Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stability of ship
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano wpływ poprzecznego przesunięcia środka masy statku na jego stateczność dynamiczną. Poprzeczne przemieszczenie środka masy poza płaszczyznę symetrii statku występuje najczęściej w stanach awaryjnych na skutek przesunięcia ładunku lub niesymetrycznego zatopienia wnętrza kadłuba; jest więc niezamierzone. Zdarza się jednak, iż sytuacja taka wywoływana jest świadomie przez niesymetryczne balastowanie statku w celu zmniejszenia kąta przechyłu wywołanego statycznym działaniem wiatru (promy, statki pasażerskie). Działania te stanowią znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa statku i mogą prowadzić do jego zatonięcia w przypadku niekontrolowanego przejścia linii wiatru i dynamicznego uderzenia wiatru w burtę przeciwną.
EN
This article describes the influence of the transverse shift of the center of gravity of the ship on its dynamical stability. Usually, the transverse shift of the center of gravity outside the plane of symmetry of the ship occurs in emergency situations, due to the shift of the cargo or asymmtrical flooding of the insi des of the hull, thus it is unintentional. However in some cases it is caused intentionally throughout an asymetrical ballasting of the ship in order to decrease the inclination angle elicted by the statical influence of the wind (ferries, passenger ships). Such activity constitutes substantial danger for the safety of the ship and can lead to it's sinking in case of unsupervised passing of an air front and a dynamic hit of the wind into the opposite shipboard.
2
Content available remote System and risk approach to ship safety, with special emphasis of stability
EN
Present stability regulations developed over the years by IMO reached definite conclusion with the adoption of the Revised draft of the Intact Stability Code. The criteria included there are working comparatively well with regard to the majority of conventional ships. Advent of very large and sophisticated ships of non-conventional features caused that those criteria may be inadequate, and because of that currently IMO is considering development of criteria based on ship performance. However, with the application of the existing criteria risk level is not known, and there was still a number of ships satisfying criteria that did capsize due to different causes. The present criteria are design criteria of the prescriptive nature. As opposed to prescriptive criteria requirements based on risk analysis offer many advantages. The author proposes that as alternative to existing criteria safety assessment based on risk analysis should be used. This would require holistic and system approach to stability. Safety against capsizing (or LOSA accident) is a complex system where design, operational, environmental and human factors have to be taken into account. The crucial point in safety assessment would be identification of all hazards the ship may be subjected. Although performing risk analysis to stability problems seems to be a very compl ex task, in the opinion of the author it may be manageable and could be applied for safety assessment of highly sophisticated and costly ships.
PL
Przyjęcie przez IMO znowelizowanego Kodeksu stateczności zakończyło określony etap prac nad rozwojem przepisów statecznościowych. Przepisy te spełniają dość dobrze zadanie zapewnienia bezpieczeństwa w stosunku do statków konwencjonalnych. Mogą one być jednakże niewystarczające dla statków dużych, nowoczesnych i niekonwencjonalnych. Jednakże poziom ryzyka przy zastosowaniu obecnych kryteriów nie jest znany. ponadto od czasu do czasu zdarzają się wypadki przewrócenia się statku. Z tego powodu do programu prac IMO wprowadzono zadanie opracowania kryteriów opartych o osiągi statku. Alternatywą dla wymagań preskrypcyjnych są wymagania oparte na analizie ryzyka. Autor proponuje stosowanie alternatywnych wymagań opartych na analizie ryzyka. Wymaga to stosowania podejścia systemowego i holistycznego. Bezpieczeństwo przed przewróceniem się stanowi złożony system, w którym należy uwzględnić aspekty projektowe. operacyjne. otoczenie i ładunek. Istotnym elementem oceny bezpieczeństwa jest identyfikacja wszystkich zagrożeń, jakim podlega statek. Analiza ryzyka jest procedura złożoną, jednakże zdaniem autora w stosunku do stateczności jest możliwa do wykonania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.