Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan maszyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W rozwoju diagnostyki technicznej jako dziedziny nauki można wyróżnić trzy główne kierunki: rozwój układów sensorycznych, rozwój metod przetwarzania i analizy danych oraz rozwój warstwy sprzętowej. Układy diagnostyczne ewoluowały od prostych urządzeń wskaźnikowych do rozbudowanych systemów monitorujących. Dynamiczny rozwój | mikroelektroniki, spadek cen specjalistycznych komponentów oraz dostępność zaawansowanych metod numerycznych skutkuje coraz większą opłacalnością projektowania i użytkowania systemów monitorujących maszyny i urządzenia. W artykule przedstawiono wnioski dotyczące projektowania oraz użytkowania systemów monitorujących, w szczególności opracowanych i wdrożonych przez autora.
EN
In the development of technical diagnostics as a science can be divided into three main directions: the development of sensory systems, the development of methods of data processing and data analysis and the development of the hardware. Diagnostic systems have evolved from simple indicator devices to complex monitoring systems. The dynamic development of microelectronics, price decline of specialized components and the availability of advanced numerical methods results in increasing cost effectiveness of design and operation of monitoring systems and equipment. The paper presents a number of conclusions arising from the design and the use of monitoring systems in particular developed and implemented by the author.
EN
The last paper of the present author [19] was concerned with multidimensional condition monitoring of the machines and the application of singular value decomposition (SVD). It was shown there, the immunity of singular values against uncontrolled load change, and they are also some measures of damage intensity. Following this, a simple model of singular value evolution has been proposed here and tested by means of three cases of real diagnostics in industry. It was found that postulated linear growth of singular value is good approximation of its real behavior and the same concerns the exponential growth of singular values product. Moreover this measures are sensitive to the redundancy of observation space and can depict clearly a lifetime when real damage in a monitored system starts. These properties seem to be much wanted in condition monitoring, so further investigations are planned.
PL
Ostatnia praca autora [19] pokazuje zastosowanie rozkładu wartości szczególnych symptomowej macierzy obserwacji w diagnostyce maszyn. Pokazano tam, że ewolucja wartości szczególnych rozkładu w czasie życia maszyny jest niewrażliwa na wahania obciążenia roboczego systemu. Zatem w obecnej pracy zaproponowano liniowy model ewolucji wartości szczególnych i ekspotencjalny model dla ich iloczynu. Porównania tych modeli z rzeczywistym przebiegiem wartości szczególnych eksploatowanych maszyn pokazują, że dla przypadku liniowego zużycia jest to dobry model, natomiast często widać skoki poziomu w ewolucji wartości szczególnej. Może to świadczyć o pojawieniu się dodatkowego uszkodzenia, bądź o przejściu zużycia do bardziej intensywnej fazy rozwoju. Planuje się, zatem przeprowadzić dalsze badania celem wyjaśnienia szczegółowego zachowania wartości szczególnych.
PL
W pracy przedstawiono główne problemy diagnostyki wibroakustycznej maszyn. Omówiono metodologię badań w ujęciu modelowania symptomowego i strukturalnego, a także wskazano na możliwość weryfikacji modeli symptomowych za pomocą analizy modalnej. Podano także główne składowe oceny stanu dla potrzeb strategii eksploatacji wg stanu technicznego. Całość rozważań oparto na eksperymencie czynnym przekładni modelowej.
EN
The present research investigates the main challenges in machine vibroacustic diagnosing and covers methodology applied in symptom and structural modelling. The paper offers a possibility of verification with symptom model analysis and defines the main elements of the evaluation applied in dynamic machine operation strategy defined by the technical condition. The investigation is based on the active model drive experiment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.