Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skrzyżowanie ściana-chodnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę kotew samowiertnych-iniekcyjnych oraz doświadczenia kopalni węgla kamiennego Piast-Ziemowit Ruch Piast w zakresie utrzymania skrzyżowań ściana-chodnik, przebudów wykonywanych kombajnami chodnikowymi oraz innych wzmocnień wyrobisk dołowych z wykorzystaniem kotew samowiertnych-iniekcyjnych jako dodatkowego wzmocnienia w celach poprawy bezpieczeństwa pracującej załogi.
EN
The article presents the characteristics of self-drilling injection anchors and the experience of Piast-Ziemowit Ruch Piast Coal Mine with maintaining face/entry crossings, alterations made with the use of roadheaders and other reinforcements of underground pits with the use of self-drilling injection anchors as an additional reinforcement to improve the safety of the working crew.
PL
Utrzymanie skrzyżowania ściana-chodnik należy do jednych z najważniejszych czynności technologicznych realizowanych w procesie eksploatacji ściany. Długoletnie doświadczenia dołowe w zakresie stosowania obudowy podporowej przykotwionej za pomocą dwóch par kotwi prętowych (długości 2,7÷3,1 m) bez zabudowy dodatkowych wzmocnień dla ochrony skrzyżowania ściana-chodnik, wykazały pełną przydatność techniczną i ekonomiczną takiego systemu wzmocnienia. Przeprowadzone badania dołowe pomiarów zasięgu strefy spękań i rozwarstwień stropu (endoskopowe i przy pomocy rozwarstwieniomierzy linkowych), a także przeprowadzone badania laboratoryjne (stanowiskowe) pozwoliły określić współczynnik bezpieczeństwa utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik Sbsc-ch rzutujący bezpośrednio na konieczność zabudowy dodatkowego wzmocnienia.
EN
The maintenance of the longwall gangway crossing is one of the most important technological activities conducted along the exploitation of a longwall. Years of experiences in the application of chock supports bolted using two sets of anchor bolts (lenght of 2,7÷3,1) without installing additional reinforcements protecting of the longwall gangway crossing, have indicated the full technical and economical viability of the system for the support of crossing in concern. The underground studies the measurements of the reach of the zones of fracturing and roof stratification (using endoscopes and wire-type stratification metres) and the laboratory tests (using a test stand) have allowed to determine the safety factor for maintenance of the longwall gangway crossing, directly resulting in the necessity to install additional reinforcement.
PL
Często pomijanym aspektem efektywności wydobycia węgla systemem ścianowym jest stopień wykorzystania dostępnego czasu pracy kompleksu ścianowego, którego miernikiem jest czas pracy maszyny urabiającej. Jednym z powodów postojów kombajnu są niezbędne operacje technologiczne na końcach ściany na styku z chodnikami przyścianowymi. Problemy operacyjne i technologiczne związane z obudową chodników i obudową skrzyżowań oraz operacjami technologicznymi na końcach ściany są źródłem poważnych strat czasu. W artykule przedstawiono propozycję zmiany podejścia do mechanizacji skrzyżowania ściana-chodnik.
EN
Availability of longwall system, measured by time on mining machine operation is often neglected aspect. Indispensable technical operations at the end of longwall panels at place of longwall contact with near-longwall roadways are often reason the shearer breakdown. Operational and technical problems associated with supporting the roadways and face-end are a source of significant losses of shearer operational time. Suggestion of changing the approach to mechanization of face-end supporting process is presented.
PL
Wieloletnie doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Knurów”, sięgające początku lat 90. XX wieku, w zakresie ochrony skrzyżowania ściana-chodnik podścianowy, opierają się na zastosowaniu niskiego kotwienia, zapewniając szybką przebudowę przenośnika ścianowego, komfort pracy na skrzyżowaniu i uniknięcie problemów likwidacji chodnika za frontem ściany związanych z demontażem podciągów stalowych i problemów wynikłych z demontażem kotwi (pękanie tulei kotwi strunowych). Przykotwienie obudowy – o czym w artykule – prowadzono w latach 2004–2016.
EN
Multi-year of experience of „Knurów-Szczygłowice” mine, „Knurów” mining area dating back to the early 90-ties of the XX century related to the protection of the intersection of a longwall and bottom gate base on the use of low bolting ensuring rapid transfer of a longwall conveyor, comfort of work at the intersection and avoidance of problems connected with liquidation of the gate behind the longwall’s face associated with withdrawal of steel horseheads as well as problems resulting from withdrawal of bolts (cracking of sleeves of string bolts). Bolting of the support – as discussed in the article – was done in 2004–2016.
PL
W artykule omówiono stosowane rodzaje rozwiązań obudów skrzyżowań ścina-chodnik, jako jednych z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w kopalni węgla kamiennego. Na przykładzie kopalni „Knurów" omówiono ich rozwiązania stosowane od kilkunastu lat (ok. 15). Dokonano porównania kosztów wdrażanego w ostatnim okresie w kopalniach systemu utrzymania chodników z podciągami kotwionymi za pomocą kotwi strunowych.
EN
The paper discusses the common types of support of crossing longwall and heading as one of the most important communication node in coal mine. On the example of Knurów mine solutions used for several years (about 15) has been discussed. Paper presents also comparison of costs of new system heading maintenances by use of bolted strings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.