Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawność kolektora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prototypu powietrz\nego płaskiego pasywnego kolektora słonecznego. Kolektor o konstrukcji skrzynkowej o wymiarach 1,04 × 2,08 × 0,18 m (szer. x wys. x gł.) wykonany był z blachy aluminiowej. Do kolektora powietrze dopływało kanałem o średnicy 110 mm 0 długości 0,5 m. Kanał wypływu ogrzanego powietrza wykonano z rury o średnicy 130 mm i długości 0,5 m. Skrzynię kolektora zamknięto szybą solarną o grubości 3,2 mm. Badania prototypu przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy konwekcyjnym przepływie powietrza przez skrzynię kolektora. Źródłem energii dostarczanej do kolektora były promienniki podczerwieni o zakresie natężenia promieniowania I = 0÷550 W/m2. Celem badań było wyznaczenie mocy cieplnej kolektora w zależności od natężenia promieniowania. W wyniku badań określono, że w warunkach maksymalnego natężenia promieniowania (I = 550 W/m2) średnia prędkość powietrza w kanale dolotowym wynosiła w = 1,0 m/s, objętościowe natężenie przepływu powietrza n = 28 m3/h, moc cieplna kolektora wynosiła Q = 474 W a sprawności konwersji energii η = 43%.
EN
The results of experimental investigations on the prototype flat solar passive air collector are presented in this paper. The collector consists of an aluminium casing with dimensions 1.04 m (width) x 2.08 m (height) x 0.18 m (thickness). Air inlet for the collector is a circular channel with diameter djn = 110 mm and length of 0.5 m. The circular outlet channel's diameter is dout = 130 mm and its length equals 0.5 m. The prototype solar air collector is covered with solar glass, 3.2 mm thick. The study was performer on a laboratory set-up. Collector worked under regime of natural convection. Tests were performer for a range of I = 0÷550 W/m2. The air temperature increase, collector thermal power and its thermal efficiency were determined. It was found that at maximum irradiation (I = 550 W/m2), the air velocity was w = 1.0 m/s, volumetric flow rate of air V = 28 m3/h, and the corresponding heat output rate and thermal efficiency were Q = 474 W and η = 43%, respectively.
PL
W pracy przedstawiono system do badania właściwości eksploatacyjnych oraz wyniki testów prototypowego próżniowego, rurowego kolektora słonecznego do grzania powietrza. Przedstawiono metody obliczenia sprawności na podstawie ilości energii przenoszonej oraz na podstawie konstrukcji kolektora z systemem rozprowadzania powietrza. Na podstawie badań określono parametry kolektora. Sprawność tego typu kolektora powietrznego jest prawie dwukrotnie większe w porównaniu do kolektora cieczowego.
EN
The paper describes a vacuum solar collector for heating air - an innovative solution for distribution of the system medium - air heated in a vacuum solar collector [5]. A system for studying the properties and technical parameters of collectors and test results are presented. The energy absorbed in the air collector by an absorber is brought in a warm stream of the air flowing in collector channels - the system for distribution of the heated medium in the collector. The diagram of the system is shown in Fig. 1. To reduce costs there is proposed use of a vacuum tube in the solar collector to heat the air [4, 5]. The lack of intermediary medium (for example water) significantly improves the solar collector efficiency and provides no possibility of overheating of the collector during stagnation. An air collector with 20 vacuum tubes T (SHENTAI) was used for tests. Measurements of temperature and solar radiation were taken remotely. During the experiment continuous recording of the collector operating parameters under real conditions was carried out. The tests proved that the collector thermal efficiency depended on the level of solar radiation, the increased temperature relative to the solar efficiency remained at a constant level. The efficiency of the air vacuum collector (60%) is almost twice as large as that of the liquid collector.
PL
Przedstawiono metodę teoretyczną badania kolektorów słonecznych, bazującą na procedurze Exodus. Model cieplny kolektora energii promieniowania słonecznego zastąpiono modelem probabilistycznym rozchodzenia się cząstek błądzących. Modelowanie zjawisk cieplnych, zachodzących podczas pracy kolektora słonecznego w stanie ustalonym w nawiązaniu do teorii błądzenia przypadkowego, pozwoliło na sporządzenie odpowiednich charakterystyk cieplnych kolektora o znaczeniu praktycznym. Uzyskane, na drodze symulacji komputerowych, wyniki obliczeń stanowiły podstawę do przeprowadzenia oceny efektywności energetycznej kolektorów. Określono wpływ parametrów meteorologicznych i eksploatacyjnych na sprawność termiczną badanych kolektorów słonecznych. Krzywe sprawności poszczególnych kolektorów, przedstawione w funkcji temperatury zredukowanej, porównano z przebiegami podanymi przez producentów kolektorów słonecznych. Zbadano wpływ natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury czynnika roboczego na wlocie kolektora na przyrost temperatury wody. Stwierdzono, że istotny wpływ na uzyskiwane efekty energetyczne pracy kolektorów mają współczynnik transmisyjno-absorpcyjny, natężenie promieniowania słonecznego, temperatura otoczenia. Wnioski wynikające z analizy mogą być przydatne przy projektowaniu płaskich kolektorów słonecznych oraz mogą stanowić podstawę oceny efektywności energetycznej systemów słonecznych dla polskich warunków klimatycznych.
EN
The paper presents a theoretical method for a solar collector function analysis, using the Exodus procedure. Processes of a complex heat exchange are described on the assumption that a solar collector makes up a three--omogeneous-elements system: a glass cover, an absorber plate and a working fluid. A thermal model of a solar energy collector was substituted by a probabilistic model of random walk particle moving. A mathematical description of the model was formulated on the basis of the analogy between the conduction differential equation and the equation describing wandering particle movement. The probabilistic model of the collector's thermal performance makes it possible to perform a detailed analysis of the steady state of a flat plate collector. The computations results of the thermal resistances and the temperature field distribution in the cross section of a flat plate solar collector on the basis of the simulation programme Thermal_Resistances.PAS was obtained. The Exodus procedure allows to take into account of stochastic character of external parameters. The results of computations are a basis for the energetic efficiency evaluation of the collectors. A comparative analysis of the thermal efficiency for three selected flat plate solar collectors was presented. The influence of weather parameters (a solar radiation intensity, ambient temperature) and exploitation parameters (a working fluid volume flow, a temperature for working medium inflowing to the collector) on solar collectors thermal efficiency was analysed. The influence of a medium volume flow on its thermal resistance was determined. The influence of a solar radiation intensity and temperature for medium inflowing to the collector on the water temperature increase in solar collectors was presented. A relationship between the thermal loss coefficient and the ambient temperature was shown. Thermal efficiency curves as a function of reduced temperature were compared with collector performance characteristics from the producers. It was found that a transmittance-absorbance properties, solar radiation intensity and ambient temperature have a significant influence on the energetic effects of collector’s functioning. Solar collector performance characteristics have a practical significance. The conclusions resulting from the analysis can be useful for flat plate solar energy collectors' designers and can help to evaluate the effectiveness of solar systems in Polish climatic conditions. A theoretical collectors testing method enables a comparison of a thermal properties of solar collectors of various constructions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.