Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć GSM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W związku z możliwym wprowadzeniem do ścieków, a pośrednio do wód powierzchniowych, ponadnormatywnych ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, istnieje potrzeba działań prewencyjnych umożliwiających wczesne wykrywanie takich przypadków i szybkie reagowanie służb na powstałe zagrożenie.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania systemu pomiarowego do monitorowania parametrów konstrukcyjnych obiektów mostowych i drogowych. Dostęp do zaproponowanego systemu monitoringu możliwy jest lokalnie i zdalnie przez sieć GSM. Dzięki temu będzie można zdalnie zarządzać procesem pomiarowym i uzyskiwać dostęp do wyników pomiarów.
EN
The paper presents an example of application of the measurement system to monitor the structural parameters of bridges and roads. Access to the proposed monitoring system it is possible to locally and remotely via the GSM network. This allows you to remotely manage the measurement process and access to the measurement results.
PL
W artykule przedstawiony zostanie prototyp systemu monitorowania wybranych parametrów środowiska z wykorzystaniem sieci GSM. Aktualnie opracowany system jest w stanie monitorować temperaturę, ciśnienie, wilgotność względną, natomiast w docelowym systemie dodatkowo - prędkość i kierunek wiatru, wielkość opadów, nasłonecznienie oraz wysokość wód w zbiornikach wodnych. Akwizycja danych z rozproszonych stacji meteorologicznych odbywa się na serwerze głównym z wykorzystaniem kanału radiowego GSM. Każdy zalogowany w systemie użytkownik uzyskuje dostęp do stałych powiadomień e-mailowych oraz SMS o aktualnym stanie pogody, jak również poprzez przeglądarkę WWW do archiwalnych danych. Dzięki automatyzacji procesu powiadomień system może służyć nie tylko, jako serwis pogodowy, ale również w ograniczonym zakresie, jako system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych na danym obszarze.
EN
The prototype of environment parameters monitoring system using GSM system will be presented in the paper. The present worked-out system is monitoring the temperature, pressure, the wind speed and direction, however in the target system will be monitoring the relative humidity rainfall size, sun exposure and water level in water body. The data acquisition from the scattered weather stations is being done at the main server by the GSM radio channel. Each logged in user has the access the permanent e-mail notice and the SMS about the actual weather, but also to the archive data through WWW browser. Thanks to the automatisation of the notification process the system can be used not only as a weather services, but also in the limited range as an early alert to the weather risk system at the given area.
4
Content available remote Przesyłanie danych pomiarowych za pośrednictwem sieci GSM
PL
Przedstawiono system transmisji danych za pomocą sieci GSM. W zaprojektowanym systemie wykorzystano technologie GPRS. System charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji i nie wymaga prywatnego punktu dostępowego APN. Zaprezentowano oprogramowanie napisane w środowisku LabVIEW przeznaczone do kontroli urządzeń pomiarowych oraz oprogramowanie nadzorujące pracę całego systemu. Pokazano możliwość rozbudowy systemu dla przypadku, w którym nie jest wymagane stosowanie sieci komputerowej Internetu.
EN
The data transmission system with GSM mobile telephone net is presented. In our designed system the pack transmission technology of GPRS data is applied. The system exploitation cost is considerably low, as it does not need the APN private access point. The program in LabVIEW environment intended to measurement device controlling is described and the program that controls the system work is also included. Although the system needs the access to Internet, it can be modified in the way that Internet access is not needed.
EN
This article presents the approaches of determining the MS location, based on the TA value and signal strength attenuation. The dependency between the MS location uncertainty and the road interarrangement with the BTS has been analyzed. Signal strength method for positioning the mobile terminals using signal level ratio between base stations is presented. This yields precise results in urban environments and good results in suburban and rural environments.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia sposób określania lokalizacji MS, w oparciu o wartość TA i stłumienie "mocy" sygnału. Przeanalizowano zależność pomiędzy niepewnością lokalizacji MS i wewnętrznego układu dróg z sygnałem BTS. Zaprezentowana została metoda "mocy" sygnału do pozycjonowania ruchomych terminali, wykorzystując stosunek poziomu sygnału pomiędzy stacjami bazowymi. Dostarcza to dokładnych wyników w środowiskach miejskich i dobrych wyników również w środowiskach podmiejskich i rolniczych.
PL
Artykuł przedstawia techniczne podstawy działania sieci GSM. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom transmisji danych cyfrowych oraz usługom i ich zastosowaniu, świadczonym przez operatora sieci. Na koniec omówiono krótko kierunki rozwoju usług transmisji danych w sieci GSM.
EN
Article describes technical principles of GSM networks. Particular attention was paid on digital data transmission and services offered by GSM network trends in data transmission in GSM networks.
PL
Przedstawiono opis dostępnych usług inteligentnych (IN) w systemie radiokomunikacji ruchomej (GSM) skupiając się głównie na usłudze przedpłaty PPS. W celu przypomnienia podano również krótki opis struktury sieci IN.
EN
Contains general description of IN services in GSM network. Because of its importance and great atraction the Prepaid Service was depicted in more detail. To remind the structure of Intelligent Network was also depicted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.