Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  single-grain sowing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie grochu siewnego. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu siewnego: Rola (typ liściasty) i Ramrod (typ wąskolistny "afila"), a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy i siew punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy roślin i plonowanie uwzględnionych w badaniach odmian grochu. Stosując siew punktowy uzyskano istotny przyrost plonu nasion, który był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny w porównaniu z siewem rzędowym.
EN
This work presents the results of a research on the impact of single-grain sowing on growth, development and cropping of sown pea. A field experiment was conducted at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Grabów during the years 2001-2003. The first order experimental factor was pea variety: Rola - conventional leaf type and Ramrod - afila type. The second order factor was the method of sowing: single-grain and row sowing. It was found that the method of sowing had a significant effect on the course of ontogenesis of the examined pea varieties and the cropping of the considered pea varieties. Significant increase in seed yields was obtained in case of single-grain sowing, compared to row sowing. The increase in pea yield when using single-grain sowing was a consequence of: 1) smaller plant losses in the stand, 2) the increase of pods number per plant, and 3) the greater number of seeds per plant.
PL
Bezorkowa technologia produkcji buraka cukrowego nabiera szczególnego znaczenia obecnie w Polsce, z uwagi na to, że w ostatnich latach zmniejsza się znacznie opłacalność jego produkcji. Przyczyną tego stanu są przede wszystkim wysokie koszty środków produkcji tej rośliny. Istnieje zatem potrzeba opracowania krajowej konstrukcji siewnika punktowego, przeznaczonego do tej technologii uprawy buraka cukrowego, spełniającego wszystkie wymogi agrotechniczne. W pracach, podjętych w ramach projektu badawczego pt. "Badania procesu punktowego siewu nasion buraka cukrowego w uprawie bezorkowej, modelowanie i optymalizacja siewnika do tego siewu", wytypowano i matematycznie zoptymalizowano rozwiązanie konstrukcyjne zespołu roboczego urządzenia do punktowego siewu buraka cukrowego w nie uprawioną glebę. Oryginalność przyjętego do optymalizacji rozwiązania zawiera się przede wszystkim w konstrukcji ramy głównej i systemie regulacji głębokości siewu. W odróżnieniu od znanych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów roboczych siewników punktowych, zespół kół kopiujących jest sztywno połączony z ramą sekcji i nie podlega regulacji. Regulowane jest natomiast położenie zespołu krojów i redlicy. Nowe rozwiązanie sprawdzono w warunkach polowych, uzyskując pozytywne rezultaty.
EN
No-tillage technology of sugar beet production in Poland is becoming more and more important in recent years because of essential decrease of this production profitability when using conventional technology. This situation is mainly caused by the high costs of production means. So the need arises to develop a domestic design of sugar beet single-grain drill which would cut down those costs and in the same time would meet all the agrotechnical requirements. Such design was elaborated within the confines of the research project entitled: "Investigations of the process of sugar beet single-grain sowing in the no-tillage technology; modeling and optimization of a drill for such sowing". In the work selected was and mathematically optimized the design of working unit of the device of sugar beet single-grain sowing in the no-tillage technology. Originality of the optimized design consists first of all in the mainframe construction and in the sowing depth regulation system. Distinct from other known designs the developed unit of depth wheels is rigidly connected with section frame and cannot be regulated. Regulated can be however positions of disc openers and coulter units. Field testing of the new design were also carried out and the results are favorable.
PL
W ramach realizowanego projektu badawczego pt. "Badania procesu punktowego siewu nasion buraka cukrowego w uprawie bezorkowej, modelowanie i optymalizacja siewnika do tego siewu " poddano weryfikacji doświadczalnej opracowany i wykonany zoptymalizowany model badawczy. Przedstawiono uzyskane w warunkach laboratoryjno-polowych wyniki badań modelu oraz sformułowano wynikające z przeprowadzonych badań wnioski.
EN
The optimized model was elaborated; constructed and verified in tests within a framework of research works titled "Researches of sugar beet single-seed process in no-tillage, seeder modeling and optimization ". The test results obtained in laboratory-and-field conditions and conclusions are presented below in the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.