Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategie innowacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article deals with impacts of innovative activities on productivity of businesses. The survey included 255 businesses participating in subvention programs focusing on support of innovative activities in companies. The study used the “two-sample t-test for means„ and “ANOVA“ methods. The values of productivity indicators were higher in the year after the subvention was received. However, the increase was not statistically significant. At the same time, no difference was confirmed in the achieved values of productivity indicators depending on the amount of the subvention in any of the monitored years.
PL
Artykuł dotyczy wpływu działań innowacyjnych na produktywność przedsiębiorstw. Badaniem objęto 255 firm uczestniczących w programach dotacji skupiających się na wsparciu działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W badaniu wykorzystano "dwu próbkowy test-t dla środków" i metody "ANOVA". Wartości wskaźników wydajności były wyższe w porównaniu do roku, w którym dotacja została otrzymana, jednakże wzrost ten nie był statystycznie znaczący. W tym samym czasie nie potwierdzono różnic w otrzymanych wartościach wskaźników wydajności w zależności od ilości subwencji w każdym z monitorowanych lat.
PL
W artykule przybliżono pojęcie innowacji, jej główne strategie, proces przygotowania i wdrażania innowacji jak również determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ponadto zostają przedstawione wyniki badań związane z prowadzeniem innowacyjnej polityki w przedsiębiorstwie z branży usługowej na podstawie analizy kwestionariuszy ankiet przeprowadzonych z pracownikami szeregowymi.
EN
In these article author presented the terms of innovation, its main strategies, the process of preparing and implementing innovations into organizations and the determinants of innovation of Polish enterprises. Furthermore special attention has been paid to recent surveys connected with characteristic of innovation policy in the enterprise of service industry. The results of the research were formed on the basis of the analysis the questionnaire survey with employees.
3
Content available Uwarunkowania strategii innowacji w organizacjach
PL
Celem artykułu jest prezentacja kreowania i wdrażania strategii innowacji – jako najważniejszego czynnika konkurencyjności organizacji.
EN
In article there are signed that prepare of innovative strategy is necessary element of strategic management. Described of found conditions of innovative strategies and method of their analysis. Presented foresight as a modern method used for diagnosis, end especially for prognosis of environment. Presented the examples of net-type organizations in Polish food industry – as an important crucial-innovation.
4
Content available remote Uwarunkowania strategiczne procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
PL
Innowacje są kluczem do rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Skłonność gospodarki do innowacji stanowi istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstw. Innowacje decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw, o jego zdolności utrzymania się na rynku. Powodzenie na rynku uzależnione jest od sposobu wdrożenia innowacji oraz odpowiedniego opracowania i zastosowania strategii innowacji. Artykuł prezentuje definicje innowacji, strategiczne ujęcie innowacji oraz strategie innowacji.
EN
Innovations are the key to economical development in the modern world. Economical tendency to innovate is a vital element in the development of the company. Innovations make the company competitive and help it survive on the market. Success on the market depends on the way innovation is implemented and adequate designing and applying of innovation strategy. The article concentrates on the deflnition of innovation, strategic character of innovation and innovation strategies.
5
Content available remote Teoretyczne aspekty strategii innowacyjnej działalności przedsiębiorstw
PL
Konieczność elastycznego reagowania przedsiębiorstwa na potrzeby i życzenia aktualnych i potencjalnych nabywców, i to w lepszy sposób niż czyni to konkurencja, powoduje wzrost zainteresowania współczesnych firm dzialalnością innowacyjną. Wszelkie nowości rynkowe poszerzają „portfel produkcyjny " przedsiębiorstwa, wzbogacają istniejące oferty rynkowe, a jakże często „rewolucjonizują" dotychczasowy rynek. Stąd też wynika m.in. zasadność prowadzenia przez firmy określonej polityki innowacyjnej, stymulującej rozwój nowości rynkowych, promujących je na (i dla) rynku, przy uwzględnieniu pewnych istotnych determinant. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kilku normatywnych strategii innowacji, ich promowania na rynku oraz czynników określających wybór strategii innowacyjnej przez przedsiębiorstwa.
EN
During the ongoing period of transformation and intense competition on most markets, the existence and success of businesses basically rely on innovations. Their commercialisation should be well premeditated and planned. Therefore, innovations should be implemented on a strategic basis. This paper is a presentation of standard innovation strategies, market promotion models, and strategy - selection factors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.