Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilność posturalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Statistical analysis of impact of visual impairment on postural stability
EN
The main aim of the presented research was assessment of postural stability in patients with various degree of visual impairment. The article contains basic explanation and requirements for stabilography research. Statistical analysis of impact of degree of visual impairment on postural stability opposed to people perfectly sighted was also conducted. The studies were conducted on 45 patients with various degree of visual impairment and 15 patients perfectly sighted. Postural stability was tested using diagnostic platform Zebris. The test results showed relationship between postural stability and degree of impairment and in line with them it can be stated that visual control has a significant impact on stability.
PL
Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena stabilności postawy u pacjentów z różnym stopniem niepełnosprawności wzrokowej. Artykuł zawiera podstawowe wyjaśnienia i wymagania dotyczące badań nad stabilografią. Przeprowadzono analizę statystyczną wpływu stopnia upośledzenia wzroku na stabilność postawy w stosunku do osób doskonale widzących. Badania przeprowadzono na 45 pacjentach z różnym stopniem zaburzeń widzenia i 15 doskonale widzących. Stabilność postawy testowano przy użyciu urządzenia diagnostycznego firmy Zebris. Przeprowadzone badania dały wyniki pokazujące wpływ stopnia upośledzenia wzroku na stabilność postawy człowieka. Badania wykazały, że kontrola wizualna ma znaczący wpływ na stabilność człowieka.
EN
The purpose of this study was to assess if 65 dB and 4000 Hz stimuli affect postural stability of young normal hearing people. Methods: Posturography examinations belong to clinical tests which evaluate the motor skills. Posturography can be divided into static posturography and dynamic posturography. In both, static posturography and dynamic posturography, patient stays on the platform with opened and closed eyes, but in the case of dynamic one, platform is unstable. In this study the Multitest Equilibre platform produced by FRAMIRAL was used. Patients took part in tests with opened and closed eyes, on stable and unstable platform. Additionally patients were exposed to 65 dB and 4000 Hz acoustic stimuli. The sound pressure level, and frequency was belonging to the best audibly frequency range. Results: Parameters such as velocity and surface were examined. The difference between velocity measured with acoustic stimuli and without acoustic stimuli was observed. On the other hand there was no difference in surface results. Conclusions: The statistically significant difference between velocity of patients center of gravity movements, measured on unstable platform, in the presence of 4000 Hz, 65 dB acoustic stimulus and without additional disturbances was observed.
3
Content available Postural stability in Parkinson’s disease patients
EN
Purpose: The aim of the study was to analyze postural stability in Parkinson's disease patients. A total of 32 subjects were tested, including 26 (81.25%) women and 6 (18.75%) men. These were patients with advanced, idiopathic Parkinson’s disease. The disease duration was over 5 years. Methods: The study was conducted in the Posturology Laboratory at the Department of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce (Poland). The Biodex Balance System was used for evaluation of postural stability. Postural Stability Testing was performed with both feet positioned on a stable surface with the eyes open. Results: The Overall Stability Index in the whole group was 0.5°. The higher Overall Stability Index in women is indicative of slightly worse postural stability compared to men, although in both groups, it was within norms (Z = 2.0545, p = 0.0399). Anterior-Posterior Overall Stability Index (A/P) was an average of 0.35°. The Medial-Lateral Overall Stability Index (M/L) was an average of 0.27°. Both women and men were observed to have higher postural sway in the sagittal plane than the frontal plane. The vast majority of the subjects maintained in Zone A during testing (99.94%), and was slightly bent backwards to the right and in Quadrant IV (61.53%). Conclusions: Regular control of postural stability in Parkinson's disease patients is significant due to the risk of falls.
4
Content available remote 3-D trajectory of body sway angles: A technique for quantifying postural stability
EN
The article focuses on a non-invasive method of quantifying human postural stability. Recent alternatives to quantify human postural stability have several limitations – the major one being the evaluation of only two physical quantities of body movement in 3D space – however, a complex movement pattern can be described better using three physical quantities. A cheap 3DOF orientation tracker (Xsens MTx unit) placed on patient's trunk was used to measure roll, pitch and yaw. Using a novel method based on the total length of the 3-D trajectory of body sway angles, we are able to evaluate 3-D movements of the trunk. The trajectory length obtained by plotting roll, yaw and pitch vs. each other (i.e. curve in the 3-D plot) was used to identify a pathological balance control. In this study, ten patients with progressive cerebellar ataxia and eleven healthy subjects were measured and a statistical analysis was performed. The results yielded by new method show that the total trajectory lengths of patients with cerebellar disease are significantly larger than the total trajectory lengths of healthy subjects. It is evident from the median of the total trajectory lengths that the method based on the data obtained by an inexpensive orientation tracker may be used to quantify human postural stability and enables for studying body sway in 3-D space. For example, the 3-D deviations of the trunk angles in a time period that are caused by a tremor in 3-dimensional space can be studied accordingly by the method.
5
Content available remote Stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego
PL
Celem pracy jest ocena stabilności posturalnej osób z uszkodzeniem układu nerwowego (27 osób z chorobą Parkinsona, 19 osób po udarze mózgu, 22 osoby ze stwardnieniem rozsianym) w porównaniu z osobami zdrowymi (50 osób młodych, zdrowych). Zbadano, czy istnieje różnica w wielkości wychwiań postawy ciała osób z uszkodzeniem układu nerwowego i osób zdrowych, na podstawie wielkości wybranych parametrów stabilograficznych. Oceniono, jaki jest wpływ kontroli wzrokowej oraz jej braku na stabilność posturalna tych osób. Do oceny stabilności postawy ciała wykorzystano metodę stabilograficzną, posługując się zestawem pomiarowym Posturograf i wykonując standardowy zestaw testów stabilograficznych. Dowiedziono, że stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego cechuje większe pole powierzchni stabilogramu oraz dłuższa długość całkowita stabilogramu we wszystkich typach badań. Największe pogorszenie stabilności postawy ciała obserwuje się u osób z chorobą Parkinsona oraz ze stwardnieniem rozsianym w badaniu z kontrolą wzrokową, natomiast u osób po udarze mózgu w badaniu - bez kontroli wzrokowej oraz ze świadomą kontrolą wzrokową. U osób ze stwardnieniem rozsianym świadoma kontrola wzrokowa podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej miała pozytywny wpływ na stabilność ciała i koordynację wzrokowo-ruchową.
EN
The aim of the study was to evaluate the postural stability in patients with impairment of nervous system (27 patients with Parkinson's disease, 19 cerebral stroke survivors, 22 patients suffering from multiple sclerosis) in comparison with healthy subjects (50 young, healthy people). The differences of the magnitude of body sways in patients with impairment of the nervous system and in healthy subjects were compared on basing on the chosen stabilographic parameters. The influence of visual control on postural stability was tested. The evaluation of postural stability by means of stabilographic platform Posturograph was performed using the standard set of stabilographic tests in order to carry. It was proved that postural stability in people with impairments in the nervous system is characterized by the greater surface, as well as the longer total length of the stabilogram in all the tests. The most significant deterioration of postural stability was observed in patients with Parkinson's disease in the test with visual control, and in cerebral stroke survivors in the test with no visual control and with conscious visual control. In patients with multiple sclerosis conscious visual control while maintaining body balance in standing position showed positive influence on postural stabili­ty and visual-motor coordination.
6
Content available remote Równowaga posturalna wsród osób liczących 30 lat i więcej
PL
Dotąd nie określono normatywnych, miarodajnych danych dotyczących równowagi posturalnej, pochodzących z pomiarów wykonanych na platformie siłowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.