Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stany pracy sieci wodociągowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Deterministyczno-losowy charakter poborów wody, który wpływa na stan eksploatacyjny sieci wodociągowych, powoduje iż diagnoza rzeczywistych systemów dystrybucji wody jest zagadnieniem wieloaspektowym i trudnym wdrożeniowo. Jednostki odpowiedzialne za bieżącą ocenę kondycji sieci wodociągowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych dysponują ograniczonymi narzędziami analiz parametrów stanu sieci wodociągowej. Standardowa rejestracja ciśnienia i strumienia objętości wody odbywa się najczęściej z zachowaniem zbyt dużych interwałów czasowych a dane nie podlegają ciągłej interpretacji w kontekście wykrywania stanów anormalnych. Pomimo istnienia wielu metod diagnozowania systemów dystrybucji wody, wiele z nich nie znajduje zastosowania w warunkach terenowych. Są one wykorzystywane jedynie do oceny układów laboratoryjnych, pozbawionych stochastycznych zjawisk, zachodzących w rzeczywistych systemach. W artykule przedstawiono wyniki badań nad detekcją stanów pracy sieci wodociągowej z wykorzystaniem analizy mocy hydraulicznej strumienia wody. Wykazano potrzebę oceny tego parametru w celach diagnostycznych na przykładzie pomiarów pochodzących z wybranej wrocławskiej strefy wodociągowej DMA (ang. District Metered Area).
EN
Random and deterministic nature of water consumption, which has influence on exploitation conditions of water supply systems, makes diagnosing actual water distribution systems a multi-faceted problem and difficult to implement. Units responsible for the ongoing assessment of water supply system conditions in water and sewage companies have access to a limited number of analytical tools used to check parameters of the conditions. The frequency of standard pressure and stream water volume registration is too Iow and data is not analysed on an ongoing basis to find irregularities. Despite the fact that there are many methods of diagnosing water distribution systems, many of them cannot be applied under field conditions. They are used only to assess test set ups with no stochastic phenomena that take place in actual systems. The article presents the results of the research into the detection of operation conditions of a water supply system by means of analysing hydraulic power of a water stream. It has been shown that this parameter needs to be assessed for diagnostic purposes - based on the result data from a selected Wrocław's DMA (District Metered Area) zone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.