Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siew rzędowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie grochu siewnego. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu siewnego: Rola (typ liściasty) i Ramrod (typ wąskolistny "afila"), a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy i siew punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy roślin i plonowanie uwzględnionych w badaniach odmian grochu. Stosując siew punktowy uzyskano istotny przyrost plonu nasion, który był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny w porównaniu z siewem rzędowym.
EN
This work presents the results of a research on the impact of single-grain sowing on growth, development and cropping of sown pea. A field experiment was conducted at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Grabów during the years 2001-2003. The first order experimental factor was pea variety: Rola - conventional leaf type and Ramrod - afila type. The second order factor was the method of sowing: single-grain and row sowing. It was found that the method of sowing had a significant effect on the course of ontogenesis of the examined pea varieties and the cropping of the considered pea varieties. Significant increase in seed yields was obtained in case of single-grain sowing, compared to row sowing. The increase in pea yield when using single-grain sowing was a consequence of: 1) smaller plant losses in the stand, 2) the increase of pods number per plant, and 3) the greater number of seeds per plant.
PL
Siew rzędowy nasion oceniono wykorzystując formułę matematyczną, stosowaną między innymi do oceny równomierności rozsiewu nawozów i rozproszonego siewu zbóż. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania zastosowanej formuły matematycznej od oceny rzędowego siewu nasion. W badaniach wykazano, że dawka nasion i prędkość siewnika nie wpływają na równomierność rzędowego siewu nasion pszenicy.
XX
Seed drilling was estimated using a mathematical formula applied, among other, to determine the uniformity of fertilizer distribution and dispersed grain drilling.The results of investigations indicate that the above formula can be used for seed drilling evaluation. It was found that the uniformity of wheat drilling was not affected by seed dose or drill speed.
3
Content available remote Ocena równomierności podłużnej rzędowego siewu nasion pszenicy
PL
Do oceny rzędowego siewu nasion, przeprowadzonego w warunkach polowych, wykorzystano formułę matematyczną zaczerpniętą z literatury przedmiotu. Z przeprowadzonych badań wynika, że prędkość jazdy agregatu oraz dawka wysiewanych nasion nie mają istotnego wpływu na kształtowanie się wartości wskaźnika nierównomierności podłużnego rozmieszczenia nasion w rzędzie.
EN
To the row sowing of seeds evaluation, carried out in field conditions, the mathematical formula ladled with literature of object was used. The obtained results showed that the drive speed of aggregate as well as dose of sowed seeds have not essential influence on value of coefficient of inequality longitudinal distribution seeds in the row.
PL
Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne siewnika pneumatyczno-cylindrycznego do precyzyjnego siewu nasion. Siewnik zostal skonstruowany i opatentowany w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ma dwa obracające się cylindry z siatką otworów. Cylindry współpracują z wentylatorem zapewniającym w nich podciśnienie. Proponowany siewnik nie ma budowy sekcyjnej, co umożliwia siew nasion w rzędach o minimalnej szerokości międzyrzędzi równej 15 cm. Drugą zaletą tego siewnika jest możliwosć równomiernego rozmieszczenia nasion, zapewniającego największą, w porównaniu z siewem tradycyjnym (o budowie sekcyjnej) siewnikami precyzyjnymi, powierzchnię życiową dla rośliny przy spełnieniu warunku równomierności związanego z obsadą roślin.
EN
Paper presented the construction of pneumatic-cylindrical drill for precision seed drilling. The drill has been designed, built and patented at the University of Agriculrure and Technology, Olsztyn. The machine is equipped with two rotary cylinders covered with the net of holes. Negative pressure inside the cylinders is generated by cooperating fan. There are no sections in proposed drill what enables to sow the seeds in rows at minimum inter-row spacing eqqual 15 cm. Another advantage of the drill is an uniform seed distribution ensuring - in comparison to sowing with traditional (of sectional construction) precision drills - the largest living surface area per plant at satisfactory uniformity of plant density in the field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.