Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siła międzyzębna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowym zespołem obiegowej przekładni cykloidalnej jest para kół zębatych o cykloidalnym zarysie zębów. Kryterium oceny zazębienia w tego typu przekładniach są naciski międzyzębne. Wyznaczono siły oraz naciski międzyzębne występujące w zazębieniu hipocykloidalnym obiegowej przekładni cykloidalnej. Przedstawiony zostanie wpływ parametrów opisujących uzębienie hipocykloidalne na siły i naciski międzyzębne.
PL
W pracy przedstawiono model dynamiczny stanowiska złożonego z dwóch przekładni zębatych, pracujących w układzie mocy krążącej. Model ten może posłużyć do analizy zjawisk dynamicznych w zazębieniach i łożyskach badanych przekładni celem optymalizacji ich konstrukcji, w szczególności w kierunku redukcji ich aktywności wibroakustycznej. Przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem opracowanego modelu, potwierdzające celowość wykonywania badań na stanowisku FZG.
EN
The paper presents the dynamic model of circulating power test rig. The model contains two gearboxes, working in arrangement of circulating power. Dynamical model was used to computer simulation, which results were presented in this paper.
EN
The paper presents the use of co-ordinate measurements results of toothing in cycloid planetary gear to determine the distribution of between-teeth forces. The basic design assumptions for cycloid gear and for the methodology of determination the forces have been described. Thanks to the knowledge of between-teeth forces the determination of fatigue life is possible. To determine these forces the profile and helix deviation have to be measured. The profile measurements have been carry-out on coordinate measuring machines Contura Select (Zeiss) and the helix measurements have been carry-out on roughness measuring device Pethometer Concept (Mahr). The results of measurement of position deviations for side holes being in mating with pins of parallel mechanism have been also included.
PL
W artykule omówiono analizę wyników pomiarów współrzędnościowych uzębienia przekładni cykloidalnej w celu oceny rozkładu sił międzyzębnych. Przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjne przekładni cykloidalnej, jak również metodykę obliczania wartości sił międzyzębnych. Znajomość tych sił umożliwia określenie trwałości zmęczeniowej. Do wyznaczenia rozkładu sił międzyzębnych konieczna jest znajomość wartości odchyłek zarysu i linii zęba. Pomiary odchyłek zarysu wykonano za pomocą maszyny Contura Select (Zeiss), natomiast odchyłek linii zęba - profilometra Perthometer Concept (Mahr). Przedstawiono również wyniki pomiarów odchyłek pozycji otworów współpracujących ze sworzniami mechanizmu równowodowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej współpracy koła napędowego z zębatką sworzniową o średnicy 55 mm w oparciu o program opracowany w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Przeanalizowano wpływ zmiany podziałki o š6,5 mm wynikającej z rozwiązania konstrukcyjnego na chwilową prędkość posuwu kombajnu oraz siły uciągu kombajnu i siły międzyzębne. Największy wpływ na charakter przebiegu wymienionych parametrów pracy kombajnu ma skrócenie podziałki. Z kolei jej wydłużenie wpływa istotnie na zakres zmienności chwilowej prędkości posuwu i siły uciągu kombajnu.
EN
The paper contains results of the computer simulation of mating of a drive wheel with a pin-type rack bar of 55 mm in diameter that has been carried out with the aid of the computer program developed by the Institute of Mining Mechanization of the Silesian Technical University. The effect of changing of the pitch by š6.5 mm in consequence of the applied design solution on the instantaneous haulage speed of a shearer as well as on the tractive effort of a shearer and on interteeth forces has been analyzed. Reducing of the pitch is what affects the character of a course of the named operating parametres to the greatest extent. Increasing of the pitch has in turn an essential effect on the variation range of instantaneous haulage speed of a shearer and of tractive efforts of the machine.
PL
Konstrukcja bezcięgnowego systemu posuwu BP (EICOTRAK) pozwala na odsunięcie koła napędowego od osi wzdłużnej zębatki o l O mm i zmianę podziałki pomiędzy sworzniami (zębami) sąsiednich zębatek o š6,5mm. W artykule w oparciu o symulacje komputerowe przeanalizowano skutki wykasowania dopuszczalnego luzu w prowadniku koła (płozy) i zmiany podziałki sworzni na chwilową prędkość posuwu kombajnu, siły międzyzębe i obciążenie prowadnika, a także siłę uciągu kombajnu. Wykazano, że położenie koła napędowego względem zębatki ma znaczący wpływ na analizowane parametry pracy kombajnu.
EN
A design of the BP (EICOTRAK) chainless haulage system allows a drive wheel to be displaced by 10 mm from the lengthwise axis of a rack bar and the pitch between pins (teeth) of the adjacent racks to be changed by š6.5 mm. An analysis of effects of elimination of the permissible play in a wheel's guide (skids) and of changing of the pitch of pins on the instantaneous haulage speed of a shearer, interteeth forces and on the load of the guide as well as on the tractive effort of a shearer, carried out on the basis of computer simulations, has been presented in the paper. It has been demonstrated mat the position of a drive wheel in relation to a rack bar exerts a significant influence on the parameters of shearer" s opcration being analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.