Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shale reservoirs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prawidłowe odwzorowanie rozmieszczenia oraz zachowania się szczelin w utworach łupkowych, przy wiernym opisie własności geomechanicznego ośrodka geologicznego, wymaga wykonania analiz i interpretacji na danych sejsmicznych z uwzględnieniem anizotropii. Azymutalne i wieloskładnikowe pomiary pionowego profilowania sejsmicznego PPS 3C są najbardziej użytecznym narzędziem, spośród stosowanych metod sejsmicznych, do badania anizotropii ośrodka geologicznego. Analizy prędkościowe oraz polaryzacyjne azymutalnych wieloskładnikowych pól falowych PPS 3C są podstawą do określania kierunków oraz ilościowej oceny anizotropii. Przetwarzanie danych sejsmicznych w oparciu o azymutalne śledzenie zmian prędkości oraz AVO, w połączeniu z geomechanicznymi własnościami skał, obliczonymi dla ośrodków izotropowych, może być użyte do predykcji in-situ naprężeń, występujących w zbiornikach łupkowych. Poprawne wyznaczenie oraz zorientowanie naprężeń, umożliwia określenie głównych kierunków szczelin w strefie złożowej i pozwala na optymalne zaprojektowanie usytuowania otworów poziomych.
EN
Correct imaging of distribution and behavior of cracks in shales formation, with a faithful description of the geomechanical properties of the geological medium, requires the analysis and interpretation of seismic data, taking into account the anisotropy. Multi-offset and multi-component Vertical Seismic Profiling VSP 3C measurements are most useful tool, from among current seismic methods, to investigation of the anisotropy of geological medium. Velocity and polarization analyses of multi-azimuth and multi-component wave fields of VSP 3C are base to defining of directions and quantitative estimation of the anisotropy. Processing of seismic data based on the azimuth tracking in velocity and AVO changes, in combination with geomechanical properties of rocks, calculated for isotropic medium, can be used for prediction of in-situ stresses, occurring in shale reservoirs. Correct determination and orientation of the stress, allows to define the main directions of cracks in the reservoir zone and allows too for optimal design location of horizontal wells.
2
Content available remote Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów
PL
W artykule dokonano charakterystyki złóż niekonwencjonalnych pod kątem wykonywania zabiegów stymulacyjnych oraz omówiono niekonwencjonalną technologię hydraulicznego szczelinowania za pomocą mało lepkiej cieczy. Przedstawiono różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych - dotyczą one przede wszystkim innych modeli tworzenia szczelin i transportu w nich materiału podsadzkowego. Różnice te są tak duże, że stosowanie typowych, komercyjnych narzędzi projektowych do przygotowania zabiegów w złożach łupkowych jest bezcelowe. Stwierdzono, że szczeliny wykonane w złożach niekonwencjonalnych charakteryzują się rozbudowaną strukturą przestrzenną. Diagnostyka przestrzeni objętej procesem stymulacji może być dokonana jedynie na podstawie analizy mikrosejsmicznej. Podano też niekonwencjonalne rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w szczelinowaniu hydraulicznym złóż typu tight oraz shale. Polegają one m.in. na stosowaniu nowych materiałów podsadzkowych, a także nowych technik przygotowania odwiertu do zabiegu i jego wykonania.
EN
The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slikwater was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They consist primarily of other models, creating fractures and transport of proppants in the fracture. These differences are so large that it is possible to use standard commercial design tools for the design of treatments in the shale reservoirs. It was found that fractures made in unconventional shale reservoirs creates volumetric structure. Diagnosis of the reservoir volume covered by the process of stimulation can only be done on the basis of microseismic mapping. Non-conventional technologies and techniques for hydraulic fracturing "tight" and "shale" formations were presented. They rely primarily on the use of new materials and new techniques of well completion and execution of hydraulic fracturing.
3
Content available remote Effective stimulation of tight gas and shale reservoirs with microemulsions
EN
Effective production from tight gas formations is associated with overcoming high capillary pressure existing in such reservoirs. The latter causes a leak-off of completion fluids into a formation and results in formation damage due to pore blockage and in situ formation of emulsions. Chemical treatment with microemulsions significantly remediates formation damage, increases fluid flowback, and enhances formation permeability to gas, which has been demonstrated both in laboratory and field studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.