Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sugar beets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Otrzymywano węgle aktywne z wysłodek z buraka cukrowego przez aktywację chemiczną H3PO4 i scharakteryzowano ich strukturę porowatą przez wyznaczenie izoterm sorpcji C6H6 i CO2 w temp. 25°C. Określono wpływ stopnia impregnacji (w zakresie 1-2,5 g/g), temp. aktywacji (400-700°C) oraz czasu aktywacji (10-60 min) na układ porów otrzymanych adsorbentów. Stwierdzono, że sterując parametrami procesu, można otrzymać mezoporowate węgle aktywne o dużej objętości porów adsorpcyjnych (1,1 cm3/g) i powierzchni SBET ok. 850 m2/g. Duży wpływ na kształtowanie się struktury porowatej surowca w badanym procesie miał stopień impregnacji i temperatura aktywacji, a zdecydowanie mniejszy był wpływ czasu aktywacji.
EN
Sugar beet pulp was used as precursor to produce the activated C by chem. activation with H3PO4 under N2 (30 L/h). An increase in impregnation ratio (1-2.5 g/g) and activation temp. (400-700°C) resulted in much better development of mesopores. The activation time (10-60 min) did not play any significant role. The effect of exptl. variables on the microporous structure was not obsd. The prepd. activated C showed the total pore volume of 0.4-1.1 cm3/g (mesopore fraction between 45-85%), and sp. surface 400-900 m2/g as detd. by sorption of PhH and CO2 at 25°C.
PL
Celem tej pracy było wskazanie jak najkorzystniejszego rozdysponowania zbiorów buraków cukrowych do cukrowni. Zadanie to umożliwiło zagadnienie transportowe. Na podstawie danych zbudowano dwa modele zagadnienia transportowego. Rozwiązanie pierwszego modelu pokazało w których województwach i w jakich ilościach istnieją nadwyżki buraków cukrowych ponad limit przyznany Polsce przez UE na produkcję cukru. Natomiast w modelu drugim cały zbiór buraków został rozdysponowany. Zagadnienie transportowe może być wykorzystywane jako narzędzie wspomagające organizację kampanii cukrowniczej.
EN
The aim of this study was to indicate the best possible distribution of the harvest of sugar beet to sugar factories. This task was made possible by transportation problem. Two transport theory models were constructed based on the data. Solution of the first model indicated the voivodships and amounts of sugar beet in excess of the sugar production limit imposed on Poland by the European Union. The second mode, however, indicated the entire beet harvest having been distributed. Transshipment problem could be utilized as a supporting tool for sugar campaign’s organization.
PL
W pracy zamieszczono analizę stopnia zaspokajania zapotrzebowania na wodę ziemniaka (gleby lekkie) i buraka cukrowego (gleby średnie i ciężkie) na obszarze Polski Północno-Wschodniej, wykonaną na podstawie danych meteorologicznych dotyczących miesięcznych sum opadu, w latach 1971-2000. Wykazano, iż największe ryzyko uprawy spowodowane znaczną częstością niedostosowania sum opadu do potrzeb ziemniaka i buraka cukrowego, występuje w północno-zachodniej części analizowanego obszaru. W wieloleciu w przypadku obydwu gatunków częste okazały się miesiące, w których występowały niedobory opadów, chociaż w przypadku buraka stwierdzono również dużą częstość miesięcy o znaczących nadmiarach w stosunku do potrzeb gatunku.
EN
The paper presents results of analysis of the effects of water supply on potato (light soils) and sugar beet (medium heavy and heavy soils) grown in northeastern Poland based on meteorological dataset (monthly sums of precipitation) covering the period from 1971 to 2000. The findings suggest that the highest risks of extreme situations (total excesses of precipitation and its deficits) with respect to potato and sugar beet demands occurred in northwestern part of analyzed region. Our analysis shows that precipitation deficits during critical periods of growing seasons were the main problem, though sugar beet was negatively affected by both excesses and deficits of precipitation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.