Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil enzyme activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Heavy metals are a serious source of soil pollution, especially in the vicinity of metal smelters. His study examines the effect of selected heavy metals on the activity of soil enzymes (acid phosphatase, dehydrogenase, β-glucosidase, urease and protease) in topsoil (0–30 cm) in the vicinity of the zinc smelter “Miasteczko Slaskie”. Soil enzyme activity in the polluted site was compared with a non-polluted site in the outskirts of the Pazurek nature reserve (near Olkusz). Soil samples were collected in coniferous communities. The activity of soil enzymes were compared at distances of 0.5 km, 1 km and 1.5 km from the emitter. In the vicinity of the emitter (all distances) Cd, Pb and Zn levels in topsoil exceeded acceptable limits. Also, Pb content at a non-polluted site (Pazurek nature reserve) was higher than permissible levels. Zn (HNO 3 extracted) were the highest in the topsoil samples collected at a distance of 1.5 km from the Miasteczko Slaskie plant, Cd (HNO 3 and CaCl 2 extracted) and Pb (CaCl 2 extracted) contents were highest at the distance 1 km from the emitter. However, the pollution index in the superficial soil layer (0–10 cm) was similar at all three distances from the emmiter. The Zn, Cd and Pb bioavailable concentrations (CaCl 2 extracted) ranged: 15–220, 0.1–7.2, 2.8–55.7 mg kg –1 respectively. The greatest decreases were found for acid phosphatase, dehydrogenase and protease activity at the distance of 0.5 km from the emitter. Results show that soil enzymatic activity should accompany basic chemical analysis to track disorders and adverse effects in polluted soil.
PL
Zanieczyszczenie gleby metalami ciężkim zwłaszcza w pobliżu hut metali to poważny problem. Oceniano wpływ metali ciężkich na aktywność enzymatyczną gleby. Celem badań była ocena aktywności enzymów glebowych: fosfatazy kwaśnej, dehydrogenaz, β-glukozydazy, ureazy i proteazy w wierzchniej warstwie gleby w najbliższym sąsiedztwie huty cynku Miasteczko Śląskie. Aktywność enzymatyczną gleby na stanowiskach zanieczyszczonych porównywano z aktywnością na stanowisku niezanieczyszczonym, próbki gleby pobierano również w pobliżu rezerwatu przyrody Pazurek koło Olkusza ze zbiorowisk borowych. Aktywność enzymatyczna w glebie najbliższego sąsiedztwa emitora była porównywana w odległości 0,5, 1, 1,5 km od emitora. Wykazane zawartości Cd, Pb i Zn przekraczały dopuszczalne normy przyjęte dla gleby. Zawartość Pb w próbkach gleby pobieranych w pobliżu rezerwatu Pazurek była wyższa niż dopuszczalne wartości dla gleby. Zawartość Zn (ekstrakcja HNO3) była najwyższa w odległości 1,5 km od emitora (0–10 cm), z kolei zawartości Cd (ekstrakcja HNO 3 i CaCl 2 ) i Pb (ekstrakcja CaCl 2 ) były najwyższe 1 km od emitora. Wskaźnik zanieczyszczenia wykazany dla wierzchniej warstwy gleby (0–10 cm) był na porównywalnym poziomie w glebie w sąsiedztwie emitora. Koncentracje biodostępnych form metali (ekstrakcja CaCl2) mieściły się w przedziałach odpowiednio: 15–220, 0,1–7,2, 2,8–55,7 mg kg –1 . Najniższe aktywności fosfatazy, dehydrogenazy i proteazy wykazano w próbkach gleby pobieranej w odległości 0.5 km. Badania aktywności enzymatycznej gleby obok analiz chemicznych powinny być prowadzone w celu śledzenia zmian w glebach zanieczyszczonych.
EN
During diesel fuel biodegradation in the sandy and the clay soil, changes in bacteria, actinomycetes and fungi counts were determined. These determinations included also the counts of specific microorganism groups, ie diesel fuel-resistant and diesel fuel-metabolising bacteria and amylolytic, proteolytic and lipolytic microorganisms. Also the activity of soil enzymes, ie of urease and acid and alkaline phosphatases, was determined. The obtained results point to the increase of bacteria and fungi counts accompanying diesel fuel biodegradation, with a decrease in the actinomycetes count. A notably large increase was stated for bacteria resistant to diesel fuel and for those capable of its biodegradation, in particular in the soil modified with compost additive. Also an increase in the count of amylolytic and proteolytic microorganisms was observed in soil microflora, but the largest one in that of lipolytic microorganisms. The activity of urease increased only in the clay soil modified with compost, whereas that of acid and alkaline phosphatases increased in the two examined soils, also more distinctly when compost was added. The application of bioaugmentation treatment induced stimulation of microorganism growth, in particular of those resistant to diesel fuel and those capable of its degradation.
PL
Podczas biodegradacji oleju napędowego w glebie lekkiej i ciężkiej określano zmiany liczebności bakterii, promieniowców i grzybów, jak również różnych grup drobnoustrojów: bakterii odpornych na olej napędowy, bakterii zdolnych do biodegradacji oleju napędowego oraz mikroorganizmów amylolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Określano także aktywność enzymów glebowych: ureazy oraz kwaśnych i zasadowych fosfataz. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie liczebności bakterii i grzybów podczas biodegradacji oleju napędowego, przy równoczesnym zmniejszeniu liczebności promieniowców. Nastąpiło również znaczne zwiększenie ilości bakterii odpornych na obecność oleju napędowego oraz zdolnych do jego biodegradacji, zwłaszcza w glebie modyfikowanej dodatkiem kompostu. Obserwowano także zwiększenie ilości mikroorganizmów amylolitycznych i proteolitycznych, a w jeszcze większym stopniu lipolitycznych. Aktywność ureazy zwiększała się jedynie w glebie ciężkiej modyfikowanej kompostem, podczas gdy aktywność kwaśnych i zasadowych fosfataz rosła w obydwu badanych glebach, również w większym stopniu po zastosowaniu kompostu. Zabieg bioaugumentacji stymulował wzrost mikroorganizmów, zwłaszcza odpornych na olej napędowy oraz zdolnych do jego biodegradacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.