, and porosity while the barite content in the sulphur deposit was determined from a four-log set (GR, neutron-gamma, density, and acoustic). A gamma ray log with the uranium window subtracted, GRS, used instead of GR, gave the distinct drop of shaliness and caused the distinct changes of sulphur content for selected intervals of the section examined. To test the geophysical interpretation, the sulphur content of core samples of limestone was determined by three different techniques: ICP-AES analysis, sample combustion in the LECO automatic analyser and X-ray phase analysis. Clay mineral identification in the overburden was attempted using the Th vs. K cross-plot. Acoustic full wavetrains were used for rapid identification of formation zones with different elastic parameters. The dynamic coefficient of rock elasticity, i.e. the Poisson coefficient, was obtained from P-wave and S-wave velocities, determined in situ from acoustic full wavetrains.
PL
Scharakteryzowano zróżnicowanie litologiczne i strukturalne nadkładu złoża siarki eksploatowanego metodą podziemnego wytapiania. Na tym tle podano, w jaki sposób wykształcenie litologiczno-strukturalne skał nadkładowych wpływa na efekty eksploatacji otworowej. Szczególną uwagę poświęcono występowaniu licznych i grubych przerostów piaszczystych w utworach sarmatu ilastego, wpływających na obniżenie szczelności nadkładu i pogarszających geologiczno-górnicze warunki eksploatacji. Przedstawiono także uwagi na temat środowiska sedymentacji utworów nadkładu ilastego.
EN
The paper presents lithological and structural variability of the overburden of native sulphur deposit in Jeziórko area exploited with the underground melting method. The influence of lithological and structural factors on the effect of exploitation was demonstrated. Particularly, numerous and thick sand intercalations within the Sarmatian clays were considered because they affect the sealing properties of the overburden and impede the geological conditions of mining activity. Remarks on sedimentation on environment of the overburden clay sediments were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.