Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spectral transmittance estimation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Monitorowanie jakości dostarczanej energii elektrycznej jest problemem aktualnym, któremu poświęca się wiele uwagi. Systemy pomiarowe wykonujące tego typu pomiary muszą posiadać odpowiednie własności metrologiczne. Podstawowym elementem aparatury pomiarowej, monitorującej jakość przesyłanej energii elektrycznej są obwody wejściowe. Do ich budowy stosuje się m.in.: indukcyjne przekładniki napięcia, dzielniki pojemnościowe lub rezystancyjne, układy wykorzystujące modulację światła. Zapoznając się z najnowszymi publikacjami z tej tematyki, można dojść do wniosku, że brak wiedzy o wpływie obwodów wejściowych na mierzony sygnał, w całym jego zakresie częstotliwości prowadzi do niepoprawnych wyników. Znając charakterystyki częstotliwościowe obwodów wejściowych można ocenić ich wpływ na niepewność pomiarów mocy i energii oraz wskaźników odkształceń przebiegów napięć i prądów. W artykule przedstawiono metodę, która umożliwia estymacje transmitancji częstotliwościowej obwodów wejściowych zbudowanych z indukcyjnego przekładnika napięcia oraz filtru aktywnego 8-go rzędu. Metoda ta wykorzystuje widmowe gęstości mocy sygnałów napięć, co pozwala na identyfikację charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej oraz fazowo-częstotliwościowej obwodów wejściowych bez konieczności dysponowania wyspecjalizowaną aparaturą pomiarową.
EN
The paper describes the method used to estimate frequency characteristics of input circuits used in power measurement systems. The advantage of this method is the ability to estimate the tested object spectral transmittance without the need to provide a specialized measuring instrument. Identification of the transmittance is performed by observing signals at the input and output of the tested object. From that we can estimate the spectral power density of the input signal and cross-spectral power density between the input signal and its response. This allows the estimation of spectral transmittance according to formula (1). Details of these calculations are shown in [3]. There was conducted an experiment aiming at determining the frequency characteristics of input circuits containing an inductive voltage transformer and eight row active filter. In addition to this, a measurement scheme was prepared as depicted in Fig. 1. The next step was to measure signals at the input and output of the input circuit (Fig. 2) and to determine the frequency spectrum (Fig. 3). For the harmonics presented in the analysed signals it was possible to estimate the frequency characteristic, result of which is shown in Figs. 4 and 5. Based on the experiment results, it should be noted that these particular input circuits are not to be used in a device for measuring parameters of power quality. The reason for this is that the inductive voltage transformer used in the experiment has a strong, nonlinear amplitude-frequency response. For this reason the obtained results would be biased.
PL
Artykuł opisuje metodę wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych obwodów wejściowych, które są elementem opracowywanej przez autora aparatury pomiarowej. Aparatura ta będzie wykorzystywana do pomiaru jakości energii elektrycznej w oparciu o współczynnik THD (Total Harmonic Distortion). Zaproponowana metoda polega na estymacji odpowiedzi częstotliwościowej badanego obwodu wejściowego przy użyciu gęstości widmowych sygnałów napięć. Zaletą tej metody jest analiza obwodów wejściowych, bez konieczności dysponowania wyspecjalizowaną aparaturą laboratoryjną. Ponadto w artykule zamieszczone zostały wyniki badań nad obwodami wejściowymi oraz wypływające z nich wnioski.
EN
The article describes the method of determining the frequency characteristics of the input circuits, which are part of the device to spectral analysis of voltage. This equipment will be used for power quality measurements based on the THD (Total Harmonic Distortion). The proposed method is to estimate the frequency response of the input circuit under test by using the spectral densities of voltage signals. This method allows a precise analysis of input circuit without the necessity of specialized laboratory equipment. Moreover, the article contains the results of research on the input circuits and its consequences.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.