Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stropodach odwrócony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych o odwróconym układzie warstw , tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej, są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji takich rozwiązań stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji termicznej, zarówno w przypadku gdy wykonana jest z polistyrenu ekstradowanego, jak też z ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. We wstępie artykułu przedstawiono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o wyniki własnych badań laboratoryjnych. W dalszej części artykułu wnioski te uzupełniono o ocenę badań próbek pobranych z dwóch dachów/tarasów, na których w odwróconym układzie warstw zastosowano zarówno polistyren EPS i XPS.
EN
Roof and terrace roofing systems with inverted layer system, i.e. with thermal insulation laid on the surface of the waterproofing layer, are increasingly used in Polish constructions. Unfortunately, after several years of operation of such solutions, the moisture content of the thermal insulation is increased, both when it is made of extruded polystyrene as well as from expanded surface hydrophobized. The introduction to the article presents the conclusions of the research work carried out at the Institute of Building Technology in which an attempt was made to explain the cause of this phenomenon based on the conclusions of laboratory tests. In the further part of the article, these conclusions were supplemented with the assessment of testing of samples taken from two roofs / terraces, on which both EPS and XPS polystyrene were used in the inverted layer system.
2
Content available remote Stropodachy a zagadnienia cieplno-wilgotnościowe
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy kształtowania dachów płaskich w aspekcie cieplno-wilgotnościowym na wybranych przykładach.
EN
The article presents certain selected problems of flat roof profiling in the perspective of temperature and moisture, based on selected examples.
3
Content available remote Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich
PL
W artykule przedstawiono i omówiono materiały do wykonywania warstw prze-ciwwodnych, przeciwwilgociowych i paroizolacyjnych, które mogą być stosowane w dachach płaskich. Podano klasyfikację stropodachów oraz najczęściej stosowane układy warstw w poszczególnych układach dachów płaskich. Pokazano skutki nieprawidłowego wykonania hydroizolacji w budynkach istniejących. Podano zalecenia sposobu projektowania i wykonywania warstw hydroizolacyjnych w tego rodzaju konstrukcjach.
EN
The article describes and discusses materials used to produce waterproofing, dampproofing and vapour barrier layers fit for flat roofs. The article presents a classification of flat roofs as well the most commonly used sequences of the layers in different types of flat roofs. Consequences of faulty waterproofing in existing buildings are shown, as well as recommendations for the design and construction of waterproo-fing layers in flat roofs.
PL
W artykule przedstawiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno – usługowego który zaprojektowany oraz wykonany został w technologii stropodachu odwróconego. W pracy przedstawiono analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu eksploatacji na stan techniczny stropu oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy jego fragmentu użytkowanego jako wewnętrzne patio komunikacyjne.
EN
This article describes defects in the ceiling above the underground garage of a residential and service building, designed and built using flat roof technology with inverted order of layers. An analysis is made of how the solutions adopted in design and construction, and the manner of use, have affected the technical condition of the ceiling, and design concepts are proposed for the reconstruction of that part of it which is used as a patio.
PL
Artykuł dotyczy metodyki badania materiałów stosowanych lub przeznaczonych do stosowania jako izolacja cieplna stropodachów o odwróconym układzie warstw. Podano wyniki badania odporności na zamrażanie-odmrażanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Sformułowano uwagi krytyczne odnośnie do warunków badania i procedury badawczej opisanej w PN-EN 12091.
EN
The paper deals with the methods of testing the materials applied as or declared to be a thermal insulation of inverted roofs. Some test results of the freeze-thaw resistance of extruded polystyrene foam XPS are presented. The critical remarks relating to the test conditions and procedure specified in PN-EN 12091 are given.
6
Content available Izolacje cieplne stropodachów odwróconych
PL
Izolacje cieplne stropodachów odwróconych są narażone na szczególną ekspozycję na czynniki klimatyczne (opady) i fizyczne (długotrwałą dyfuzję pary wodnej), a w przypadku dachów zielonych także biologiczne (korzenie roślin). Tradycyjnie stosowanym wyrobem izolacji cieplnej w stropodachach odwróconych była ekstrudowana pianka polistyrenowa. Płyty ze styropianu EPS generalnie w Europie nie były stosowane do izolacji cieplnej stropodachów odwróconych. Sprawą zasadniczą są obawy o zawilgacanie tego materiału w warunkach eksploatacji przegród. Mechanizm zawilgacania izolacji cieplnej w stropodachach odwróconych odpowiada warunkom badań absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji, po których próbki poddaje się cyklom zamrażania-odmrażania. Badania absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji, a następnie poddanie próbek cyklom zamrażania-odmrażania skutkują znacznie wyższymi przyrostami wilgotności niż badania długotrwałej nasiąkliwości wodą. Zakład Fizyki Cieplnej ITB na zlecenie europejskiego stowarzyszenia producentów ekstrudowanej pianki polistyrenowej EXIBA podejmuje badania porównawcze zachowania się płyt EPS i XPS pod kątem ich stosowania w stropodachach odwróconych; wstępne badania już wykonano.
EN
After several years of tasks on preparation of ETAG on kits of products for thermal insulation of inverted roofs the Final (probably) Draft is ready. With an exception of green roofs (where use of EPS is not foreseen) both EPS and XPS boards can be used for thermal insulation of inverted roofs. For both kinds of boards very high requirements concerning maximum long term water absorption by diffusion and freeze-thaw (after long term water absorption by diffusion) have been formulated; besides of reduction of compression stress there is limitation also for an allowable increase of water content (indirectly also deterioration of thermal resistance). Such sharpening of requirements will result in future as improvement in quality of buildings. The problem arises, however, what to do with buildings, having inverted roofs with insulating products not fulfilling ETAG criteria. Theoretically one can expect consecutive increase of moisture content in EPS boards and deterioration of thermal properties of inverted roofs. Nobody knows, how quickly will advance the process of wettening and what level of moisture kontent will be achieved. Luckily, the conditions of laboratory tests are relatively severe and probably real process of degradation will proceed more slowly, than in tests. ITB has issued several Technical Approvals for EPS boards intended for use in inverted roofs. The criterion established were results of tests of long term water absorption by immersion, relevant for contact of product with water, for instance in subterrain parts of buildings, not in inverted roofs. It seems purposeful to undertake, within the statute research tasks of ITB, the monitoring of buildings with inverted roofs with EPS boards, combined with non-destructive tests of thermal resistance of inverted roofs.
7
Content available remote Stropodach odwrócony - trwałe rozwiązanie dachów płaskich
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.