Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skażenie żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Microbiological contamination of food
EN
The aim of the study was the statistical analysis of available data of microbiological investigation of food products. Data for the analysis were provided by the sanitary-epidemiological stations in Swietokrzyskie voivodship in 2008–2011. The different types of food products (meat, dairy products, grains products, fish, vegetables, fruit, water, soft drinks, vegetable fats, herbs, coffee, tea, cocoa, foodstuffs intended for particular nutritional uses and nutritional supplements) were studied. The research material was obtained from the products of national origin, food imported with distinguishing between the products originating from the European Union. The presence of Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp. and Yersinia enterocolitica was analyzed. Escherichia coli and Yersinia enterocolitica were detected sporadically. Listeria monocytogenes was detected the most frequently in confectionery products, convenience foods, milk and milk products, most rarely in fruits and vegetables. It has been shown that the most frequent pathogens in food samples were Salmonella spp., also responsible for the largest number of food poisoning in Poland. Salmonella spp. were detected primarily in domestic products. The increase of the prevalence of those bacteria was observed during next years (2008–2011). It should be emphasized, that all of the analyzed samples contained at least one of the studied species. Food contamination may cause an increase of food poisoning incidents as well as others diseases caused by these pathogenic bacteria. It is important to observe rules of hygiene during the production, preparation and consumption of food products, but this problem is more complex.
PL
Celem pracy była analiza produktów żywnościowych na podstawie obecności patogennych mikroorganizmów. Dane do analizy zostały dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w województwie świętokrzyskim w latach 2008–2011. Badano różne rodzaje produktów spożywczych (mięso, produkty mleczne, produkty zboża, ryby, warzywa, owoce, woda butelkowana, napoje bezalkoholowe, tłuszcze roślinne, zioła, kawa, herbata, kakao, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety). Materiał badawczy pochodził z produktów pochodzenia krajowego oraz z importu z rozróżnieniem produktów pochodzących z Unii Europejskiej. Analizowano obecność takich bakterii, jak: Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp. i Yersinia enterocolitica. Escherichia coli i Yersinia enterocolitica były wykrywane sporadycznie. Wykazano, że najczęściej występującym patogenem w próbkach żywnościowych pochodzenia krajowego były bakterie z grupy Salmonella spp., które są odpowiedzialne za największą liczbę zatruć pokarmowych w Polsce. Równie często wykrywano Listeria monocytogenes, szczególnie w produktach cukierniczych, garmażeryjnych, mleku i produktach mlecznych, a najrzadziej w owocach i warzywach. Niestety zaobserwowano wzrost częstości występowania tych bakterii w kolejnych latach (2008–2011). Należy podkreślić, że wszystkie analizowane próbki zawierały co najmniej jeden z badanych gatunków. Zanieczyszczenie żywności może spowodować wzrost przypadków zatruć pokarmowych, a także innych chorób wywołanych przez te bakterie chorobotwórcze. Ważne jest, aby przestrzegać zasad higieny podczas produkcji, przygotowania i konsumpcji produktów żywnościowych. Problem ten jest jednak bardziej złożony.
PL
Konsekwencją skażenia żywności toksycznymi składnikami środków smarnych bez atestów może być degradacja marki i zahamowanie sprzedaży. Stosowanie środków smarnych w maszynach dla przemysłu spożywczego jest nieuniknione. Środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego powinny być nietoksyczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ogromne znaczenie ma to: jakie środki smarne są używane w zakładzie, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosowano w maszynach, czy zakład wdraża systemy zarządzania jakością. W części I artykułu podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego.
EN
The food contamination by a little quantity of lubricants can be a real problem in food processing. The risk of perils of brand damage and reduction in productivity can be a consequence of contamination by toxic lubricant ingredients. The presence of lubricant in machine used in food sector is inevitable. The lubricant for use in food industry should be non-toxic and harmless for human health. There are three very important factors, which affect safety from lubrication point of view: the type of lubricants used in a factory, the way the machine is designed and the application of the quality management systems. The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substances (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants - USDA H1. The article contains the examples of the documents, in enterprises using ISO 9001:2001 management quality systems, concerning lubricants.
PL
Trichoteceny są jedną z grup mikotoksyn - wtórnych metabolitów grzybów pleśniowych. Stanowią one zanieczyszczenia żywności i pasz. Mikotoksyny wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka i zwierząt. Najwyższe dopuszczalne stężenia wybranych związków re gulują przepisy Unii Europejskiej. W analizie trichotecen najczęściej stosowane są metody chromatograficzne (GC. HPLC), W ostatnich latach nastąpił wzrost popularności spektrometrii mas jako metody detekcji, W pracy tej przedstawiono charakterystykę trichotecen grup A i B oraz chromatograficzne metody analizy.
EN
Trichothecenes are one of the mycotoxins group - the secondary metabolites of anamorphic fungi, They belong to food- and feedstuffs contaminants. Mycotoxins are capable of causing various adverse health effects in humans and animals. The maximum acceptable levels in foodstuffs for many of them as well as analysis requirements are regulated by the European Union. Chromatographic methods (GC, HPLC) are one of the most frequently applied to trichothecenes determination. Application of mass spectrometry (as a method of detection) has become very popular in recent years. This paper is focused on trichothecenes properties and methods of their analysis, including gas and liquid chromatography with different types of detection.
5
Content available remote Determination of streptomycin in food products of animal origin by ELISA method
EN
Streptomycin in food products has been determined by the immunoenzymatic ELISA method. It has been found that the R-biopharm kit test have a sufficient sensitivity for the determination of streptomycin present as a contaminant in food. Significantly high levels of streptomycin have been confirmed in the samples of beef and chicken meat, while a slightly lower level is observed in pork. The procedure of streptomycin determination and the sensitivity of the immunoenzymatic method are described and discussed.
PL
Do oznaczania streptomycyny w produktach żywnościowych zastosowano immunoenzymatyczną metodę ELISA. Stwierdzono wystarczającą czułość testów firmy R-biopharm do oznaczania streptomycyny występującej w żywności jako zanieczyszczenie. Podwyższone poziomy streptomycyny stwierdzono w próbkach mięsa wołowego i kurczaków oraz na nieco niższym poziomie w mięsie wieprzowym. Opisano i przedyskutowano sposób postępowania w użyciu immunoenzymatycznych oznaczeń streptomycyny.
EN
A new technology and a special installation allowing for effective protection against pest feeding and both biological and chemical contaminations in food (cereal grain) assigned for processing, commercial traffic, storage in store-houses in processing plants and household granaries have been presented. A possibility of cereal pest elimination from grain mass by applying high voltage electrical stimulation (HVES) has been proved experimentally. Effective parameters of HVES have been determined and confirmed as follows: applied voltage U =< 350 V, time of HVES t =< 120 s, current frequency f =< 50 Hz, amperage I =< 0.8 A, sinusoid saturation V =< 65% and the course of impulses - sinusoidal. It was also confirmed that HVES technique is friendly for the environment. The proposed industrial installation allowing for elimination of pest feeding and both biological and chemical contaminations in food can be applied in agriculture and food industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.