Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  signals analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Łukowy piec elektryczny (ŁPE) do produkcji stali generuje szereg sygnałów elektrycznych, które mogą być źródłem informacji o przebiegu procesu wytapiania (podobnie jak informacje EKG człowieka). Stopienie partii złomu stanowiącego część ładowanego wsadu, może być zrealizowane w innym czasie, niż zakłada program sterujący pracą pieca. W artykule przedstawiono metodę określenia rzeczywistego czasu topienia złomu poprzez analizę zmierzonych prądów i napięć elektrodowych. Metoda może być wykorzystana do analizy pracy pieca i wspomagania podejmowania decyzji (np. system ekspertowy) przy obsłudze procesu produkcji stali oraz optymalizacji czasu jej topienia w elektrycznym piecu łukowym.
EN
The electric arc furnace (EAF) for steelmaking generates a series of electrical signals while working, that can be a source of information about steelmaking process (as a information’s ECG of human being). The smelting of each charging hopper loaded into the furnace can be done at a different time than assumed in control program. The paper presents a method to determine the actual timing of the melting scrap metal by analyzing the measured currents and voltages of electrodes. The method can be used for analysis working of furnace and decision support (expert systems) for the steel production process and to optimize the time of steel melting in an electric arc furnace.
EN
The intermittent flow (slug and plug type) of liquid–gas mixtures in a horizontal pipeline measured by the specific radiometric apparatus is presented. The measurement system consists of two sources of Am-241 gamma radiation and two scintillation probes. An analysis of the signals measured by the radiometric equipment is performed in the domain of time and of frequency. Recognised signal parameters are directly referred to physical quantities associated with a liquid–gas flow. The employed methodology enables determination of gas-phase flow velocity and estimation of the average depth and length of bubble gas structures. In the paper, the processing and interpretation results of the selected experiment are presented to show the in-depth description of gas structures and the type of flows recognition.
EN
The aim of the investigation is search of possible methods of automatic processing of defect signals from a magnetic testing carriage that realizes magnetic-dynamic non-destructive testing. The wavelet-like transform with a fragment of the recorded signal as a mother function was used to analyze the transversal crack signal. The signal pattern was resampled (rescaled) in such way that a file of signals, that were stretched or compressed relatively to the original length, was created. The described methods can be used for detection of dangerous defects in rails. The programme realization does not require large amount of calculation that enables to carry out real-time signal processing.
PL
Wciąż prowadzone są poszukiwania metod automatyzacji procesu obróbki dynamicznych sygnałów pochodzących z defektoskopu magnetycznego umieszczonego w wagonie pomiarowym. Dla analіzy sygnałów od poprzecznego pęknięcia zostały wprowadzone przekształcenia, w których w rolі funkcji macierzystej występuje fragment zapisanego sygnału. Wycinek sygnału poddano dyskretyzacji i przeskalowaniu tak, że otrzymano przebiegi sygnałów, które są rozciągnięte lub ściśnięte w odniesieniu do pierwotnej długości. Opisane metody mogą być używane dla wykrywania niebezpiecznych wad w szynach. Realizacja nie wymaga dużych mocy obliczeniowych i umożliwia prowadzenie i przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym.
PL
W artykule omówiono zagadnienie analizy drgań parasejsmicznych, wzbudzanych robotami strzałowymi prowadzonymi w kopalniach odkrywkowych, przez zastosowanie różnych metod czasowo – częstotliwościowych, dających informacje o czasie trwania sygnału, jego strukturze częstotliwościowej jak również jego intensywności.
EN
This article discusses an issue of analysis of paraseismic vibrations, induced by shooting and blasting carried out in the opencasts through application of different voltage-to-time and -frequency conversion methods informing about signal duration, its frequency structure, as well as its intensity.
PL
Jednym z podstawowych pojęć w diagnostyce maszyn jest sygnał diagnostyczny, będący nośnikiem informacji umożliwiającym przekazanie wiadomości o stanie obserwowanej maszyny. W artykule przedstawiono przegląd metod analiz sygnałów wibroakustycznych stosowanych i opracowanych w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, wykorzystywanych głównie w diagnostyce maszyn wirnikowych. Pierwsza część artykułu jest opisem sygnałów rejestrowanych podczas badań maszyn wirnikowych oraz rodzajów eksperymentów diagnostycznych. W części tej zawarto także krótki przegląd metod analizy takich sygnałów. W kolejnej części artykułu opisano metody czasowo-częstotliwościowej analizy sygnałów z zastosowaniem krótkoczasowej transformacji Fouriera i transformacji falkowej, które są stosowane do analizy sygnałów niestacjonarnych, głównie sygnałów rejestrowanych w przejściowych warunkach działania maszyny. W końcowej części artykułu przedstawiono metody analizy sygnałów dwuwymiarowych, opisujących trajektorie ruchu czopa w łożysku hydrodynamicznym z zastosowaniem reprezentacji zespolonej.
EN
A signal is considerd to be one of the basic terms of technical diagnostics. It is treated as a carrier of information about the state of an observed object. The paper deals with the review of methods of diagnostic signal analysis applied and elaborated in Department of Fundamental of Machinery Design of Silesian University of Technology. Presented methods are mainly applied in diagnostics of rotating machinery. In the first part of the paper time-frequency methods were described, which are applied to analysis of nonstacionary signals. The second part is devoted to the analysis of two-dimensional signals. Examples of such signals aretrajectories of the centre of shaft neck in hydrodynamic bearing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.